Jump to content

6-то писмо


Recommended Posts

6-то писмо

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОКУЛТНАТА ШКОЛА (продължение)

25. Една опасност съществува за окултните ученици. Тя се заключава в тъй наречения вампиризъм, т.е. изчерпване на жизнените сокове на човека. Това може да правят само онези, които познават окултните закони. Обаче, това нещо е абсолютно забранено. Школата, в която сте влезли, абсолютно забранява тунеядството. Изчерпването жизнените сокове на човека не е нищо друго освен тунеядство. Който си позволи това, той ще носи лошите последствия на своето непослушание. Затова именно окултният ученик трябва да бъде високо просветен, да не злоупотребява със силите, които е могъл да развие в себе си.

 

26. На физическия свят страхът и съмнението се явяват естествено, а в окултната школа ги предизвикват изкуствено. Така е било в Индия, в Египет и във всички останали окултни школи. Например, някой ученик отива при един от Учителите на една окултна школа, но Учителят не му говори нищо. Ученикът говори, Учителят мълчи. Ученикът се вижда в чудо, не знае какво да прави. Минават ден, два, три. Учителят все мълчи. Ученикът почва да мисли дали не е влязъл преждевременно в Школата. След това Учителят го поставя на такъв изпит, от който ученикът преживява голям страх. Сега Учителят наблюдава дали умът и волята на ученика са развити. Той следи как ще се прояви ученикът, от което изучава неговите положителни и отрицателни качества. Окултните ученици трябва да имат положителни качества. Ако имат някакви отрицателни качества, те не могат да бъдат истински ученици. Който има негативни качества, той не може да бъде ученик.

 

Колкото по-дълбоко навлизате в учението, толкова изпитите ви ще стават по-трудни. Ще ви дават задачи, които по няколко пъти на ден ще ви изпотяват. Такъв е пътят на ученика. Привилегията на ученика се заключава в това, че той ще прекара всички мъчнотии и страдания съзнателно - ще знае защо и за какво идват. И вън от Школата да сте, пак ще прекарате тези изпитания и страдания, но няма да знаете защо ги минавате. Привилегията на ученика седи в светлината, с която разполага. Съзнателно или несъзнателно човек трябва да мине през изпитанията и мъчнотиите на живота - те не могат да се избегнат. Ако несъзнателно ги мине, ще се натъкне на ред противоречия. Ако съзнателно ги мине, ще получи Божието благословение и ще знае защо трябва да мине през тях. Така прекарани страданията, в живота на човека настава радост и мир.

 

27. Мнозина мислят, че като влязат в Школата, всичките пътища за реализиране на техните идеи ще се отворят. Лъжат се. Понякога за окултните ученици се създават такива големи мъчнотии, че те се намират в чудо, не знаят какво да правят. Ако не познават законите, много пъти ще се обезсърчават и отчайват. Не съжалявайте, че сте влезли в Школата. Бъдете смели и решителни и вървете напред. Това се отнася до онези, които са готови да следват Школата. Които не са готови, те могат да излязат вън когато пожелаят.

 

28. Опитите, които ви давам в Школата, не трябва да ви отнемат много време. Един малък опит е като посаждане на малки семенца в земята. Опитите, които ви давам са малки, да запълнят свободното ви време. Като малки, те ще бъдат приятни и ще ви наведат на ред добри мисли и чувства по отношение на физическия свят, в който живеете, и който трябва добре да познавате.

 

29. Щом влезете в окултната школа ще чакате мъчни задачи. Ако си правите илюзии, че там ще ви дават само лесни задачи, Учителят ще ви каже: Намерете си друг Учител. Това училище не е за тебе. Следователно, както в науката, в музиката, в изкуството са необходими упражнения, така и в окултната наука са необходими упражнения, методи. Ако не прилагате дадените методи, няма да постигнете желаната цел, няма да придобиете нужното знание.

 

30. Задачата на окултната школа е да освободи учениците си от отживелите времето си схващания, които миналите векове са наслоили в съзнанието им. В подсъзнанието на човека са складирани известни мисли, известни идеи, които не са реални, които нямат положителна стойност. За тази цел съзнанието ви трябва да се раздвижи, да се освободи от нереалните си знания и да останат само онези, които са свързани с известна опитност и преживяване. Ако сами не можете да си помогнете, повикайте някой ваш приятел, той да свърши тази работа. Ако разбира законите, приятелят ви ще промени вашето състояние и вие ще видите, че това знание, на което до този момент сте давали значение, днес нищо не струва. Тези промени на състоянията наричаме окултни масажи. И медицината препоръчва масажите, и окултизмът ги препоръчва, но при условие, умът на ученика да бъде съсредоточен, концентриран. Какъвто опит и да правите, ще знаете, че всички няма да бъдат сполучливи. Ако от 100 опита - 10 излязат сполучливи, те са достатъчни за да предадат нещо към вярата ви в законите на Разумната Природа.

 

31. Вие трябва да знаете, че в Школата често се прилага следният маниер: Започват зле, свършват добре. Щом крайния резултат е добър, постъпката е морална. За нас важат крайните резултати. Не мислете, че ние искаме от вас да се откажете от живота си. Не, ние искаме да ви посочим правия път, ние искаме да се даде ход на всички семена, на всички сили у вас - да се развият, да се облагородят. Ако това не се постигне, така както сега живеете, вие ще се спънете в развитието си. Тази е причината, поради която окултните школи са се криели от хората. Защото хората като не разбират законите, със своето любопитство са им причинявали ред пакости. Те са постъпвали с тях /с учениците на Школата/, както и до днес още някои постъпват с цъфналите дръвчета - да си късат цветове от тях, докато ги окъсат всички и дървото се осакатява. Ученикът е цъфнало дръвче. Когато той прави някои опити има опасност, като минат няколко души покрай него, всеки да си откъсне по едно клонче и да му причинят известна вреда. Затова именно Христос е казал на учениците си да се пазят от свинете, да не хвърлят бисерите си на свинете. Когато цветята и дърветата растат, радвайте се отдалеч на миризмата им, на благоуханието им, но по никой начин не се докосвайте до цвета им. Това е велик закон на Природата.

 

32. В окултната школа се приемат ученици със светъл ум, с благородно сърце, със силна воля, със здрав гръбнак да носят. Хилави, болни ученици в Школата не се приемат. Който е слаб, хилав, да си седи у дома. Като оздравее, тогаз да дойде. Ученикът трябва да има диамантена воля, да прилага. От вас не се искат големи подвизи, да спасявате света. От вас се иска най-малкото микроскопично приложение на доброто. Щом дойде някакъв благороден подтик у вас, колкото малък и да е, дайте му ход. Той ще отнеме само една минута да го извършите.

 

33. Единство на съзнанието се изисква от учениците на окултната школа. Щом придобиете това единство, вие ще можете да регулирате силите на своя организъм. Ако нямате единство на съзнанието, ще се отклоните от пътя си и ще тръгнете в левия път. Опасно е да се раздвои съзнанието на човека. Животът е в единството на съзнанието. Само при това състояние на съзнанието вие можете да контролирате мислите, чувствата и постъпките си. Вие трябва да правите опити да се контролирате, да изпитвате силата на волята си.

 

34. На прага на Школата на ученика ще дадат следните три правила, с които той трябва да работи:

 

1. ВЛОЖИ ИСТИНАТА В ДУШАТА СИ И СВОБОДАТА КОЯТО ТЪРСИШ, ЩЕ Я ПРИДОБИЕШ.

 

2. ВЛОЖИ МЪДРОСТТА В УМА СИ, СВЕТЛИНАТА ЩЕ ДОЙДЕ И ЗНАНИЕТО ЩЕ ТИ ДАДЕ СВОЯТА ПОМОЩ.

 

3. ВЛОЖИ ЧИСТОТАТА В СЪРЦЕТО СИ, ЛЮБОВТА ЩЕ ДОЙДЕ И ИСТИНСКИЯТ ЖИВОТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ.

 

Като ставате сутрин, първата ви работа е да прочетете тези правила и да размишлявате върху тях. Като прочетете първото правило, ще си кажете: Аз трябва да вложа Истината в душата си, за да придобия свободата си. После ще кажете: Аз трябва да вложа Мъдростта в ума си, за да придобия знанието. И най-после: Аз трябва да вложа чистотата в сърцето си, за да дойде Любовта.

 

35. Окултната наука, с която се занимавате, е положителна наука, но същевременно е и опасна наука. Веднъж влязъл в тази Школа, вие имате привилегията да ви се предаде тази наука в най-възприемчива за вас форма. Ако бяхте в друго време, в миналото, по никой начин нямаше да ви приемат в Школата. В древността не са приемали ученици по-млади от 33 години. Затова трябва да бъдете внимателни, да не си играете с природните закони. Защото природните закони са живи, съзнателни, те не могат да се престъпват. Дойде ли до окултните сили, до окултните закони, ученикът трябва да знае, че с тях игра не бива. С това аз не искам да ви наплаша. Страхът е необходим, но не онзи обикновен страх. Ученикът трябва да има благоговейно чувство към Великото, към Божественото в света. Ако това чувство не е развито във вас, то трябва да се замести със страха. При този страх могат да възрастнат всички благородни чувства в човека.

 

Който съзнателно изучава окултната наука, той развива в себе си благоговение към Великото, Божественото в света, смелост, решителност, инициатива, трудолюбие, работоспособност.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...