Jump to content

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И САМОРЕГУЛАЦИЯ


Recommended Posts

УПРАЖНЕНИЯ ЗА САМОНАБЛЮДЕНИЕ, САМООТЧЕТ И

САМОРЕГУЛАЦИЯ

1. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ И АНАЛИЗ НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА...46

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕ НИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ ...54

Размишление ................................................................................................54

Съзерцание ...................................................................................................58

Концентрация ..............................................................................................60

Медитация ....................................................................................................65

Пътешествия до Слънцето ..........................................................................67

Упражнения за прозиране в миналото .......................................................69

3. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСЪЗНАВАНЕ СИЛАТА НА МИСЪЛТА...............72

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА....85

Страх ........................................................................................................85

Гняв .........................................................................................................87

Тревоги, скърби ............................................................................................90

Обида ......................................................................................................92

Недоволство, неблагодарност .....................................................................94

5. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА ВОЛЯТА .............96

6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА.........108

Благодарност ..............................................................................................108

Търпение .....................................................................................................109

Точност ................................................................................................111

Милосърдие ................................................................................................114

Справедливост ...........................................................................................115

Мекота ...................................................................................................116

Жертвоготовност ........................................................................................116

7. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО И НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДАРБИ ...117

Въображение ..............................................................................................117

Творчески способности и дарби ...............................................................120

8. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНТУИЦИЯТА ..........................125

9. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА .......131

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...