Jump to content
Ани

48-мо писмо

Recommended Posts

48-мо писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

153. Какво носи Новото. Новото носи мир, радост и веселие в душата на човека. Искате ли постепенно да дойдете до това положение, всяка сутрин отправяйте ума си към Бога. Велик е този момент, защото тогава малки и големи, добри и лоши същества отправят мисълта си към Бога и придобиват нещо. В този момент и звярът е добър. След това всеки проявява естеството си. Следователно, когато човек е добър, това показва, че или той е отправил мисълта си към Бога, или без да е направил това той е добър, защото естеството му е такова. Значи човек може да бъде добър по две причини: или когато Бог работи над него, или когато човек работи в Бога. Когато човек почувствува, че не е добър, нека отправи ума си към Бога. Колкото по-често отправя ума си към Бога, толкова по-добър става. Да отправя човек ума си към Бога, това подразбира смяна на състоянията. По този начин човек придобива съвършенство.

 

154. Съвършеният Човек. Съвършен човек е онзи, който и когато не мисли, и когато мисли за Бога, всякога е добър. Съвършен човек е онзи, за когото Бог всякога е добър, но и той всякога е добър за Бога. Когато Бог е у нас и работи за нас, ние всякога сме добри. Обаче от нас се иска и когато ние сме у Бога и работим за Него, пак да сме добри. Във втория случай е забелязано, че тогава именно повечето хора не са добри. В това отношение всеки човек трябва да се поучава от Бога, да стане добър и тогава, когато работи в Бога, както е добър когато Бог работи в него. Като знаете това, ще различавате добрия човек по естество от временно добрия и ще се стремите да придобиете първото добро. Щом знаете това, работете съзнателно, ще прилагате, ще се учите, както от опитността на миналото си, така и от знанията, които сега придобивате.

 

155. Какво е важно за човека. За човека са важни стремежите на неговата душа и на неговия дух. За човека са важни неговите дарби и способности, които всеки ден трябва да се разработват и да растат. Тези неща могат да се постигнат, когато вървите по Пътя, който Бог ви е определил. По-лек Път от този няма. Пътят, който Бог е определил на хората, е 10 пъти по-добър от този, по който те сега вървят и живеят. От съвременните хора се иска геройство, да вървят по Новия Път. С други думи казано, да се върнат в Пътя, от който са се отклонили. Само по този начин те ще поставят здрава основа на земния си живот.

 

156. Трите принципа - три свята. В Надеждата е физическият свят, във Вярата - духовният свят, а в Любовта - Божественият свят. Всичко излиза от Любовта - от Божествения свят.

 

157. Любовта като условие за растене. Докато човек расте в Любовта и докато мислите, чувствата и постъпките му са чисти, той забогатява и се разширява във всяко направление. Почне ли Любовта да намалява, мислите, чувствата и желанията на човека губят своята чистота. В следствие на това той постепенно осиромашава. Истинско растене и развитие има само в Божията Любов, Мъдрост и Истина. Следователно човек расте именно в тези три свята.

 

158. Кой е от Бялото Братство. Който върви по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, той е от Бялото Братство. А който не върви по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, той е от Черното Братство.

 

159. Бог, Свят и Човек. Онзи свят е в Бога, а Бог е навсякъде. Затова няма защо да търсите Бога в онзи свят. Целият свят - и този, и онзи са все Божествен свят. Обаче според степента на развитието си хората различават три свята: Физически или видим свят, който виждаме около нас, Духовен или свят на чувствата и умствен или Божествен свят.

/"Нашето място", 18З стр./

160. Признаците, по които се познават Белите и Черните Братя. Внимавайте в Пътя си. Следете, наблюдавайте кой какво говори, за да различавате Белите Братя от Черните. Който говори едно, а върши друго, той е Черен Брат. Белият Брат върши това, което говори. Той и отвън, и отвътре е един и същ. Така постъпва и Бог. Когато говори, Белият Брат винаги има предвид, че се намира пред лицето на Бога, Който претегля всяка негова дума според законите на Любовта, Мъдростта и Истината. Постъпва ли така, човек винаги има одобрението на Бога.

 

161. Правило за Ученика. Помнете следното правило на Божественото Учение: абсолютно не е позволено да си играете с човешкия дух, с човешката душа, с човешкия ум и с човешкото сърце. С чувствата на човека не може да се играе. Никой няма право да покварява своето сърце, своя ум, своята душа и своя дух. Човек трябва да бъде искрен в себе си - каквото говори, това да е в сърцето му.

 

163. Закон. Каквито са отношенията на човека към Бога, такива ще бъдат и отношенията му към всички хора. Тази е философията на живота.

 

163. Учителят и Ученикът. От невидимия свят държат сметка за успеха и поведението на Учениците. Те често запитват Учителя: Как вървят твоите Ученици на земята? Ако Учителят отговори: Мъчат се, трудят се, горе-долу вървят, такъв отговор не се приема. Езикът на Учителя трябва да бъде определен. Той трябва да отговори точно определено, положително. Ако и мен запитат за вас като Ученици, ще отговоря с такъв определен език, какъвто вие до сега не сте чували: Нито ще ви хваля, нито ще ви коря, но ще кажа истината, каквато е в същност. Аз имам всички фотографии за вашите постъпки от първия ден на Ученичеството ви до днес. Ще представя тези фотографии на разумните същества от невидимия свят и ще кажа: Ето какво са правили моите Ученици през времето на своето Ученичество. Ако ме питат за вас, аз не мога да премълча, но ще извадя тези фотографии, ще ги наредя по ред и ще кажа: Ето гледайте и сами съдете. Повече нищо не ме питайте. Ако нищо не ме питат за вас, няма да вадя тези фотографии, нито пък ще говоря нещо.

 

164. Ученикът и Учението. Всички трябва да бъдете истинолюбиви, да бъдете запалени свещи, защото сте проповедници на Божественото Учение. Това Учение не се ражда сега, то е съществувало от началото на Битието. Ако някой иска да знае защо е създаден светът, той трябва да знае, че светът е създаден за да се прояви Божията Любов, Мъдрост и Истина. Обаче отидете ли между хората, няма да разправяте защо е създаден светът, а ще бъдете носители на Божията Любов, Мъдрост и Истина. От това, което проповядвате, хората сами ще намерят защо е създаден светът. Само така проповедта ви ще даде плод.

/"Нашето място", 192 стр./

165. Правият Път. Бог се изявява чрез Любовта, Мъдростта и Истината. Днес е денят на Божието изявление. Този е Пътят, по който можете да се доберете до новия живот, да възкръснете и да станете граждани на Царството Божие. Вън от този път, човек е изложен на фалшимент. В този Път, обаче, може да очаквате велики постижения. Духът, който ръководи всички души, няма да ги остави да пропаднат.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×