Jump to content

6. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА, ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА


Recommended Posts

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОБМЯНА,

ХАРМОНИЯ И ОБХОДА МЕЖДУ ХОРАТА

Ще ви дам една задача на добра обхода. В продължение на три седмици определям по един ден за добра обхода към всички, които срещате. Първият ден от първата седмица ще бъде неделя. Вторият ден от втората седмица – сряда. Третият ден от третата седмица – петък. През тези три дни ще бъдете особено внимателни, с нищо да не нарушите добрата и идеална обхода. Каквото живо същество срещнете този ден на пътя си – цвете, дърво, буболечка, птица, животно, човек ще го поздравите вътрешно, ще му отстъпите то да мине първо и ще го благословите в себе си, като Божие творение. Ще се стремите поне един ден през седмицата да благословите Името Божие по нов начин. Този ден наричам добрият ден. Този ден трябва да бъде за вас свещен ден. Никаква критика, никакво мнение не се позволява за този ден. Само Бог има право да се произнася за този ден. Вие ще бъдете като войници, които изпълняват своята длъжност, без да казвате мнението си. Този ден е най-добрият ден през живота ви. За да изпълните задачата си добре, вие трябва да бъдете като новородено дете, което не мисли за нищо. То се е родило в един дом, дето майката и бащата се грижат за всичко. За него всичко е наредено и предвидено. Следователно този ден ще станете рано, преди изгряването на Слънцето, и ще започнете работата си. От вас не се изисква нищо друго, освен будно съзнание, да не пропуснете някои моменти от дадената ви работа.

„Доброто оръжие“, „Добрият ден“, стр. 74.

Като ученици на Великата Школа, вие искате да работите върху себе си, да имате нови постижения. Щом е така, изберете си един ден през седмицата, през който да работите изключително с Любов. Когото срещнете на пътя си, помолете се за него, поздравете го вътрешно за това, което до този момент има. Благодарете мислено на Бога за работата, която е приложил върху него. Ако видите някакъв дефект, не го съдете, защото той още не е завършена статуя. Много още има да се работи върху него.

„Доброто оръжие“, „Добрият ден“, стр. 70.

Когато срещнеш един човек, възлюби Бога в него, а не човека, и кажи: „Господи, готов съм да Ти служа, защото Ти внесе живота в мене. Благодаря Ти за всичко, което си направил заради мене.“ Тогава ще чуеш тихия глас на Господа: „Влез в Царството на Любовта и бъди блажен!“ Това значи, Бог да се весели в човека, а човек да се радва и да има вътрешен мир.

„Опорни точки на живота“, „Постоянна благодарност“, стр. 206.

Помнете сега правилото, което ви дадох: постъпвайте с хората така, както искате да постъпват с вас. Като имате предвид това правило, за десет дена приложете следната задача: като срещнете някого, познат или непознат, близък или далечен, поздравете го вътре в себе си, като му пожелаете нещо добро. Ако успеете да отправите към него своето пожелание за нещо добро, той ще се зарадва, че е срещнал един добър човек. Погледът ви, разположението ви към него трябва да бъдат чисти. Това е истинската обхода, истинското отношение между хората. Ако това отношение стане втора Природа за вас, вие ще дойдете до онази вътрешна красота, която ще се отрази на лицето ви, както и на цялото тяло. Че е така, вижте какво става с крадците и разбойниците, които живеят с мисълта да обират хората. В няколко години само те изгубват красотата на своите линии и се обезобразяват.

„Служене, почит и обич“, „Разумност и доброта“, стр. 368.

Една от мъчнотиите, на която се натъкват всички хора, е тази, че във всеки човек виждат отрицателната му страна. За да се справите с тази мъчнотия, мислете и за себе си, и за ближните си, че сте такива, каквито трябва да бъдете. Затворете очите си за отрицателното и гледайте на положителните черти… Срещате човек, когото не обичате, не можете да го търпите. Още в първия момент искате да направите нещо, с което да го сразите. Вие сте сгрешили вече в мисълта си. Спрете се сега и изправете грешката още в мисълта си, докато не се е появила на физическия свят. Кажете си: „Аз не мога да търпя този човек, но Бог го търпи и обича. Щом Бог го търпи, и аз ще го търпя. Когато Той престане да го търпи, тогава и аз ще престана да го търпя. При това нека си представя, че в този момент някой човек не може да ме търпи. Трябва ли да ме сразява? Както той ме търпи, така и аз мога да търпя онзи, когото не обичам.“

„Ценната дума“2, „Най-голямото изкуство“, стр. 82.

Ще ви дам едно правило: като срещнете един човек, не му търсете погрешките. Защото погрешките той си ги носи, той сам може да ги е видял. Като срещнете някого, ако искате да имате отношение с него, първо намерете една негова добра черта. Нея дръжте в ума си. Като намерите една добра черта и на нея се спрете, този човек ще се отвори за вас, ще видите тогава, че в него има още хубави неща.

„Божественият център“, „Три вида любов“, стр. 63.

Може да направите опит. Най-първо вие, сестрите. Две-три сестри ще отидете на някое планинско място да се поразходите и да направите един опит на глада. Като дойде една сестра и не може да се качи на едно планинско място, ще дойде сестра и ще я бута полека, но не да я мушка, но полека-лека, и леко да я тегли, но не рязко. И едната да е благодарна, и другата да е благодарна, че ѝ е помогнато в движение. Някой ще каже: „Тези неща не са важни.“ Много важни са те в живота. Направете един малък опит. Или отивате в някоя бакалница и всеки иска да влезе пръв. Един блъска другите. Едната сестра да отстъпи и да каже на другата да влезе. Това е един музикален прийом.

„Ако говоря“, „Механическо и органическо пеене“, стр. 150.

Първото нещо, което желая от вас, е да се надпреварвате в отдаване помежду си взаимно уважение и почит. Това, което извършваме отвънка, да е израз на онова вътрешно разположение, което ще извършим заради Господа. Да допуснем, че някоя сестра от вас ви е неприятна – направете следната маневра: представете си, че вие се намирате в най-голямото бедствие или се давите в някоя дълбока река и тази именно ваша сестра ви спасява. Поспрете се тогава в себе си и вижте какво чувство изпитвате. Веднага ще започнете да се смекчавате и ще си кажете: „Ако това нещо може да направи моята сестра, аз ще си изменя мнението за нея и ще я обикна.“ Или, обратно, допусни, че тази твоя сестра, която не обичаш, се дави в морето. Веднага иди при нея и си кажи: „Хайде, аз ще я спася, защото сега съм по-силна от нея, а всякога по-силният трябва да спаси по- слабия.“ Това са случаи, които ви се дават за саморазвитие. Вие сега ще правите опити. Ще питате: „Как?“ Щом пожелаеш да извършиш този опит, ще се молиш 1-2-3-4 до 14 дена наред да го изпълниш и след това време ще почувстваш в себе си едно разположение, че си готов да го извършиш и ще пристъпиш към това добро предприятие. А сега вие чакате нещата сами по себе си да се изгладят.

„Аз ви избрах“, „Вяра“ стр. 51.

Казвам: всички трябва да си помагаме. Не трябва да си противодействаме, но да се насърчаваме един друг. Като седнеш на масата и видиш 250 грама хляб, пожелай на всички хора в света да стане по едно кило – увеличи го. Ще видиш, че след 3–4 дена ти ще имаш едно кило хляб. На хората пожелай по едно кило. Има други, които имат 500 грама. Да пожелаят едно кило и половина, 2 кила да пожелаят. Увеличавайте малките работи. Ти имаш 5 лева в джоба си – пожелай на някого да спечели 100 лева. Ти помагаш на себе си. Пожелай на този човек да спечели.

„Проявление“, „Ще ви се изявя“, стр. 115.

Някой път искате да осъдите някой; имате право да го осъдите, но първо направете опит. Повикайте една сестра и ѝ кажете: „Кажи ми нещо такова, че да ме заболи.“ И тогава ще имаш начина, ще имаш представа. Нека първо да ухапят тебе, че да имаш една права идея за това. Ако те заболи, ще кажеш: „Не!“ Правете опити! Онова, което искаш да го кажеш някому, по-първо го кажи да го направят на тебе, опитай го първо върху себе си и никога, додето не направиш опит с нещо, не го казвай.

„Към извора“, „Новият начин“, стр. 56.

Когато се съберете две сестри и се карате, ще кажете: „Сестро, извини, вятър има, затова се клатим.“ Това е правилното разрешение на въпроса. Когато се скарате, съберете се и кажете следната формула: „Христос е равен на у (игрек), 0-0, 1-1.“ Това е значението на последния стих от притчата: „Този, който Ме слуша, ще живее в тишина и безопасност, без да се бои от зло.“ Това е същият закон…

Когато ви кажат, че две сестри са се скарали, кажете: „Вятърът ги е духал, затова нека се съберем, да се помолим на Бога да се помирят.“ Ще им пратите добрите си мисли, освен това съберете се по няколко и се изредете всички да ги посетите в дома им. Резултатът ще се състои в следното: например една от вашите сестри има 100 лв., идва някой и ѝ ги взема. Затова, когато я посетите, всяка ще ѝ даде по един лев и тя ще си спечели изгубеното. Тя е пострадала и затова трябва да ѝ се донесе нещо добро.

„Великата майка“2, „Простотата“, стр. 41, 43-44.

Като срещнеш един човек, не казвай, че е лош, но кажи: „Този човек не е проявен още, не е проявил доброто в себе си.“ И за себе си не казвай, че си лош, но кажи, че не си проявен. Ако си добър, кажи, че си проявен вече… За да не си пакостите сами, служете си с думите проявен и непроявен, вместо с думите добър и лош.

„Вечното благо“2, Проявен и непроявен“, стр. 218-219.

Казвате: „Бог не ни слуша, не отговаря на молитвите ни.“ Защо не ви слуша? Защото и вие не Го слушате. Като плачете и роптаете, слушате ли Господа? Защо плачете? Ще кажете, че плачете, защото хората ви измъчват. Според мен причината да ви измъчват хората е във вас. Причината за всички страдания и недоразумения се крие в самите вас. За да избегнете мъченията и страданията, научете се да виждате поне една добра черта в своя ближен. Всеки човек е свещена книга, една Библия. Срещнеш един брат или една сестра – отвори внимателно неговата Библия, прочети най-хубавата страница от живота на твоя брат или сестра и запази прочетеното в твоя ум и в твоето сърце. Когато срещна един брат, аз го погледна добре и мислено му казвам: „Ти можеш да мислиш добре и твоята мисъл да радва всички хора.“ Като срещна една сестра, и нея погледна добре и казвам: „Ти можеш да чувстваш добре и твоите чувства да радват всички хора.“ Това подразбира чистият и добър поглед. Следователно като се срещнете, отправяйте един към друг по един мил, чист поглед и се запитвайте: „Могат ли всички хора да се радват на нашите мисли? Могат ли всички хора да се радват на нашите чувства?“ Казвам: всички хора трябва да се радват на нашите мисли и чувства, и ние да се радваме на техните мисли и чувства. Това е закон. Казано е: „Да възлюбиш Господа и да възлюбиш ближния си.“

„Новият светилник“2, „Родени от Бога“, стр. 332.

Казвам: ние трябва да имаме взаимно доверие помежду си, да не се съмняваме едни в други. Трябва ли да се съмняваме в честния човек? Достатъчно е да погледнете на човека, за да видите неговата честност, написана на очите, на ушите, на носа, на устата, на ръцете, на краката, на цялото му тяло. Няма нищо скрито-покрито в човека. Той е написана книга, по която можете да четете. Тъй щото на вас сега се дава нова задача – да имате добро мнение за всички хора. Да гледате на тях като на добри, разумни същества, каквито Бог някога е създал. Ако и аз бях гледал на хората, както вие гледате, не бих дошъл да им проповядвам. Защо трябва да проповядвам на хората? Аз гледам на човека от друго положение: гледам на човека като на душа, излязла от Бога и дошла на Земята да учи. Един ден, като ме срещнете, ще благодарите, че ви извадих от кръстопътя, на който бяхте застанали, и ви показах правия път.

„Синове на възкресението“2, „Докрай“, стр. 72.

Всякой вътре в себе си трябва да забрави другите какви са, а да мисли, че той е по-грешен от другите. Това е право. Че сте в туй положение – не ви съдя, но понеже искам да излезете от него – посочвам ви начин, по който можете да излезете. Следвайте духа, който е във вас: искате свобода – дайте я на другите; искате любов и справедливост – дайте ги на другите. Подобното подобно привлича – туй е закон. Ако обичате хората искрено и чистосърдечно – и те ще ви обичат.

„Сила и живот“ ІІ, серия 4, „Божественият промисъл“, стр. 171.

Ако е въпрос за злото, всички хора са виновни, и за доброто всички са виновни. Когато някой греши, нека няколко души съсредоточат доброто си желание към него да му помогнат. Щом възприеме тяхното добро желание, той ще се почувства подкрепен и няма повече да греши. Направете следния опит: когато някой студент отива на изпит, нека близките му съсредоточат към него своето добро желание да издържи изпита си. Студентът ще се почувства подкрепен и ще издържи изпита си. Обаче, ако няма никаква подкрепа, той може да пропадне. Майка, която иска да роди добро, здраво, разумно дете, тя непреривно трябва да държи тази идея в ума си. Каквото дете желае майката, такова ще роди. От майката зависи какви ще бъдат децата ѝ.

„Който има невестата“2, „Наклали огън“, стр. 156.

Като видите, че някой греши, вие сте готови да го осъдите. Не, когато виждате чуждите погрешки, считайте че вие грешите. Научете се в лицето на всички да виждате себе си. Като постигнете това, в погрешките на хората ще виждате свои погрешки и в добродетелите на хората ще виждате свои добродетели. Мислете тогава върху погрешките на хората, защото са и ваши погрешки. Радвайте се на добродетелите на другите, защото са и ваши добродетели. Щом сгреши някой, кажете: „Тази погрешка е моя.“ Щом направи някое добро, кажете: „Това добро е мое“… Погрешката на едного е погрешка на цялото човечество, на целия свят.

„Царският път на душата“2, „Божественият ръб“, стр. 38, 45.

Не ходете по пътя на Адам и Ева, нито по пътя на Каин и Авел. Ходете по пътя на Христа. Единственият прав път в живота е Христовият. Христос дойде сам в живота и не потърси другарка, както Адам направи. Той дойде да служи на човечеството и не се нуждаеше от слуги. Христос казва: „Син человечески не дойде да Му служат, но да послужи.“ Живейте и вие като Христа! Не очаквайте хората да ви служат, но вие служете. Христос е пътят към новия живот, към Любовта.

„Учение и работа“2, „Каин и Авел“, стр. 55.

Как да се справим с мъчнотиите и страданията си? Стремете се поне един час през дена да гледате на хората, като че вие сте в тях – техните страдания и радости да бъдат ваши. Постигнете ли това, вие ще изпитате голяма приятност, ще забравите себе си, ще забравите вашите страдания и ще се слеете с общото, с цялото Битие. По този начин вие ще се освободите от излишни мъчнотии и страдания.

„Ценното из книгата на великия живот“2, „С притчи“, стр. 69.

Докато гледате на хората като на мъже и жени, никакво разбирателство между вас не може да съществува. Съединете всички мъже и жени в едно цяло, за да разберете себе си, да разберете и човека. Какво правите, когато събирате числата? Вие ги нареждате едно под друго, теглите чертата, и започвате да ги събирате. Под чертата написвате общия сбор и получавате само едно число – тяхната сума. Следователно, когато започнете да гледате на хората като на части на едно цяло, вие можете да разрешите всички въпроси.

„Ценната дума“2, „Съучастници в благата“, стр. 53.

Днес искам да направите следния опит: като излезете от салона, да прекарате 5-6 часа в абсолютен вътрешен мир. Каквото и да ви се случи през деня, да не виждате никакво противоречие, никаква дисхармония. Да си представите, че живеете в ангелския свят. Който и да ви говори, да се вслушвате в думите му и да си представяте, че слушате някаква музика. Ако мъжът или децата ви са сърдити, разгневени, изслушайте ги и си кажете: „Колко хубаво говорят!“ Бъдете глухи и слепи за погрешките на хората. Само така ще разберете Христовата Любов. Христос живее в човешките души.

„Опорни точки на живота“, „На зазоряване“, стр. 155.

Турете си задача, в продължение на един месец да не съдите никого – нито себе си, нито ближните си. Дойдете ли до положението да съдите някого, кажете: „Господи, на Тебе оставям да уредиш тази работа и да се произнесеш за нея.“ Казвате: Ние сме правили такъв опит. – Едно нещо трябва да научите: начинът, по който да възлагате товара си на Господа. Велика наука е да може човек да уповава на Бога и да знае как да възлага товара си на Него! Значи, за един месец ще направите опит във всичките си изпитания да уповавате на Бога. Каквито изкушения, мъчнотии или страдания ви дойдат, уповавайте на Бога! Ако успеете в тази задача, работите ви ще се оправят. Ако не успеете, работите ви още повече ще се объркат. Работете всички с упование на Бога! Вие живеете в свят, в който се изисква голямо внимание и съсредоточеност.

„Възможни постижения“, „Силните течения“, стр. 51.

Искате ли да създадете добри отношения помежду си, вие трябва да изгладите езика си, да употребявате меки думи в говора си. Същевременно вие трябва да изчистите окото си, да виждате доброто и красивото в човека, а не неговите лоши, отрицателни черти. Искате ли да кажете нещо за човека – намерете някоя добра черта в него и говорете за нея. Пита ли ви някой какво мислите за него, кажете му, че има добро сърце. На друг кажете, че е добър математик. На трети кажете, че е отличен естественик, разбира растенията и билките, и може да лекува с тях. На четвърти кажете, че е музикален. Ще кажете, че не искате да залъгвате хората, а трябва да им говорите истината. Каква истина е тази, да кажете на някого, че е лицемер и завистлив човек? Кажете ли му това, вместо да го освободите от недостатъците му, вие ще го настроите против себе си и ще си създадете голяма неприятност. Ако наистина той е лицемер, не е ли истина, че е добър математик? Човек няма само лоши качества в себе си. Наред с лошите качества човек има и нещо добро в характера си. Защо тогава да не изнесете една от неговите добри черти? Само онзи човек може да разкрива отрицателните черти на хората, който разполага с Любов и знания. Няма ли големи знания и Любов, по-добре да мълчи.

„Учение и работа“2, „Петте постижения“, стр. 87.

Като казвам, че не трябва да се съдите, нито да се критикувате, имам предвид да превърнете това изкуство в художество. Щом виждате погрешките, кривото в човека, вие сте добри художници. Следователно кажете ли, че очите на някого са свити, пожелайте му да придобие повече светлина – да се отворят. Кажете ли на някого, че е тесногръд – вие трябва да му помогнете да се разшири. Кажете ли за някого, че е песимист, безверник – помогнете му да изправи носа си.

„Двигатели в живота“2,„Ценности на Любовта“, стр. 165.

Сега ще ви дам задача, да направите опит през целия ден да не критикувате. Ако видите, че някой направи една погрешка, не го критикувайте, но поставете се в неговото положение и вижте, не бихте ли направили и вие същата погрешка. Ако не сгрешите, вие ще му послужите като образец. Със своя добър живот вие трябва да му покажете как трябва да се постъпва. Старият обучен вол не трябва да критикува младия, че не може да носи товар. Той трябва да се впрегне в колата и да покаже на младия, как се носи товар. Погрешките на хората не трябва да се критикуват, но трябва да се изправят.

„Двигатели в живота“2, „Видове храни“, стр. 26.

Човек, който одумва хората, психически не може да се развие. Който има тази слабост, да я напусне. Дойде ли ви някой път на ума да говорите за някого, спрете се, не пущайте дявола да влезе, не му ставайте глашатай. Затворете своя телефон и не му предавайте мненията му… Никакво одумване занапред. Да се заречем през цяла една година да не одумваме. Направете си тефтер и кажете: „Днес, слава Богу, за никого не съм говорил“, турете бележка 7; щом говорите – турете единица и дръжте през цялата година сметка колко седморки и колко единици ще си турите, доколко сте успели да се сдържате.

„Сила и живот“ II, серия 4, „Свобода на Духа“, стр. 173-175.

Ако някой от учениците изгуби равновесието си, не бързайте да го критикувате, да разправяте, че той е сгрешил. Ако говорите за неговата отрицателна постъпка, вие се отклонявате от пътя си, отивате наляво. Приложете закона за превръщане на енергиите. Как ще го приложите? Ще се съберете няколко души заедно да направите молитва за този ученик, като благодарите, че той стана причина да научите нещо, което да ви предпази от същата погрешка. Същевременно той ви е дал повод да приложите закона, да видите как се трансформират енергиите. Прилагайте закона, за да станете силни, да растете и се развивате правилно. Това значи да се просвети ума, да се смекчи сърцето и да се усили волята ви.

„Трите живота“2, „Превръщане на енергиите“, стр. 288.

Щедростта не се изразява само в материално даване. Човек трябва да бъде щедър и в думи, и в чувства, и в добри мисли и постъпки. Виждате, че някой сгрешил – не го съдете! Кажете му: „Ще се оправи работата, не се смущавай!“ Някой объркал работите си. Кажи му няколко добри, ободрителни думи. Виждаш, че някой страда. Не казвай, че това е карма, която сам трябва да носи, но спри се пред него и му кажи: „Братко, не се отчайвай, всичко ще се оправи!“

„Учение и работа“2, „В Ниневия“, стр. 151.

Видите ли, че някой страда, повдигнете товара му само за един момент; кажете му, че положението му ще се подобри. Той ще се окуражи и ще продължи пътя си. Важно е за човека при трудни моменти в живота си да не се чувства сам, но да знае, че и на другия край на света има някой, който мисли за него.

„Ценната дума“2, „Човек и Природа“, стр. 243.

Сегашните хора са и нетърпеливи. Като говори някой, те едва го изслушват. Има говорители, които обичат да говорят много и да повтарят едно нещо по няколко пъти. Какво трябва да правите в такъв случай? Или ще му кажете да мълчи, или ще излезете навън, няма да го слушате. За предпочитане е мислено да му кажете да престане да говори. Ако говорителят е умен човек, ще възприеме мисълта ви и ще спре. Ако не е умен, ще продължава да говори.

„Божествен и човешки свят“, „Добрата покана“, стр. 358.

Като ученици на Великата Школа вие трябва да се изслушвате. Кой каквото ви говори, изслушвайте го добре, с търпение. – „Ама ние знаем това, което ни говори той.“ Не, като говори, всеки човек внася нещо ново в това, което разправя. Ако 10 души разказват една и съща приказка, всеки ще внесе нещо ново, което е свойствено на самия него и на разбиранията му.

„Двигатели в живота“2, „Основи на здравето“, стр. 85.

Идете при някоя ваша болна приятелка и пейте ѝ два-три дена наред хороводни, весели песни. После поиграйте, поскачайте пред нея, без да ѝ говорите нещо. Тя ще ви гледа как играете и пеете, и ще забрави болестта си. Ще скочи от леглото си и ще започне да играе. Хванете я за ръка и продължавайте играта заедно. Пейте, скачайте и тихо си нашепвайте: „Няма за какво да се тревожиш.“ Бог не е създал Земята за болни хора. Земята не е болница. Тя е място за здрави хора, които искат да се учат.

„Живот и отношения“, „Вътрешно богатство“, стр. 172.

Всички трябва да работите. Всички ще напишете по едно писмо на някой ваш приятел, едно кратко писмо. Някой от вас може да напише как е бил в класа, някой може да напише на приятеля си, че е ходил на екскурзия, някой може да напише, че е направил посещение някому. Каквато и да е работата, едно хубаво писмо ще напишете на един ваш приятел и ще се подпишете… (стр. 359) Та казвам: сега ще напишете това писмо. Ще бъдете свободни, всеки ще напише писмото тъй, както иска на него да му напишат. Няма да бъде много дълго, ни една чертичка повече. От 30 реда, нито ред повече. Може да е 10, 20, 30 реда най-много. 10 реда най-малко, не пет реда. Ако иска някой 10 реда, ако иска 20, ако [иска] 30. От едно до три, в тия рамки. Аз ви давам едно благородно число.

„Прав път“, „Самообладание“, стр. 371-372.

Сега ще пристъпим към един практически опит. Досега вашите работи бяха само теоретически – писане на теми. За идния път като тема ще имате следното нещо: всеки от вас ще напише едно писмо за специалния и едно за общия клас в кой и да е град от провинцията. Това ще бъде темата ви (№19). Ако в цяла България има 20 града, дето съществуват тия класове, така ще се разпределите, че за всеки град да се получи по едно писмо и в двата класа. Тези писма ще бъдат кратки, лаконически, но насърчителни. Всеки от вас ще пише, без никакво изключение! Ще развиете една идея от това, което ви е говорено, тъй, както сте я разбрали и приложили. Който не иска да напише такова писмо, трябва да напусне класа. Вашите братя и сестри от провинцията се оплакват, че вие сте хора без инициатива, без сърце, не се отзовавате на техните нужди. Искам всички вие да отворите крановете си и да потече толкова много, че всички от провинцията да кажат: „Стига вече!“

Лекции на МОК ІV/3, „Новите схващания на ученика“,

Равностранният триъгълник“, стр. 65-66.

Като вървите в живота, има методи на самовъзпитание, които трябва да прилагате и трябва всички да се поощрявате един друг. И трябва разнообразие, а не еднообразие. Ако аз бих водил едни клас от хора, които се молят, щях да наредя така. Ако класът има трийсет души, щях да разделя Отче наш на трийсет части, и на всеки човек ще кажа откъде да започне, тъй че да прочетат молитвата като едни човек. Един да каже първата дума, втори да каже втората дума и тъй нататък, докато дойде до края. Да има едно разнообразие. Сега не че като четем всички заедно, не е хубаво, но ако се употреби гореказаният метод, ще се внесе разнообразие. Например един ще каже една дума и тогава ще обърнеш внимание следващата дума кой ще я произнесе, после – третата дума, и ще видиш какъв израз дава на всяка дума. Някои, като произнасят Отче наш, бързат. Не, полека ще произнасяш Отче наш. (Учителя произнесе: „Отче наш, Който си на небето…“ и прочее – веднъж много бързо и веднъж много бавно.) Ще слушаш кой как говори, за да видиш какво е вътре в неговата душа. Като се произнася една молитва, трябва да се обръща внимание на съдържанието. Всяка дума съдържа известна сила. Тая дума трябва да отиде в Невидимия свят и да има отглас.

„Ако говоря“, „Ново раждане“, стр. 329.

В Школата ще ви дадат следните задачи: в продължение на цяла година да не помислите нищо лошо, да не отправите към никого едно лошо чувство и да не извършите нито едно лошо действие. Отношенията ви през цялата година да бъдат най-благородни, да почиват на взаимно уважение и почитание.

„Добри навици“, „Бяла и черна светлина“, стр. 152.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...