Jump to content
Ани

54-то писмо

Recommended Posts

54 - то писмо

XI. ЗАКОНИ И ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА (продължение)

280. Правило. На искай от другите да ти обещават. Остави ги свободни.

 

281. Най-хубавото. Няма по-хубаво състояние на земята от това, да имаш двама-трима приятели, на които ти напълно да разчиташ.

 

282. Духовност. Когато говоря за духовност, аз разбирам възвишеното, най-благородното, онази велика идея, към която се стремим.

 

283. Ученикът и беседите. От всяка една беседа всеки един може да използува това, за което неговото съзнание е приготвено.

 

284. Ученикът и Окултният свят. Ще бъдете всички внимателни, защото Окултният свят е един свят на ред и порядък и нещата трябва точно да се изпълняват, без изключение.

 

285. Силата на думите. В Божествения свят, в Окултния свят, думите са точни величини. Всяка дума има определени вибрации. Тя се опредея според своя размер, според своята интензивност, според своето въздействие.

/21 Лекция, II- год. общ клас, 9 стр./.

286. Посещението на Духа. За да те посети Духът, ти трябва да си завършил средното си образование в Окултната Школа.

/29 лекция, II- год. общ клас, 13 стр./

287. Божията Любов. Когато ние говорим за Божията Любов, ние подразбираме тази готовност на душата да слуша, да възприема и да изпълнява.

 

288. Силата на Ученика. Няма по-велика сила от тази, да придобиеш съзнанието, че Бог е с тебе.

 

289. Важен закон. Падането е закон на събуждане. Затова като направите една погрешка, като паднете, не съжалявайте, изправете погрешката и вървете напред.

 

290. Ученикът и Божествените закони. Имайте пред вид, че аз говоря на вас като на Ученици, които разбират. Ние не можем да си играем със законите, които Бог е вложил в света, в тази Велика Школа, пред лицето на всички тези разумни същества. Те са търпеливи и много снисходителни към нас, но нашата свобода е ограничена. Не можем да престъпване границите на тези закони. Щом създадем едно ново условие в нашия живот, било на физическия свят, било в сърдечния свят, било в умствения свят, ние носим последствията. Законът е верен навсякъде. Щом създадеш в себе си две противоположни мисли, ти сам ще трябва да ги примириш. Щом създадеш в себе си две противоположни желания, ти сам ще трябва да ги примириш. Щом създадеш в себе си две противоположни действия, ти сам трябва да ги примириш. И ако не ги примириш, те ще станат една язва и ще спънат цялото твое развитие.

 

291. Правилно разсъждение и прилагане. Вие трябва не само да разсъждавате правилно, но и да прилагате. Ако разсъждавате, а не прилагате, във вас ще се яви обратен процес.

 

292. Животът на Ученика. Сега в Школата, както и във всички Окултни школи, се проповядва един чист и свят живот, който може да се постигне чрез усилие на човека. А какви ли не начини и методи се препоръчват за това. Но главното правило в това отношение е да не нарушаваме Божествения закон. Бог казва: Абсолютно няма да нарушавате моя Закон.

 

293. Ликвидиране кармата на Ученика. Кармата на човека представя една пирамида, която постепенно сте изградили в течение на хиляди години и не може из един път да я съборите. Трябва да почнете от горе, от върха, и да събаряте камък по камък. В Божествения свят това може да стане моментално, но във физическия свят - в течение на времето. Ако разчитате вие сами да съборите тази пирамида трябват ви 4, 5, 6, 7, 8 хиляди години и то знаете ли с какви усилия? И затова Писанието казва: Ние ще викаме силния, Великия в сила и мощ, Мъдрия в знание, Истина и Любов, да дойде да ни помогне, за да може да се освободим от нея и нашият ум, нашето сърце и нашата воля да могат да работят тъй, както бихме желали. Не че във вас няма желание да работите, но повечето от вас са свързани. Вие казвате: Ще направя това. Речете да го направите, но виждате, че ръцете ви са свързани, ограничени сте.

 

294. Законът за Любовта към враговете. Когато Христос казва: Любете враговете си, Той е подразбирал следния велик закон: Любете враговете си, защото това е волята Божия. Аз имам едно правило и то е следното: Ако мразиш, ти правиш един грях по отношение на себе си и сам се спъваш, защото създаваш изопачени, дисхармонични образи, които те свързват с отрицателните сили в Природата. А да любиш, значи да създаваш красиви образи, които те свързват с положителните сили в Природата. Тези образи са вечно красиви. Те са подтик за твоето усъвършенстване. Следователно образите на Любовта са велик подтик за растенето, за умственото развитие. Така че ние ще се спрем върху закона: Искам своето добро, своето растене, благородството на моята душа, затова ще любя. Това е Волята Божия.

 

295. Ученикът и Окултната Наука. В Окултната Наука, с която се занимавате, има две противоположности. В нея има толкова възможности да станете добри, колкото има възможност да станете и лоши. Това не е само за вас, но и за всички религии има тази възможност, понеже всички религии си служат с Окултната Наука, с Окултните сили. И вие трябва да знаете, че всички висши същества, всички разумни същества не са от тези, които може да окаляте или да оставите върху тях своите нечистотии. Те са много взискателни. И ако вие влезете в една Окултна Школа и не се учите на чистота и право мислене, ще ви изключат.

 

296. Закон. Всички спънки, мъчнотии и страдания, които ви сполетяват в живота, са резултат на вашите престъпления.

 

297. Ученикът и Школата. Сега в Школата ние не искаме вие да се боите, да казвате: А, то е страшно. Не, ще имате нов морал, нови разсъждения. Ние казваме: Без страх! Аз съм дал на младите един поздрав: Само светлият Път на Мъдростта води към Истината. На вас казвам: Само светлият Път на Божествената Мъдрост води към Божествената Истина. И тъй, ние ще употребим науката не за нашата личност, не да пожертвуваме Истината за тази наука. Ние искаме да употребим съвременната наука като средство за възтържествуване на Истината. Ние ще си послужим и с логиката, и с другите науки, с които човечеството разполага. Аз не съм против логиката.

 

298. Отношенията между Учениците. Сега в Школата трябва да се образуват тези интимни, а не фамилиарни отношения помежду ви. Досега аз съм следил и някой път ми е неприятно като виждам, че вие като се събирате, не се събирате да видите добрите си черти, ами всички сте критици, ровите, търсите недъзите. Недъзите, които приятелят ви носи, са нещо случайно. Приятелят ви е съчетание на Любов и Мъдрост. Имате един приятел, това е една душа, която ви люби, но вие не оценявате тази любов. Вие сте събрани тук като Ученици, но един ден казвате: Не искам да се интересувам повече от това Учение. Не е така. Това събиране ще послужи за вашето бъдеще самоусъвършенстване. За да се съберете така, не съм ви събрал аз, това е един любовен акт на Божествената Любов, Мъдрост и Истина, в името на които Бог ви е събрал, за да ви даде познание, Мъдрост, Истина, да ви научи как да бъдете добри. И туй не трябва да го пренебрегвате. Някой казва: Аз излизам от Школата. Ти не можеш да напуснеш тази Школа. Щом я напуснеш, ще умреш. Денят, в който напуснете Божествената Школа, с вас всичко е свършено. Като Ученици аз ви предупреждавам, никога не влагайте мисълта: Аз ще напусна Школата. Ако казвате, че ще напуснете Школата, кармата ви ще се увеличи още повече.

 

299. Принцип. Истината в света е истина само тогава, когато се разбере и приложи.

 

300. Правилният Път на развитие. Ако искате да се развивате правилно, в ума си всякога трябва да държите идеята, че вие изразявате Божественото съвършенство. На пръв план вие трябва да се стремите да изразите Божественото съвършенство. А на втори план - вашето. Вие сте жива частица от Бога, една малка монада, в която Божественото трябва да се прояви. Когато ние говорим, че не трябва да мислим зло един за друг, всякога подразбираме Божественото в нас. За него не трябва да говорим лошо, а не за човешкото. За човешкото нито Господ, нито ангелите искат да знаят нещо. В Божествения свят се интересуват как даден човек е изразходвал своята енергия, която е Божествена.

 

301. Стремежът на Ученика. В тази Окултна Школа вие трябва да имате стремеж, импулс да дадете възможност на Божественото да се прояви във вас и да можете да правите в себе си различие между Божественото и човешкото.

 

302. Връзката с Бога. Ако човек при сегашното си състояние направи връзка с Бога, той би се превърнал в газообразно състояние и би изчезнал. Човек в своето въображение трябва да има Бога като един идеал, като една мечта, той да бъде за него един импулс в живота му. И към всички онези същества, на които вибрациите са силни, човек трябва да пристъпва внимателно, за да може да се повдигне.

 

303.Основната мисъл на Ученика. Основната мисъл на нашия живот е да се прояви Бог в нас и ние да проявим Бога в себе си. Бог като се прояви в нас, ние трябва да бъдем носители на Неговата велика мисъл. Няма нищо по-велико и по-красиво от това. Всички Велики Учители в света, всички пророци, всички учени хора, всички адепти на Изток и на Запад и в миналите култури, и в сегашната все това проповядват, все това им е основната идея. Когато ние дадем място на Божественото в нас, ще дойдем в съобщение с второто проявление на Бога, ще имаме сила да преодолеем сегашните мъчнотии, които ни измъчват.

 

304. Работата на Ученика. Първото нещо за проявата на Божественото вътре в нас е да обработваме постоянно почвата, докато Божественият Дух със своето знание, със своята Мъдрост дойде, хвърли светлина и направи нещата ясни. Без този Дух може да ви се говори дълго време, може да свършите 10 университета, може да отидете в Индия да слушате всички адепти, да слушате най-великите Учители, нямате ли почва да се закрепи във вас Божественото, нищо не може да направите.

 

305. Ученикът трябва да пази чувствата си. В Окултната Школа всяко нещо има свой смисъл. Нашите чувства трябва да ги пазим да бъдат чисти, свещени. Със своята тояга, значи със силата на волята, която е Божествена, със своя ум, със своето сърце трябва да пазим чувствата си.

 

306. Бъдещето на Учениците. Сега вие отивате в астралния свят, който е бил нечист, но ще го намерите чист. Всички грешници вече са завързани. Там има ред и порядък и като влезете да живеете в този свят, няма да има развращаване. Със сегашното си влизане в астралния свят вие ще научите една нова култура. На земята вече такива условия няма да се създават. Не, на тази земя повече няма да се върнете. Туй ви живеене на земята е за последен път. Тия условия, при които живеете, тази обстановка, която имате, всичко това е за последен път. Тия връзки, които имате сега, са за последен път. Всички ония души, които са по-напреднали, ще ги оставят да живеят в астралния свят, в по-рядка материя, по-чиста, необезпокоявани от никакви апаши, крадци, разбойници, убийци, лъжци - изобщо ще ги поставят в по-благоприятни условия. Ония пък, които спъват човечеството, ще останат на земята. Тъй щото Учениците на Окултната Школа трябва да знаят, че сега е последното им прераждане. За тях ще започне един нов етап, затова трябва да бъдете сериозни в живота си. Не е време за игра и опити. Опити не трябва да правите. Вие сте правили много опити, ще прекратите с тях. Сега вие трябва добре да ме разбирате, да не се плашите.

/3г.О.К. 5 л. 28 стр./

307. Призванието на Учениците. Всички вие сте призвани за една свещена работа, ще я пазите добре в себе си. Първото нещо: Всички ще пазите сърцето си! Ще започнете едно вътрешно чистене. То е много лесно. Ще оставите сърцето си на Бога да бъде изчистено.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×