Jump to content

4_2_6. Упражнения с камъни


Recommended Posts

Упражнения с камъни

Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена. Когато стоите на камък, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубави места за лекуване са каменистите, защото като стоите върху камъните – намагнетизирвате се. Такива камъни има например в Арбанаси. Те не трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изтичат магнитните сили. Камъните са особено лековити през септември.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1919 г.)2, "Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване)", стр. 105.

В продължение на десет дена всеки от вас трябва да мести по един камък, който се е изпречил на пътя му. Като правите задачата си, ще бъдете концентрирани, за да попаднете точно на този камък, който трябва да преместите. Не е безразлично, кой камък ще местите. Ще преместите само онзи камък, който ви прави впечатление, който е във връзка с мисълта ви. Същевременно ще отбележите и мисълта, която сте имали в този момент. Ще следите на коя страна на пътя е бил камъкът, отдясно или отляво. Ще се наведете внимателно, ще дигнете камъка и ще го поставите пак настрана, а не сред пътя. Ако сте имали добра и възвишена мисъл и на същия камък стъпи някой отчаян човек, състоянието му ще се измени. Обръщайте внимание кога местите камъка – сутрин, следобяд, или надвечер. Ако го преместите сутрин, вие сте били във възходящо състояние; същото състояние ще придадете на онзи, който стъпи на този камък. Ако го преместите следобяд, състоянието ви е било низходящо. След залез Слънце няма да местите камъните. Добре изпълнена задача ще бъде тази, ако можете да поставите камъка на онова място, което му е определено. Така изпълнена задачата, това представя само една от страните ѝ. Пълно разрешение на задачата подразбира приложение на вътрешната ѝ страна. Това значи: всеки да премести в живота си по една твърда мисъл, по едно твърдо желание и по едно твърдо чувство, които спъват както самия него, така и окръжаващите. Може ли да направи това, той е дал вече права насока на живота си. Щом една твърда мисъл се отмести от пътя ви, след нея ще тръгнат всички останали. За да съгради своя характер, човек трябва да започне от външните предмети. Ако не си готов да дигнеш от земята един лист, пръчка или камък, ти не можеш и в себе си да преместиш нито една твърда мисъл, нито едно твърдо чувство. Изправен ли си към външния свят, ти можеш да работиш и вътрешно.

„Светото място“, „Здрави връзки“, стр. 36-37.

Всеки ще избере един камък и ще го полее десет пъти с вода, която сам ще носи от едно от езерата. Ще кажете, че дъждът полива камъните, няма защо вие да ги поливате. Вашата работа е специфична. Като поливате камъка, ще наблюдавате, колко вода поглъща той и как се разлива водата по него. Всеки ще прави наблюдения и ще ги отбелязва. Това упражнение ще направите най-късно до обед. Ще мислите върху лекцията и ще я свържете с водата.

„Отворени форми“, „Специфичната светлина и топлина“, стр. 151.

Когато сте неразположени, омъчнени от нещо, правете различни опити да трансформирате състоянието си. Ако човек е посветен – той ще се ползва от всичко. Вземете например мъха. Камъните, които не могат да служат като почва за висшите растения, са добра почва за мъха. За да живее върху камъните, мъхът все извлича някаква храна от тях. В такъв случай, когато сте скръбни, обременени от нещо, направете следния опит: вземете една кофа и полейте с нея десет пъти вода върху някой голям камък, като си кажете: „Както водата измива камъка, така нека измие, нека отнесе и моята скръб.“ Вие ще кажете, че такъв опит е смешен, защото не може да даде никакви резултати. Опитайте, може този камък, като на мъха, да ви даде нещо! Питам: камъните, като се пекат, не дават ли нещо?

„Любов към Бога“2, „Ден на Божията работа“, стр. 137-138.

И камъните не са невежи. Виждате, че един камък седи на едно място с години. Вятър духа около него, но той седи, философства и казва: „За да философствам, спокойствие ми е нужно.“ Ако го търколи някой надолу, той се чуди кой е нарушил спокойствието му. Като спре, пак започва да философства. От камъните човек придобива онова вътрешно спокойствие, при което може правилно да разсъждава. Някой погледне камъка и казва: „Камък е това.“ Камък е наистина, но от него ти ще вземеш урок на търпение. От водата ще учиш закона на даването. Където минава, водата всякога дава нещо от себе си. Ако мине покрай някое сухо дърво или покрай някоя изсъхнала тревица, тя ще ги напои, ще ги освежи. И въздухът, който лъха, дава. И силата, която нуди, дава. Следователно давай и ти, както водата дава. Давай и ти, както въздухът дава. Давай и ти, както силата дава. Камъкът, водата, въздухът, силата служат като предметно учение да научат хората на закона на даването.

„Царският път на душата“2, „Проява на Любовта“, стр. 103-104.

Като ученици вие трябва да се научите да правите превод на всичко, което се случва в живота ви. Вървиш бързо и се удариш в камък. Не се сърди, не търси виновник за това, но спри се пред камъка, помисли малко и благодари му, че само си се спънал. Камъкът иска да ти обърне внимание да не бързаш много. Камъкът иска да ти каже: „Имай търпение, не бързай много. Къде си тръгнал толкова рано? Слънцето още не е изгряло!“ – дето отиваш, там още е тъмно, затова се удари.

„Двигатели в живота“2, „Късият и дългият път“, стр. 103.

Има и психически начини за лекуване. Те се отнасят главно за съзнателния ученик, който не критикува, но прилага и се учи от придобитите резултати. Само за ученика давам следния начин за лекуване на зъби: ако зъбоболът съвпадне с изпразването на Луната, нека вземе едно чукче, да сложи раницата на гърба си и, ако денят е топъл, да тръгне към планината. Като види на пътя си камък, да спре там и да започне да удря с чукчето, докато откърти малки парченца. Ще чука с чукчето и мислено ще си казва: „Както камъкът се кърти, така да се откърти болката в зъба ми.“ Същевременно нека брои да види след колко удара болката ще мине. Колкото по-съзнателно се отнася към опита, толкова по-бързо ще мине болката. Така той ще има възможност да направи екскурзия и да се излекува. Ще знаете, че този опит може да стане само лятно време и при изпразване на Луната. Ако ви боли зъб през друго време, ще прилагате други методи. Как ще си обясните лекуването на зъбобола по този начин? Чрез скрита потенциална енергия в камъка. Чрез чукането човек се свързва с потенциалната сила на камъка, която лекува. Този опит се отнася само за ученика. Докато сам не направи опит и не получи резултата, нищо да не говори за него.

„Божествената мисъл“2, „Съответствието на величините“, стр. 74.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...