Jump to content

25. Как действува законът на благодарността?


Recommended Posts

25.

КАК ДЕЙСТВУВА ЗАКОНЪТ НА БЛАГОДАРНОСТТА?

Всяко нещо, за което човек благодари, се освещава и благославя. (4/стр. 37)

Светът не е лош, но е заспал... Събуждането на човека се определя от неговата благодарност. Само онзи може да се събуди, който е благодарен за всичко. (6/стр. 295, 296)

Благодарността е сила, която събужда човека от сън. Така той привлича вниманието на Бога към себе си. Щом привлече вниманието Му, Той превръща злото в добро. Иначе злото повече се увеличава. (6/стр. 296)

Благодарността и признателността на човека за всички блага, които му са дадени, го подмладяват. Няма ли тази благодарност, човек преждевременно остарява. (11/стр. 176)

Всички хора, които са изгубили смисъла на живота, са в кладенец. Как ще излязат оттам? Като бъдат благодарни и признателни. По този начин те ще привлекат вниманието на възвишените същества, които ще дойдат да им помогнат. (11/стр. 198)

Да дадеш живот на човека, както и всички условия за живеене, това е добро. Обаче само Бог може да направи това добро. Въпреки това Той никога не казва, че хората не са признателни. Защо не се оплаква от хората? Защото не очаква благодарността им, т. е. не очаква да Му се плати. Ако хората са признателни и благодарни, това е за тяхното повдигане и облагородяване. (13/стр. 83)

Който изпълнява Волята Божия съзнателно и с Любов, той заслужава да яде хляб, да пие вода, да диша чистия въздух и да възприема светлината. Като приема всички блага с благодарност, той вижда красотата на света и душата му се изпълва с радост. Това подразбира връзка с Първата Причина на нещата. (13/стр. 272)

За да бъде изправен към Цялото, човек трябва да бъде благодарен за всичко, което му е дадено. Дали е болен или здрав, беден или богат, той трябва да благодари за всичко. Като благодари и за несгодите, и за неблагоприятните условия, той всеки ден ще получава по нещо ново, всеки ден ще се обновява. Ако не благодари за несгодите, той не може да благодари и за добрите условия, които ще му се дадат. (18/стр. 70)

Като ядеш, тури мисълта си на работа. И благодари на Бога, че ти е дал с какво да подкрепиш живота си. И благодари на Бога, че след яденето колко други работи ще ти дойдат. Благодари на Бога, че ядеш, че дишаш, че мислиш. Като благодариш за яденето, в естествено положение ще бъде стомашната ти система; като благодариш на Него, в естествено положение ще бъде дихателната система; като благодариш за мисленето, в естествено положение ще ти бъде мозъкът ти и умът ти. Като не благодариш на Бога за яденето, ще се разстрои стомахът ти; като не благодариш за дишането, ще се разстроят дробовете ти; като не благодариш за мисленето, ще отслабне нервната ти система. (23/стр. 189)

И тъй днешния ден ще посветим на мисълта, че ние сме направени по образ и подобие Божие... Това се отнася до вътрешния човек, до Божественото у него. Благодарите ли на Бога, давате ли предимство на Божественото у вас, всичките ви желания ще се постигнат. (29/стр. 109)

И доброто, което изпращаме към Бога, като Го прославят и като благодарите, и понеже Той е по-богат, и туй добро ще се върне. (32/стр. 378)

И дето сте нещастни, да ви кажа коя е причината. Вземеш малко хляб и казваш: Не струва. — Тебе те уволняват. От невидимия свят казват: „Дайте му страдания”. Дадат ти слива, казваш: Не струва. „Дайте му страдания.” Дадат ти круша. Пак не я харесаш. „Дайте му страдания.” Като вземеш хляба, благодари за хляба. Благодари за сливата, за крушата, за всичко благодари. Започни да благодариш и работите ще се оправят и в умствено отношение, и в духовно отношение, във всяко отношение ще се оправят. (32/стр. 422)

Не разправяйте в какво вярвате. Но като дойде до вас, турете една вяра, че вярвате в Бога. Болен си, благодари Му. Ти като благодариш, болестта сама ще си замине. Болестите в света са един целебен метод. При болестта твоето състояние ще мине в друго. Понеже ти си напрегнат, в това състояние ще благодариш в ума си и ще дойде урегулирането. Ще настане една вътрешна смяна и ще се сменят енергиите. В тази смяна хората оздравяват. (32/стр. 453)

Благодарните хора са станали разумни, красиви, добри, силни, а неблагодарните — невежи, грозни, лоши и слаби. (40/стр. 223)

— Слаб човек съм. Какво трябва да правя да се освободя от безсилието? — Да благодариш за всичко, което ти е дадено. (40/стр. 223)

Ако всички приложите този велик закон за благодарността, то най-малко 50% от всички работи на земята ще се уредят. (43/стр. 9)

Човека... Изучавай устата му, за да разбереш каква е неговата любов в живота. Облагородявай устата си, за да възприемаш всичко с благодарност. Само благодарният може да засили действието на жизнените функции в своя организъм. (44/стр. 207, 208)

Пипни челото, носа, устата си и благодари за тях. Благодарността укрепва здравето. (44/стр. 290)

Боли ви крак, благодарете, че не ви болят двата. Боли ви глава, благодарете, че краката и ръцете ви са здрави. Като благодарите за всичко, няма да забележите как ще изчезне болестта ви. (47/стр. 230)

Благодарете за всичко, което ви е дадено. Бъдете доволни от положението, което заемате. Има същества, които са над вас, но много същества са под вас. Вие не сте последен в света. Като погледнете нагоре и благодарите за положението си, и вие ще се качите по-високо. На ония, които са под вас, кажете им да бъдат благодарни от положението си, за да се качат и те на вашето място. (48/стр, 118)

Казано е в Писанието: „ Няма да умрем, но ще се изменим”. Да се измени човек, това значи да се подигне от едно стъпало на друго. Това е възможно само когато човек благодари. (48/стр. 118,119)

Защо да не благодари човек за всички условия, при които се намира? Че бил сиромах — нека благодари. Щом е благодарен, сиромашията ще го напусне. Да благодари човек за всичко, което му е дадено, добро и лошо, това значи да е научил урока си. Като научи урока си, ученикът дава добри отговори и минава от едно отделение в друго, от по-долен клас в по-горен. (48/стр. 119)

Ти като благославяш Господа, като се молиш на Господа, Бог е съвършен, Той не се нуждае от твоята мисъл. Но всяка една мисъл, която ти пратиш към Бога да благодариш, тя ще се върне към тебе с лихвите и ще бъде благословение. (65/стр. 227)

Имате ли това вътрешно доволство и благодарност за условията, при които Бог ви е поставил, при най-големите мъчнотии в живота си ще чувате вътрешния глас, който ще ви казва: „ Не бойте се, всичко ще се нареди и скръбта ви ще се превърне в радост”. (68/стр. 238)

Защо да не превърнем неблагодарността в благодарност? Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. (69/стр. 105)

— Защо боледуват хората? — Защото са неблагодарни. — Какво да правим, за да се излекуваме? — Приложете благодарността в живота. (69/стр. 105)

Излез рано сутрин вън и посрещни слънцето. Каквото ти даде то, приеми го с благодарност. Така скръбта ти ще се превърне в радост. (69/стр. 264)

Като благодарите, че вън е студено, че пръстите ви са измръзнали, вие започвате да мислите върху студа, а той, като разумно същество, ще ви разбере и ще се смекчи към вас. Няма да забележите как след известно време краката и ръцете ви ще почнат да се стоплят. (72/стр. 112)

Казано е: „Утрешният ден ще помисли за себе си. За днешния ден бъдете доволни от онова, което Бог ви дава.” Благодарете. И като благодарите в душата си, вие ще дадете една нова светлина, която ще донесе радост, веселие. (76/стр. 182)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...