Jump to content

26-то писмо


Recommended Posts

26 - то писмо

VII. УЧИТЕЛЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО (продължение)

52. Мисията на Учителя е да подаде ръка на онези, които търсят път да излязат от гъстата материя и да влязат в Царството на Духа, където цари вечна светлина, мир и хармония.

 

53. Мисията на Учителя е да изпълни Земята и човека със знание за Господа, и да даде всички методи, по които може да се реализира Божественият живот на земята, да се реализира Царството Божие на Земята. Мисията на Учителя е да подготви идването на Царството Божие на земята, да изчезнат всички социални и индивидуални противоречия и хората да се развиват не под импулса на противоречията, но под импулса на Духа.

 

54. Мисията на Учителя е да бъде проводник на Божествения Живот, който слиза на Земята, и да пренесе онези Божествени зародиши, от които ще се развият новите Божествени форми, в които ще се излее новият живот.

 

55. Като носител на Божествения Живот, Учителя със своя контакт с физическата материя ѝ придава един нов импулс, като обръща нейните сили във възходяща посока. Понеже материята от физическото тяло на Учителя е от физическата материя на Земята, но тази материя е вече одухотворена, преработена, и по закона на скачените съдове тази материя, която е част от общата материя на физическия свят, предава своите вибрации, своя придобит от Божествения живот на Учителя ритмус, на останалата материя и по такъв начин цялата материя на нашата планета постепенно придобива нов ритмус, нови вибрации, които я издигат на една степен по-високо. По такъв начин животът, който изтича от Любовта, прониква и одухотворява цялата планета, защото планетата е едно живо и разумно същество. Най-после, със своята мисъл, която е във връзка и е израз на Космичната мисъл, Учителя служи като вентилатор за пречистване на духовната атмосфера на човечеството, която вследствие на отрицателните мисли и чувства постепенно се разваля и изпълва с енергии, подобни на въглеродния окис. С това се отваря свободен път за духовното развитие на човечеството.

 

56. Мисията на Учителя е да създаде новия тип човек, от който ще се роди новата раса, в която ще се изяви новият живот. Затова той казва: Моята задача е да създам едно ядро от хора, които да бъдат проводници и носители на живота на Любовта. Изливайки силите на Любовта в земната атмосфера и в човешките сърца, Учителя постепенно разтопява ледовете на човешкия егоизъм и обединява хората - прави да се чувстват близки, нужни един на друг.

 

57. Със светлината на Мъдростта Учителя разпръсва мрака на духовната нощ, в която досега са живели хората, и им посочва красотата и величието на Божествения свят, в който те могат да живеят и да проявяват своите възможности.

 

Със силата на Истината, на която е носител, Учителя освобождава човешките души от робството на греха и ги прави силни и свободни.

 

58. Учителя дойде да научи хората да служат на Бога, да изпълняват неговата воля от Любов и доброволно, а не по принуда.

 

Учителя дойде да покаже на хората, че Бог не е някъде далеч в космичното пространство и не се грижи и интересува за тях, но че Бог е близо до тях, в тях и между тях и само трябва да си отворят очите, за да го видят и познаят.

 

59. Учителя е представител на Божествения свят на земята и неговата мисия е да представя Божествения свят на земята, да се застъпва за неговите права и интереси и да научи хората, че те са пришълци в този свят и да им посочи пътя към тяхната родина - Божествения свят. Учителя е представител на Мировата Държава на Земята и отстоява, защитава интересите на тази Държава, като учи хората на законите и методите на тази Мирова Божествена Държава, като иска да направи всички хора граждани на тази божествена държава.

 

60. Учителя дойде да покаже на съвременния човек,че той не е това, което вижда всеки ден, но че той е един безсмъртен дух, слязъл в гъстата материя да я одухотвори и да извлече от нея онези богатства, които са скрити в нея.

 

Учителя дойде да покаже не хората пътя към Бога, пътя, по който хората могат да се върнат при своя Велик Баща, в своето отечество. Той дойде да ни посочи пътя, по който можем да се освободим от робството на греха, в който сме изпаднали, дойде в лабиринта на материята, да ни покаже изхода от този лабиринт, за да излезем на свобода и простор.

 

Той дойде де ни покаже, че Любовта е единствената връзка, която ни свързва с Бога, че Мъдростта е единственият Път, по който можем да придобием истинското знание, което ще ни направи силни и ще ни помогне да влезем в Царството Божие, и че Истината е единствената сила, която може да ни направи свободни.

 

Слизайки на земята, Учителя донесе от Божествения свят всички онези първообрази, в които трябва да се излее новия Божествен живот. А тези първообрази са изпълнени с неговата мисъл, с неговата Любов, с неговия живот, затова те са живи и няма да е далеч денят, когато ще са въплътят във видими форми и ще преобразят лицето на Земята.

 

61. Учителя дойде да научи хората как да живеят, за да придобият Божествения живот, и как да се избавят от болестите и страданията на сегашния живот. Учителя дойде да ни покаже, че можем да живеем Божествен живот на Земята и че можем да променим лошите условия, в които сега живеем, като се свържем със Съществата от духовния и Божествения светове и дадем път на Божествения живот в нас.

 

62. Учителя ни показа, че всички наши страдания и недоразумения са плод на връзките ни с падналите духове, с които сме се свързали при грехопадането. И сега, при ликвидацията на кармата, ние трябва да скъсаме връзката си с тях и да направим връзка със Светлите Същества, които ще ни освободят от робството на тъмните сили. Защото човек трябва да има силни приятели в света, които да го пазят от неговите врагове. А Светлите Братя са приятели на човечеството и Учителя е техен представител, дошъл от тяхно име, да ни свърже с тях и да ни помогне да скъсаме старите връзки с падналите духове. Учителя е Път, който води към света на Светлите Божествени Същества, които живеят във вечна светлина а хармония, израз на Любовта, в която те живеят. Към този свят ни водя Учителя.

 

Учителя дойде да направи връзка на човека със Светлите Възвишени Същества и да помогне на хората да скъсат старите връзки. Старите връзки заробват човека, а връзката със Светлите Същества го освобождава. Затова Учителя дойде да ни посочи пътя към освобождението от робството, в което се намираме, като приложим Любовта в живота, като вървим по Пътя на Мъдростта, Истината, Правдата и Добродетелта. По този начин ние ще ликвидираме със стария живот, с кармата и ще влезем в живота на благодатта и дихармата.

 

63. Учителя дойде в началото на епохата на Водолея, за да бъде проводник на енергиите на Водолея, които са синтез на Любовта и Мъдростта, които енергии като ранни пролетни лъчи ще разтопят ледовете на човешкия егоизъм и ще разпръснат мрака на нощта и ще възвестят новата духовна пролет, когато ще се разцъфтят човешките души. Учителя е Вестител на новата духовна пролет на Водолея, която слиза над човечеството и му носи новия живот на Любовта, Мъдростта и Истината.

 

64. Учителя дойде да обърне колелото на живота на съвременния човек в нова посока, защото посоката, в която до сега се е развивал животът, води към катастрофа.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...