Jump to content
Ани

15-то писмо

Recommended Posts

15 - то писмо

IV. ОБЩО ЗА ШКОЛАТА (продължение)

34. Изречението Фир-фюр-фен Тао би аумен означава: С най-малко страх и с най-малко тъмнина. Значи, в Божествения път трябва да се върви с най-малък страх и с най-малка тъмнина. Защото най-малкият страх и най-малката тъмнина причиняват най-малко отклонение. Който много се страхува, той не може да следва този път. Ето защо, за да влезе в този път, човек трябва да придобие изкуството най-малко да се страхува и да има най-малко тъмнина в съзнанието си. Изречението Фир-фюр-фен Тао би аумен, може да се преведе още и с думите: Без страх и без тъмнина. Страхът е роден от греха, като същевременно той произвежда тъмнина. Обаче не смесвайте страха с предпазливостта. Който признава съществуването на Първата Причина в света и въпреки това се страхува, той не е разбрал същината на тази Първична Причина.

 

35. Вие трябва да бъдете предпазливи, да знаете по кой път вървите, защото има два пътя, по които може да вървите. Който тръгва на път, той трябва да изпрати човек пред себе си, за да узнае условията, на които ще се натъкне: Дали пътят е разчистен, има ли направени мостове където трябва, пеш ли ще върви или с кон и т.н. И когато предварително знае условията, той ще бъде безстрашен. Същото се отнася и за вас когато тръгвате в окултния път, трябва да знаете условията и възможностите в този път, за да не дойдете в безизходно положение, защото както ви казах има два пътя на окултно развитие, в които условията са различни. Вие много пъти сте тръгвали по този път и сте се връщали, но сега трябва като тръгнете да издържите.

 

36. Основни правила в Школата. Сега ще ви дам няколко правила, които трябва да се спазват от окултните ученици. Значи, когато се намерите пред прага на окултната школа, било като редовни ученици или като слушатели, трябва да знаете следните пет правила:

 

1. Ако ученикът веднъж само се опита да коригира Абсолютното, Божественото, той се отстранява от класа.

 

2. Ако отсъствува от класа без никакъв повод, без важна, неотложна причина, той се отстранява от класа.

 

Пред съвестта си, дълбоко в душата си, ученикът трябва да знае, важни ли са причините, които са го задържали да не отиде в Школата. Определянето на важността на причината се предоставя абсолютно на съвестта на ученика. Ученикът никога не трябва да лъже себе си. Ако се самозалъгва, той е сам по себе си вън от класа.

 

3. Който не изпълнява зададената работа в Школата, той се отстранява от класа.

 

4. Ако двама ученици взаимно се нагрубяват, и двамата се отстраняват от класа. Абсолютно не е позволено на окултните ученици да се карат помежду си.

 

5. Всичко, каквото става и се говори в класа, трябва да се пази в тайна, да не се изнася навън. Който се опита да изнесе навън нещо от това, което става в Школата, той се отстранява от класа. Има неща, които не трябва да се изнасят вън от Школата.

 

37. Двата живота на ученика. Вие трябва да имате предвид, че старият човек, който живее във вас, както и всички стари вярвания и разбирания за науката, за религията, за живота, представят голямо дърво, подобно на дъб. И ако вие не се отдалечите от корените на това дърво, каквато работа и да започнете, няма да успеете, защото това дърво изсмуква соковете на вашия живот. Окултистите наричат това дърво "Дърво за познаване на доброто и злото". Ето защо, човек трябва да стои далеч от това дърво, за да може свободно и правилно да се развива. Това значи да ликвидира човек със своята карма. Кармата е дърво, което има свои нужди и желания - да расте и да се развива. Това дърво, което представя миналия живот на човека, трябва да се изкорени, да се замести с ново. Който се е опитал да корени това дърво, той е разбрал какво значи да изтръгва дяволския нокът от себе си. Рече ли да го изтръгне, вижда колко много боли. Като види че боли, той започва да го реже. Не, боли, не боли, този корен трябва да се изтръгне с корен. В това седи спасението на човека. Някой започва да тегли този корен, но като го заболи много, той го оставя. По този начин той си създава по-големи болки. Който иска да бъде ученик, той трябва да изтегли този нокът изведнъж.

 

Ако вие не можете да изкорените това дърво от вашия живот, поне отдалечете се от него. И тогаз посадете новия живот, новите идеи, новите мисли, далеч от старите. Значи, без да искате, ще водите два живота. При това положение забелязвате как в дни на добро разположение и благородство на вашето сърце, вие сте наклонени към проява на красивото, на великото в себе си, готови сте да говорите истината и обратно - в дни на неразположение и вие сами не усещате, как езикът ви се подхлъзва и говорите или правите това, което не искате, и като останете сами, вие сте недоволни от себе си и се чудите как сте попаднали на известно изкушение. Това става и с млади, и със стари - с всички хора. Това се дължи на стария живот в човека.

 

38. Влиянието на Черната ложа в живота. Когато се говори на хората за Истината, те казват, че тя е неприложима в живота. Това показва, че Божественият живот изисква напреднали души. Съвременните хора не могат да служат на Божията Истина, понеже са останали назад в развитието си. Затова много е спомогнала Черната ложа, която с ред религиозни системи е успяла да спре развитието на човешките души. Обаче, според мен, по-лесно е да се живее за Истината, отколкото за света. По-лесно е да се служи на Бога, отколкото на света. Мнозина намират, че е по-лесно да се живее за света, отколкото за Бога. Те мислят така, защото изискват своето със сила и го налагат със сила, когато Божествената Истина изисква своето по Любов и доброволно. Сега хората вършат и злото, и доброто чрез насилие. Насилието е метод на Черното Братство.

 

39. Отношенията на ученика към Цялото. За учениците е важно да разбират: Отношенията си към Целокупния живот, ролята си във Великия Божествен живот, предназначението си като човеци, като същества, които са дошли на земята да живеят и да се учат. Щом разбере това, ученикът ще може да изпълни всичко, което му е определено.

 

40. Любовта като Път на развитие. Единственият правилен начин, по който хората могат да се развиват, е Божията Любов. Тази Любов дава възможност да схванете в живота най-възвишеното, най-благородното и заради него да се обичате. Днес хората се обичат външно, но това не е Любов. Любов към хората подразбира любов към благородното, Божественото в тях. Обаче, докато не намерите Божественото в себе си и не го обикнете, и хората не може да обичате. Всички страдания, всички противоречия в света произтичат от факта, че хората търсят Истината и Любовта от вън някъде. Първо ще ги намерите вътре в себе си и в хората и после ще ги намерите и от вън. Когато две същества съзнаят, че имат Божествено начало в себе си, те вече се познават, имат две, три, четири и повече допирни точки по между си и образуват система от планети. Ето защо, който търси Божественото в себе си и в другите хора, той няма защо да се спира върху дребнавостите на обикновения живот.

 

41. Правилният път за ученика. Ако вървите в Божествения Път, животът ви красиво ще се развива. Ако се отклоните от този Път, идете в гробищата, в болниците, в кафенетата, между фалиралите търговци, на бойните полета, да видите какво ще стане с вас. Докато вървите по Пътя на Бялото Братство, там никакво зло не ви чака. Ако понякога Белите Братя не ви помагат, причината за това е, че вие всякога не можете разумно да използувате благата, които те ви дават.

 

42. Приятелите на ученика. Не ти е приятел онзи, който иска да се жертвувате за някаква негова слабост. Приятел е само онзи, който е готов да се жертвува за вашето повдигане. Новото учение изисква доброволна жертва, а не жертва чрез изнудване, чрез насилие. Доброволната жертва и жертва по любов има място в Бялото Братство.

 

43. Ученикът и Белите Братя. Някои питат: Кога Белите Братя са готови да се жертвуват за нас, да ни помагат? - Когато в душата на човека се яви силен подтик да бъде ученик на великата окултна школа, Белите Братя са готови да се жертвуват за него, да му помагат, да му съдействат. Ако вие запитате някой от тях: Ти готов ли си да се пожертвуваш за мен, той веднага праща един облак между вас и себе си и спира своята помощ. Тъй щото, всичко зависи от вашето разположение: Каквото е вашето разположение към тях, такова е и тяхното към вас. Като знаете това, щом искате тяхното съдействие, тяхната помощ, в отношенията си спрямо тях ще застанете на определена база. Каквото всеки ден градите, те го проверяват камък по камък, за да бъде здраво, чисто и тогаз ще го използуват като градивен материал на Божествената сграда, в която и вие сте призвани като работници.

 

44. Страданията в живота на ученика. Като ученици на Великата Окултна Школа, вие трябва да гледате на живота съзнателно и с приятност. При това нашата цел не е да ви лишим от страданията, но да ви научим да ги използувате. За сега страданията са най-голямото благо, което може да ви се даде в живота. Всяко страдание е на мястото си. То крие в себе си дълбок смисъл. Защо страда човек, това е една от тайните на Битието. Като дойдат страдания, всеки трябва да ги понася, без да пита защо са дошли. Щом минат, тогаз ще ги разберете. Христос, Великият Учител на човечеството, се подложи на най-големите страдания, каквито са съществували някога в света, без да му се даде отговор защо страда. Сега вие искате, като ви се даде някакво страдание, веднага след това да дойде и обяснението на това страдание. Не, обясненията на страданията идват след като ги прекарате, като минете през изпита. До това време ще мислите. Щом се натъкнете на известно страдание, дълбоко в себе си ще си кажете: Такава е разумната воля Божия. Такава е великата воля Божия. Такава е волята на безпределния Космос. Всяко друго изяснение ще ви хвърли в грях и престъпление. Ако в момента на страданието дойде някой да ви обяснява причината на това страдание, той ще ви създаде най-голямото зло. Следователно не съжалявайте за страданията, които ви се дават. Ако съжалявате за страданията, трябва да съжалявате и за любовта, която ви се дава. Закон е: След всяко страдание иде радост и любов. Този закон може да се опита. Колкото страданието става по-голямо, толкова повече любовта се увеличава. Колкото страданието се намалява, толкова и любовта се намалява. Значи, мярката за любовта е страданието. Любовта се увеличава разумно. Тя постепенно приижда. Тъй щото страданието и любовта вървят паралелно и едновременно вземат участие в съграждането на човешката душа.

 

45. Моралът на окултния ученик - основа на неговото развитие. Докато не простите на онези, които не ви обичат и ви пакостят, никаква наука, никаква магия, никаква школа, никакви стихове не могат да ви помогнат. Напротив, всички тези неща ще бъдат по-скоро нещастие за вас, отколкото да ви направят щастливи.

 

46. Влиянието на Черната ложа в живота. Черната ложа е създала ред теории и разсъждения за любовта, с което е объркала умовете на всички хора - учени, писатели, философи- вследствие на което те все повече и повече загазват в тази забъркана каша. И в Писанието е казано: Целия свят лежи в лукаваго.

 

47. Хипнотични внушения от миналото. Чрез хипнотизма могат да се обяснят много убийства и самоубийства, които се вършат в света. Случва се, че някой човек в миналото е бил в някаква школа и чрез внушение е възприел от учителя си някакви мисли, добри или лоши, и едва сега ги реализира. При такива случаи, този човек сам се чуди, как е станало така, че се е изменил толкова много. С това се обясняват много отрицателни прояви у хората, които са внесени по хипнотичен път. Сега като ученици на Великата Окултна Школа, всички ще работите да изправите тези състояния в себе си, т.е. по-право да се освободите от тях. Значи, предстои ви грамадна работа на изправяне. Школата има за цел да ви даде такива знания, чрез които по разумен начин да изправите погрешките на своето минало. Щом дойдете до някое хипнотично състояние на миналото, ще се върнете назад и по обратен път ще го изправите. Ще правите обратни паси на тези, с които са ви хипнотизирали. Обикновено хипнотизаторите на Черната ложа правят паси отгоре надолу. Вие ще правите обратни паси.

 

48. Служене на Бога. Има един вътрешен закон в Живата Природа, според който щом човек научи нещо, придобие известно знание, той трябва да помага и на другите. В това седи служенето на Бога - от изобилието, което човек има, трябва да потече и към другите.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×