Jump to content

4_4_4. Упражнения със Земята


Recommended Posts

Упражнения със Земята

Казвам: човек трябва да използва всички природни сили, ако иска да въздейства, както за своето развитие, така и за своето здраве. На онези от вас, които минават за неврастеници, препоръчвам следния метод за лекуване: в продължение на един месец да употребяват препечен хляб на добре разгорели дървени въглища. Хлябът трябва да се препече хубаво, да не остане в него никаква влага. Човек трябва да използва енергията на въглищата. Тя е полезна за организма. Много хора се нуждаят от въглерод, от въглеродна енергия. Тази енергия дава устойчивост в характера на човека.

„Неразрешеното“, „Предназначение“, стр. 100.

Някой иска да каже лошо по адрес на своя ближен и се бори в себе си, да каже или не. Той си мисли, че ако каже, ще му олекне. Иначе ще се измъчва. Щом е така, нека направи следното: да вземе една тръба от каучук, желязо или какъв и да е материал, дълга 50-60 см и широка 1-2 см и отиде на планината. Като стигне до известна височина, там да спре, да изкопае една дупка и чрез тръбата да изкаже думите, които му тежат. По този начин именно той ще се облекчи, а същевременно ще се запази от последствията на злото. Земята поглъща всичко и преработва горчивите сокове в сладки.

„Служене, почит и обич“, „Изпълнение и отлагане“, стр. 248-249.

Ще ви дам един начин за лекуване. Вие може да ходите боси понякога. Имате неразположение – през месец юли събуйте си обущата, направете едно малко упражнение от 50 минути – да походите боси по земята. Веднага туй неразположение, което имате, ще се смени. Каквото и неразположение да имате – ще мине. Ще походите малко боси извън града, на някоя хубава морава. Вие седите вкъщи два-три дни и, разбира се, ще имате неразположение. Може и да се скарате с десетина души. Тази енергия е насъбрана във вас, трябва да излезе навън.

„Божественият център“, „Реални величини“, стр. 111.

Ако искате да се лекувате, работете през май и юни, копайте земята. Тогава теченията слизат от Слънцето, минават през екватора отдолу, отделят се към полюсите. Особено важно е, че едно течение върви към северното полушарие. Ако вземете една мотика, или бел, или лопата и работите, през лопатата тази енергия минава в тялото ви. И както всички растения през май и юни се обличат с най-хубавата дреха, така и вие можете да се ползвате от тази енергия. Работете половин час през май с лопатата. Ако ви боли кракът или стомахът, или бъбреците ви болят, работете. Свещен е трудът през май! Не целия ден да работите – половин час работа е достатъчна, за да се лекувате… Но с един ден не става. Свещено ще работите… Считайте половин час работа на ден през май и юни за нещо свещено!

„Божественият център“, „Три вида любов“, стр. 56.

Често вие поддържате своеобразни идеи. Например намирате, че не трябва да се работи много, че физическата работа не е за вас. За светията е определено един час физическа работа, три часа – за сърцето, и седем часа умствена работа. А някои от вас не работят. И ето следствие бездействието започва известна деформация в организма. Почвате да усещате болки в главата, в корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате градинка, да работите най-малко по един час, за да се освободите от непотребната енергия. Ще копаете с мотиката, ако искате да бъдете здрави. А вие казвате: „Не съм богат, да има някой да ми работи“… Не, по един час трябва да работите земята. Във вас има отрицателни енергии, които трябва да влязат в земята.

„Трите посоки“, „Свещената област на живота“, стр. 179-180.

Сега всички хора трябва да се заемат с проучване влиянията на земята върху живота на човека. Съвременната едностранчива култура е лишила човека от много блага на земята. Така например лятно време хората ходят с обуща от животински произход, страхувайки се да походят малко боси, което е крайно необходимо за здравословното състояние. Също така хората не знаят как да си направят домовете, за да използват разумно слънчевата енергия в тях; те не мислят как правилно да стъпват на земята, за да възприемат нейните енергии и пр. Много от разстройствата в организма на съвременните хора се дължат на това, че нямат необходимата потенциална земна енергия в себе си. За да функционират жизнените енергии в организма на човека правилно, необходимо е в него да става правилна обмяна между слънчевите и земни енергии.

Вечерно време преди да си легне човек, трябва да направи известни упражнения, чрез които да прокара слънчевата енергия през себе си, към центъра на Земята, а от центъра на Земята да възприеме енергиите на Земята; а сутринта трябва да направи обратното – да прокара земната енергия през себе си към центъра на Слънцето, а от центъра на Слънцето да възприеме енергиите на Слънцето. Това е дълбокият смисъл на окултните науки, които са обосновани върху принципите на една велика наука. Човек, който е запознат с окултната наука, може да създаде щастието на своя дом, може да продължава живота си, а и да постигне и безсмъртие на Земята. Тези хора, които живеят дълго, познават отчасти тази наука. Природата за мен е жива и разумна и може да разрешава всички социални въпроси и противоречия. В Природата има един отличен порядък, отдето ние трябва да вземем модел при създаването на новото общество. В новият порядък всички хора трябва да работят според силите си и благата да се разпределят според нуждите на човека. Човешкият организъм представлява един модел на Природата за образцов порядък, който днес не функционира съвършено, поради нарушенията, които сам човек внася в него. В човешкия организъм всички клетки, всички органи и всички системи вършат специфична работа според мястото, което заемат, но плодът от дейността на всеки се употребява за благата на целия организъм. В човешкия организъм може да видим образец за правилно разпределение на всички блага между хората. В мозъка на човека има специални клетки, които възприемат светлината на Слънцето във всичките ѝ гами. Слънчевата светлина има 52 гами, а съвременните хора на науката досега са изучили само 2, а всичко останало е един свят непознат. В мозъка на човека има известни клетки, които се занимават с разпределяне на енергиите, има известни клетки, които се занимават с производство, едни се занимават с едно, други с друго, всички са проводници на различни лъчи. И всички са толкова умни, че ако не ги спъваме в тяхната дейност, те могат да уредят отлично живота ни. Има клетки, които предвиждат бъдещето – това го наричат интуиция в съвременната наука.

„Беседи от Учителя (под редакцията на Влад Пашов)“ том ІІ, 1996 г.,

Влиянието на Слънцето и Земята върху живота на човека“, стр. 122-124.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...