Jump to content

7. ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ


Recommended Posts

ДРУГИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЖИВОТ

СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВОТО УЧЕНИЕ

Ще ви дам една задача за седем деня. Всяка сутрин от 6 до 10 часа ще живеете според изискванията на новото учение. След това, от 10 часа нататък до 6 часа следобед, ще бъдете свободни, ще постъпвате както намерите за добре. От 6 нататък до 10 часа вечерта пак ще живеете по методите на новото учение. Който не желае да изпълни задачата, той може да бъде свободен, но невежа ще остане. Защо? Защото всяка задача, която давам, ви свързва с разумни същества в Природата, които ви помагат. За да решите задачата правилно, не внасяйте в ума си никаква отрицателна мисъл, че не можете или че нямате свободно време. Тази задача не изисква специално време. Тя е свързана с живота, който тече и се проявява всеки момент.

„Добри и лоши условия“, „

Добри и лоши условия“, стр. 16.

За една седмица ще направите опит да мислите право, да чувствувате право и да постъпвате право. Всеки да си каже: „Заради Бога ще мисля право“, „Заради Бога ще чувствувам право“ и „Заради Бога ще постъпвам право.“

„Събуждане“, „

Правилен живот“, стр. 239.

Какво ще кажете на Баща си, като се явите при Него? Ако съм на ваше място, ще кажа: бих желал да направя повече от това, което съм направил. Не съжалявам, че не съм направил повече, но като съзнателен човек желая поне в бъдеще да направя нещо повече. Това трябва да бъде импулсът на деня. Следователно станеш от сън, кажи си: „Днес искам да направя повече, отколкото вчера.“ Желая ви, всеки ден да правите два пъти повече, отколкото предния ден. Да остане в ума ви следния стих: „Господ ще изтрие от очите ви всяка сълза.“

„Трите посоки“, „

Свещената област на живота“, стр. 183.

Сутрин като станете, никога не се почесвайте по главата. Сутрин като станете, да ви дам едно правило: зад ухото има една кост, разтрийте костта с палеца, с първия пръст, с втория пръст, с третия, с четвъртия. Зад ухото има една кост, която е здравословна. Като разтриеш тази кост, ще ти даде стабилност. Като се разтрива тази кост, добива се самоувереност, издръжливост. Който е болен, да си разтрива костта зад ухото, или някой, който е здрав, с палеца да му разтрие тази кост. Когато сте болни, някой път разтривате врата. Аз, ако съм, няма да разтривам врата, но ще разтрия костта зад ухото. Който не знае, разтрива врата, слабините. Те са второстепенни работи.

„Факти, закони, принципи“, „

Правилно разбиране“, стр. 126.

Ти като майка, ако имаш две деца, ще станеш половин час по-рано и те още като спят, ти ще се измиеш хубаво и ще идеш да ги погалиш хубаво. По едната страна, после по другата, чак до краката, после ще ги погалиш по лицето. Така ще погалиш едното дете, после другото дете по същия начин. Ще пожелаеш Доброто, преди да са се върнали. След туй полекичка ще кажеш да станат, ще ги събудиш внимателно. Ти не си прекарал три пъти ръцете отгоре по децата и им казваш: „Станете сега.“ Вземеш юргана и те стават. Казваш им: „Ставайте!“ Туй е по военному. Така не се възпитава. Ти сутрин като станеш, най-първо на себе си го направи. Ще ви кажа правилото: като станеш сутрин, прекарай мислено тази Божествена ръка по едната страна, по другата страна, прекарай я отпред, след туй полека ще станеш. Сега вие без благословение ставате.

„Факти, закони, принципи“2, „

Малките правила“, стр. 75.

Аз искам Изгрева да представя модел на новото възпитание, на новия живот. Който дойде тук, да разбере какво представя новото учение. Искаш да дадеш концерт. Няма да очакваш на обяви, да те препоръчват отвън, като добър музикант, но ще свириш. От свиренето ще познаят, какъв музикант си. Искаш да декламираш. Ще излезеш да кажеш едно стихотворение и пръв аз ще те слушам. После ще ти кажа как се декламира. Искаш да изправиш един човек. Не се спирай на грешките му. Докато държиш в ума си неговите грешки, никога няма да го изправиш. Дръж в ума си поне една от добрите му черти. Само така ще го изправиш. Професорът по музика никога не може да изправи своя ученик, ако сам не вземе цигулката си и му покаже, как да свири или пее. Той трябва да го научи да слуша. Когато пееш, вслушвай се в гласа си, да чуваш, взимаш ли верни тонове. Ти се вслушваш в другите, а себе си не слушаш. Докато не привикнеш да чуваш своя глас и в най-големия шум, ти никога няма да се научиш да пееш. Ако сам не се коригираш, отвън никой не може да те коригира.

„Ликвидация на века“, „

Трите пътя“, стр. 192-193.

От вас като ученици искам да прилагате Истината абсолютно, без никаква лъжа. „Ама малко бяла лъжа?“ Не, никакви бели, нито черни лъжи. Ще говорите чистата, бялата, светлата Истина! За нас и бялата, и черната лъжа е все лъжа! Разбирате ли туй правило? Това е моралът на новия живот, моралът на новия ден.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „

Истината“, стр. 167.

Някой път може да направите опит. Опит да направим с някого от вас. Ще му завържем очите, да не вижда, ще се наредят десетина души братя, от най-напредналите, които са музикални. На когото са завързани очите, само ще попипа ръцете им, да видим какво впечатление ще добие, без да ги вижда, само да пипне с ръката. Един като пипне, втори, трети, ще видим, че всичките ще произведат различни впечатления. Единия брат като пипне, веднага ще се породи една мисъл, ще се появи мисълта, ще иска да чете. Като пипне другия, ще се яви желание в него да прегърне някого, да го целуне. Третия брат като пипне, ще се яви желание да бръкне в някой джоб, да извади нещо, или някой плод да вземе. Като пипне четвърти, ще се яви желание да се облече хубаво, да има часовник. Всичките тия 10 братя ще произведат 10 различни впечатления в него. Не е лошо.

„Великата възможност“, „

Нови насоки“, стр. 11-12.

Първото нещо при възпитанието е: нормална Божествена светлина, нормална Божествена топлина и нормална Божествена сила, която трябва да възприемаме. Та, казвам: онези от вас, които искате да бъдете от тия ученици, давам ви една задача сега. Цяла една седмица, до следния път, умът ви да не влезе в стълкновение със сърцето, сърцето да не влезе в стълкновение с ума, умът и сърцето да не влязат в стълкновение с тялото. Ако може да го направите, все таки ще има едно малко подобрение.

„Великата възможност“, „

Светлина, топлина и сила“, стр. 158.

Аз изнасям тия неща, за да се свържете с действителния живот. Вие ту се свързвате, ту се развързвате. Седите и мислите за един човек – да го обичате ли или да не го обичате. Слънцето изгрява и вие мислите да станете ли, или да не станете. Който иска да прокопса в света, Слънцето да не го заварва в кревата! Колкото пъти ви заварва в кревата – ще плащате глоба. Всичката глоба е, че вие много пъти не сте станали. Казвате: „Изгря Слънцето“. Като изгрява Слънцето, то ви носи писмата от Невидимия свят. Не трябва да спите! Лягайте рано, ставайте рано. Сутринта, щом станете, свържете се с Бога. А вие сега, щом ви огрее Слънцето, не мислите много. Повече мислите да станете или да не станете, дали е приготвено яденето…

„Божественият център“, „

Постижения на Любовта“, стр. 27.

Като срещнете спънка, ще кажете в себе си, в душата си: „Мога, можеш, може! Мога аз. Можеш ти, Господи, Който си в мен, в моята душа. Може Великият Ти Дух, Който ме ръководи!“ След това ще употребите и трите лица в множествено число. Вашата вяра и вашата чистота ще помагат на всички, които са горе, да съдействат на Божествената идея да се осъществи в живота ви. В този път се иска Божествено търпение и постоянство, докато виделината преодолее във вас. Този опит ще го правите по всяко време, когато се усещате слаби. Ще го правите сутрин между 4 и 7 часа. Точно в 4 часа сутринта, който може да стане и да започне драговолно своя опит. Когато изгрява Слънцето, ще кажете:

(в първо лице): „Мога! – Така да изгрее моето Слънце в моята душа.“

(във второ лице): „Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в моята душа.“

(в трето лице): „Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух.“

(в първо лице множествено число): „Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите ангели.“

(във второ лице множествено число): „Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ на Мира в нашите души.“

(в трето лице множествено число): „Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове.“

Така трябва у вас шест Слънца да изгреят. На всяко Слънце ще се спирате по четири минути; всичко 24 минути ще се употребяват за изгряването на шестте Слънца.

Правилото, което ще спазвате е следното: ще ставате тихо, спокойно и след като се умиете, ще застанете тихо, без всякакво смущение – нищо да не ви плаши. Може да сте неразположени при ставането си, може да се чувствате, като че ли ви е крив светът. Но вие се изправете и кажете горните думи тихо, всеки за себе си. Ще вземете едно тефтерче и всяка сутрин в продължение на шест месеца ще си отбелязвате в колко часа сте станали и колко пъти сте закъснели. Като изговорите тези думи, ще почувствате една приятност под лъжичката и духът ви ще се повдигне. Трябват ви шест години, за да разберете как изгряват тези Слънца. Този опит продължавайте шест месеца, а също го предайте, препоръчайте го на някои свои приятелки. Ще започнете от 6 април. Някои ще попитат дали ще може да се става толкова рано и т.н. Такива мисли да няма! Ще отбелязвате в тетрадките си какво е било времето, като го разделите на отделни графи: ясно, облачно, дъждовно, ветровито. Всички тези състояния на времето са добри. Ако е дъждовно или облачно, не се оплаквайте никога през тези шест месеца. Ако е дъждовно, ще кажете: „Днес времето е дъждовно – Бог го пречиства и нивите ще родят повече.“ Ще гледате всичко това да приложите. И от вашите другарки ще искате обещание, че ще го изпълнят.

През първия месец, когато изговаряте всичките шест точки, ще наблягате най-много на първата; през втория месец ще изговаряте пак всички, но ще наблягате на втората точка и т.н. Искам да бъдете тихи, спокойни и благословението, което дойде, ще бъде толкова, колкото ви е потребно. Дъждът като вали ще даде на всяко растение толкова влага, колкото му е потребна. Искам да произведете една благоприятна вълна и от всичко, което ви се случва през тези шест месеца ще се стараете да извадите поука, да извадите добрата страна от неприятността и да намерите ползата от нея. Ще кажете: „За доброто ще бъде всичко това, за онзи, който люби Господа!“ После ще употребите следните изречения:

Вярвам в Тебе, Господи, Който си говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдеще.

Да дойде Твоята Виделина върху всички ни.

Да се прослави Името Ти.

Да се въдвори Царството Ти.

Да се изпълни Волята Ти на Земята, както се изпълнява горе на Небето.

През деня ако ви се внуши да четете някой псалом или нещо друго, четете, но само ако усещате дълбок вътрешен стремеж към това. Като прочетете горните изречения, размишлявайте върху неща, които могат да ви повдигнат, размишлявайте за всичко, което е най-красиво в света и ще видите как ще ви се представят най-хубави картини. Само по този начин ще можете да изправите миналото и да си приготвите условия, добри за бъдещето. Този е пътят, по който ще можете да калите волята си и да облагородите ума и сърцето си. Разбира се, светът ще върви по същия път, но всичко ще се обърне на добро. През тези шест месеца някога ще се почувствате пообезсолели; тогава ще употребявате следното изречение: „Господи, стопли сърцето ми с Твоята Любов!“ Ако умът ви понякога се замъгли, ще кажете: „Господи, просвети ума ми с Твоя Дух!“ или „Дай виделина на моя ум чрез Твоя Дух!“ След това стойте си спокойно; може да минат един, два, три, четири часа, но резултат без друго ще имате.

След като изгреят шестте Слънца едно след друго, ще има резултат. През тези шест месеца ще гледате да бъдете в добри отношения с мъжете си, с децата си, с окръжаващите ви и ще говорите само за полезни работи. Ако някой път излъжете и кажете за някого лошо, ще си го запишете в тетрадките си – ще бъдете искрени спрямо себе си.

Друго едно правило: ако някоя от вас сама не може да си помогне, ще повика една сестра; ако и двете не могат, ще повикат трета и заедно ще изпълнят молитвата си. Събирането всякога трябва да става преди обяд, до 12 часа най-късно, защото тогава има добри влияния. Ето как се „оправдава“ и „спасява“ човек. Това е първото значение на тези думи.

Колкото обични приятелки имате, дайте им този наряд, този съвет. Щом имате дълбоко побуждение, кажете това нещо и на други; тогава ще се благословите и вие, и те. Така ще просветне вашата виделина пред ближните ви.

„Великата майка“2, „

Оправдание и спасение“, стр. 26-29.

Към първото предложение (изречение) от упражнението ще добавите следното: „Така да изгрее моето Слънце в моята душа и да обнови моето сърце.“ Ще добавите и към предложенията за следващите лица по някои нови думи;

(второ лице): „Можеш! – Така да изгрее Божието Слънце в мен и да обнови моята душа.“

(трето лице): „Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух и да обнови моя ум.“

(първо лице мн. число): „Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите ангели и да обнови нашите сърца.“

(второ лице мн. число): „Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ на Мира и да обнови нашите души.“

(трето лице мн. число): „Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове и да обнови нашите умове“ (стр. 31)…

Които от вас са правили опита от миналия месец, забелязали ли са някакви резултати? Имате ли апетит? У вас първо трябва да се възстанови хармонията между яденето, пеенето и моленето. Избягвайте самоосъждането. Схванете ли, че има една грешка у вас, поправете я; не се осъждайте, но се изправете! Ако схващаш, че имаш грешка и не я поправиш, това не е правилно схващане. Наблюдавайте сутрин какъв е цветът на Слънцето. Когато цветът е много червен и това ви направи впечатление, значи, че вие сте много преситени от живота. Ако при изгряването на Слънцето забележите един облак, това показва, че върху твоето Слънце има облак и затова гледай да го премахнеш…

Сега ще ви дам няколко допълнителни изречения към молитвата, която ви бях дал:

Вярвам в Тебе, Господи, който си говорил в миналото. Ти си вложил в мен всички добри семена на живота ми.

Вярвам в Тебе, Господи, който ми говориш сега. Ти възрастваш доброто в мен.

Вярвам в Тебе, Господи, който ще ми говориш за в бъдеще. Аз ще се радвам в Твоя живот.

„Великата майка“2, „

Което е Бог съчетал“, стр. 36-37.

Ако искаш да направиш нещо лошо, кажи си: „Какво ще каже Татко, който е Горе, като ме види в този вид?“ или „Какво ще каже по-големият ми брат – Синът?“ Веднага лошото желание ще се парализира и ще дойде обратното действие. Този е начинът, по който можем да се обновим.

„Великата майка“2, „

Това учение“, стр. 103.

Христос казва: „Ако не се родите изново, не можете да влезете в Царството Божие.“ Всяка сутрин, като стане от сън, човек трябва да мисли, че е новороден, че не е вчерашният. Всеки ден да вижда нещо ново в себе си, както малкото дете, което се стреми да научи нещо ново. Детето е любознателно, иска всичко да види, да разбере, как е направено.

„Вечно подмладяване“2, „

Да оздравееш“, стр. 36.

Като станете сутрин, вземете положението на малко дете и си кажете: „За Великия живот, в който живея, аз съм малко дете, и затова ще се уча от всичко, както детето се учи.“

„Мнозина казваха“2, „

Мек ответ“, стр. 116.

Как се ражда грехът? Като не работиш, ще грешиш, ще мислиш откъде да вземеш, какво да направиш и ето че на цял свят си задлъжнял. И тъй, вие не сте грешни по същество, а по това, че някои от вас не искат да работят. Някои например казват: „Как да стана в 4 часа сутринта, става ли се тогава?“ Да, става се, защото нощта е за спане, а сутринта е за работа. Когато Слънцето изгрява, всеки трябва да е вън от леглото си. Така правят и птиците. Ако искаме да разбираме Христа, така трябва да постъпвате, да живеете. Когато дойде страданието, кажете: „А, време е за работа!“ Гответе се да сеете. Дойде първо добро желание – посейте го. И в една година като постъпвате така, ще видите колко богати ще станете… Наблюдавайте какви са цветовете на Слънцето, особено какво е на Еньовден. С наблюдението сейте добри мисли. Трябва да дадем и на други, за да си посеят и те от тях, като ги препращате и на други. Ако между вас има дисхармония, нека тя се намали поне на 50 %.

„Искайте сила, имайте вяра“, „Простотата“, стр. 112.

„Който не се отрече от себе си, не може да ме последва“ – да се самоотрече човек, това значи да даде ход на Божественото в себе си, да го постави над човешкото. Може ли да направи това, човек вече понася страданията с радост и гледа на тях като на неразбрани радости. Сега и на вас казвам: радвайте се, когато страдате, за да станете граждани на Царството Божие!

„Ценната дума“2, „Божественият план“, стр. 292.

Ще ви дам един метод за работа. Имаш един брат, един приятел, запитай се: „Готов ли съм за този свой брат да дам половината от своето богатство, мога ли да го оставя да се разполага с всичко, което имам?“

„Трите основи на живота“3, „Любовта“, стр. 15.

Всяко нещо, което правите, трябва да бъде проникнато от Любов. За всяко нещо, което правите, трябва да се допитвате до Господа. Ако Той одобри желанието ви, можете да го реализирате. Не предприемайте нищо без съгласието на Бога! Ако обичате някого, ще отидете при Бога да искате Неговото съгласие и съвет, Той да ви упъти как да постъпите. Бог е Любов, следователно Той ще ви научи как да обичате.

„Вечното благо“2, „Четирите правила“, стр. 362.

Питате: „Защо работите ви не вървят добре?“ Защото мислите само за себе си. Ние не създадохме света – Бог го създаде. Следователно, като знаем това, първо ще помислим за Бога и за задълженията си към Него. Като изпълним задълженията си, после имаме право да мислим и за себе си. Хората заемат последно място в стълбата на разумните същества. Като започнете от най-възвишените същества, които стоят на първо място в тази редица, ще дойдете и до човека, който е на десетото стъпало. Значи, над човека има още девет стъпала, по които му предстои да се качва. Сегашният човек е още дете в разбирането си… И тъй, мислете първо за Бога. В това се крие безсмъртието на човека. Любовта към Бога ражда живот, а любовта към хората ражда смърт. Любовта към хората е причина за всички болести. Например майката обича детето си, но щом се разболее то, и тя се разболява. Освен че не може да му помогне, но от безпокойство и тя се разболява. Обичаш някого, но не си спокоен. Защо? Защото първо не обичаш Бога. В Него всичко е тихо и спокойно. Обикни Бога в човека, ако искаш да му помогнеш. Не обичаш ли първо Бога в човека, а после самия човек – ти не можеш да бъдеш образец… Ако направиш едно добро, мисли първо да задоволиш Бога, а после хората. Досега светът е вървял точно по обратния път – на пръв план са поставяли хората, а на последен – Бога. Сега нещата трябва да се изменят: на първо място Бог, а на последно – хората.

„Новият светилник“2, „Любов и безсмъртие“, стр. 138-140.

Ще изпълните точно закона за десятъка. Уредете Божията работа и Господ ще оправи вашата работа. Вие не можете да оправите вашата работа – това само Бог може да стори. Вие служете на Господа, а оставете – и Той ще оправи вашите работи. Работите двама, орете, сеете, завършите вашата работа, но после ви трябва дъжд. Можете да работите колкото искате, но ако другият фактор – Господ – не вземе участие, трудът ви е загубен.

„Тихият глас“, „Не само абсолютна чистота“, стр. 34.

Когато някой иска да успее в някаква своя идея или в някоя работа, човек непременно трябва да пожертва нещо за Бога. Който не е готов да пожертва нещо за Бога, той не може да очаква никакъв резултат.

„Който има невестата“2, „Наклали огън“, стр. 151.

Ще ви дам една доста трудна задача. В разстояние на една седмица, като вървите из улиците и някой беден ви поиска пари, бръкнете в джоба си и колкото пари имате, дайте му ги!

Да допуснем, че имате 100 лева в джоба си – всичките ще дадете и ще останете без 5 пари. Трудна задача! Ето как ще поставя задачата ви: през тази седмица всеки от вас ще носи в джоба си по 100 лева, докато срещне някой беден, който ще иска помощ. Вие ще му ги дадете изведнъж; няма да се колебаете, нито ще избягвате просяците. Пък, ако някой не ви поиска помощ, парите ще останат за вас. Ако ви поискат помощ още първия ден, ще дадете 100-те лева и с това задачата ви е разрешена; не успеете ли първия ден, ще носите парите до края на седмицата. Когато Учителя задава задачи, грижи ли се за учениците от къде ще вземат тетрадки, пера и мастило? Като дадете парите на просяка, който е определен за вас, ще го попитате за името му и де живее. Този, на когото трябва да дадете парите, няма да седи на земята, но ще стане прав и така ще ви посрещне. Той е човекът, на когото Невидимият свят е пошепнал, че вие имате такава задача и го изпращат да му дадете тия 100 лева. Той е определен от Невидимия свят. Ако искате, може да направите опита още през тази седмица. Ако пък сте заети, може да го отложите за идната седмица. Парите ще носите в десния си джоб, а когато ги давате, ще бръкнете с лявата ръка и с нея ще ги подадете. Всички хора носят парите си в левия джоб, а бъркат с дясната си ръка; вие ще направите обратното: ще извадите парите с лявата ръка от десния си джоб. Вие няма да търсите просяк, той сам ще ви намери, сам ще дойде при вас, той е ваш познат.

Лекции на МОК ІV/4, „Новите схващания на ученика“,

Успоредните пътища“, стр. 49-50.

Сега слушайте. Следващия път като дойдете, тук ще има една кошничка и всеки ще си донесе и вложи в кошничката сумата, която е определил. За следващата сряда да си донесете пликче и ще си вложите сумата, като запишете и името. Пишете: 2 лева, 3 лева, 5 лева и турете името си. Тук не е въпрос за количеството, а това, което дадете, да бъде от сърце. Искам да направите една жертва, която да е съгласна с вашата мисъл, която да е съгласна с вашето сърце и с вашата воля. Един опит ще бъде това. Малките неща са по някой път велики работи. Като съберем парите, не мислете, че много пари можем да съберем, но тези пари да се благословени и всеки да остави една добра мисъл при влагането. Колкото вложите, да вложите най- хубавата мисъл с парите. Ще направим нещо с тях. Някой ще се оплаче, че няма пари, ще му създадем работа да извади пари. Онези от вас, които нямат пари, нека да ваксат едни обуща или да донесат едно буре с вода, или да отиде в града да направи нещо и така да си изкара пари. На заем няма да се взема за тази цел, не да каже: „Я ми дай пет лева.“

„Ако говоря“, „

Веселие и радост“, стр. 225.

Всякога помнете едно нещо: не може да успяваш, ако не работиш. Никога не може да успяваш прогресивно, ако не жертваш една десета от онова, което печелиш, за Бога. Ще претърпиш една криза. Каквото печелиш, една десета трябва да го дадеш за Бога. Туй трябва да го имате като закон. Ако искаш да бъдеш съвършен, всичко трябва да жертваш. Всичко ще дадеш, всичко ще получиш. Ще започнеш със закона: една десета от това, което печелиш, ще го туриш в движение. Тази мисъл ще я туриш като подкваса в своя живот. Тя ще ти бъде тил. Тя е, която ще те подкваси. Ако ти си професор, предаваш лекциите си с пари, като дойде десетият ден – даром ще даваш. Първият ден с пари, вторият ден с пари, дойде десетият – даром. Концерти даваш. Девет концерта за тебе, един за Господа. Пишеш книги – девет книги за тебе, една за Господа. Вие искате да печелите. Всички ония хора, които са забогатели, са спазвали този закон съзнателно или несъзнателно. Давайте, за да ви се даде.

„Видяхме славата“, „

Три пътя“, стр. 74.

Ние ще образуваме един фонд от средствата, които са добити чисто от нашия труд. За пример всеки един от вас ще определи да работи един час през дена за Господа. Ще работи, ще вложи труда си, за да изкара нещо, а не да дава от платата си. Той ще държи своята плата. Той ще се моли да намери нещо и да вложи личния си труд. И каквото спечели от личен труд, него ще влага. Туй ще се благослови, защото е излязло от нашия труд. Такива пари са вече благословени, с тях можем да работим. Сега, от другаде можем да вземем пари, но те няма да ни помогнат. Само по един час на ден ще употребите за тази работа. На по-младите, на класа от 50 души млади ученици в София, дадох следната задача: за една седмица, всеки един от тях да изкара прехраната си, хляба си от личен труд. Баща му праща пари, но той сам ще си изкара прехраната, хем ще учи, хем ще си изкара прехраната. Той ще търси случай два-три часа на ден да работи за Господа. Някой от тия ученици изкараха доста сполучливо, но на някои опитът не излезе сполучлив. Защо? Защото ти като имаш пари, попипаш джоба си и казваш, че вярваш в Бога, но вярваш в парите, а не в Бога. Трябва да се учим да уповаваме на себе си, а не на парите. Да усетиш джоба си празен, но уповаваш на ръцете си, на труда, на знанията си и да кажеш: „Аз ще намеря работа.“

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „

Съвършеният мъж“, стр. 69-70.

Аз ви навеждам сега на мисълта: права мисъл ви трябва сега! Не каквото мислят хората. Бог изисква ние правилно да мислим, понеже ние сме слуги, за да извършим Неговата работа на Земята. Ние трябва да градим правилно нещата. Ако ти градиш къща за Господа, добре правиш. Ако ореш нива за Господа, добре правиш. Каквото правиш за Господа, е добро. Но щом го правиш за себе си, ти си на кривия път. Всичко, каквото правиш, трябва да го правиш за Слава Божия.

„Към Обетованата земя“, „

Търсене на изгубената дума“, стр. 200.

Ние всички сме потребни на Господа, понеже сме проводници на Неговите идеи, на Неговите мисли. Първото нещо е вие да не живеете за себе си. То да бъде последното нещо – за себе си да живеете. Най-първо ще бъдете проводници на Неговата мисъл, на Неговото знание, на Неговата сила. Най-после ще оставите себе си на заден план. И Христос, Който разбираше този закон, казва: „Не дойдох да извърша своята воля, но волята на Онзи, Който ме е пратил.“ Казвате: „Как трябва да живеем, как трябва да мислим?“ Тъй както Христос е мислил.

„Божественият център“, „

Постижения на Любовта“, стр. 29.

В продължение на една седмица ще направите следния опит: всеки ще работи сам да изкара прехраната си. Ще си представите, че сте изпаднали в чужд град, между непознати хора, без пет пари в джоба си и трябва да работите, за да не гладувате. В това време ще уповавате само на Бога и на себе си. Ще приложите вярата си и ще тръгнете да търсите работа. Ако сте чиновник, каквато заплата ви се пада за една седмица, ще я раздадете на бедни, а вие ще останете без пари. Вкъщи, между домашните си, ще минете като чужденец, няма да се ползвате от това, което другите ядат. Вие имате право да ядете само от това, което спечелите през деня, но без да постите. Ще работите по два-три часа на ден, вън от задължителната ви работа, като чиновник или учител, но ще си изкарате прехраната. Ще отиде при някой свой приятел или познат и ще го помолите да ви даде работа, да му услужите: или вода да донесете, или дърва ще нацепите, или градината ще полеете. Ако сте домакиня, ще кажете на приятелката си, че сте решили днес да я отмените в домашната работа: ще оперете дрехите, ще наготвите и т.н. За извършената работа ще получите поне един обяд. Може да отидете и при непознати, чужди хора, там да поработите няколко часа. Който реши да изпълни задачата, ще я направи, както му се нареди – при по-мъчни или при по-лесни условия. Всеки ще пише в тетрадката си как е прекарал деня, при какви условия е работил, какви преживявания е имал. След това ще размишлява върху живота, върху отношенията на хората, за да извади някаква поука. Така човек ще опита силата на мисълта си, с която може да се справи и при най-мъчните условия. Ако си гладен, достатъчно е да отправиш мислено една дума към ухото на някой богат човек, за да разбере нуждите ти и да те нахрани. Важно е човек да знае как да предаде мисълта си и каква дума да отправи към онзи, от когото иска нещо.

„Трите живота“2, „Природна хигиена“, стр. 179-180.

Как ще си доставиш хляб, ако си много честолюбив? Гладен си, но честолюбието не ти позволява да просиш. Най-после дохождаш до правилен метод. Влизаш във фурната и казваш на фурнаджията: „Моля ти се, ще ми позволиш ли да взема участие в месенето на хляба? Интересувам се от това изкуство, искам да науча как се меси и пече хляб.“ Фурнаджията те приема с готовност, защото той има нужда от слуга. Ти оставаш при него, работиш цял ден и вечерта, като се връщаш у дома си, получаваш цял хляб за работата, която си свършил. Това е най-добрият метод за задоволяване на глада.

„Фактори в Природата“, „

Живите числа“, стр. 96.

Казвам сега едно упражнение за смяна на състоянията. Допуснете, че вие сте беден. Как ще смените вашето състояние? Имате един страх, че гладен ще умрете. Как бихте сменили този страх? Представете си, че вие сте в един град, дето никого не познавате, нито един познат нямате. Ако имате един познат, вече е по-лесно, но сте в град, дето нито един познат нямате. Какво трябва да правите? Мен ми направи впечатление във Варна, когато бях преди години. Аз бях се изправил един ден и иде едно момче от трето отделение и казва: „Господине, може ли да ви услужа в нещо?“ То има нужда, но ме пита може ли да ми услужи. „Ако ви трябва нещо от града, да ви услужа. Каквото искате, може да поискате от мене, аз да ви направя една услуга.“ Четири – пет дена наред идеше да ми услужва. То поиска една услуга – да му дам пари назаем. Казва: „Аз ще ги върна.“ И действително ги върна точно навреме. Казвам, ето едно умно дете, не дойде отведнъж да ми иска пари, но първо, то иска да ми направи услуга на мене, да ми донесе хляб, ако искам, да ми купи грозде. През есента беше. Значи едно умно дете. Най-първо, постарайте се вие да услужите на другите, и тогава искайте те да ви услужат. В света някой път искаме Той да ни услужи. То е крива посока. Ще идеш при Господа, ще кажеш: „Ние сме готови да служим. Каквото искаш, ние ще го направим.“ Направете нещо за Господа, че тогава искайте Той да ви даде нещо. Вие искате най-първо Той да ви направи нещо. Ако не ви се даде туй, вие се съблазнявате. Но човек, който иска да служи на света, той трябва да впрегне доброто на работа.

„Смяна на състоянията“, „

Смяна на състоянията“, стр. 29-30.

На първо място турете работливия. Всички сестри до 22 март да свършите нещо. Купете си материал и изработете чорапи, шалчета, дантели, шапки, ризи, каквото искате. До 22 март всички сестри да направят нещо. За тая цел не цял ден да работят, но когато отиват някъде за маловажна работа и няма какво да правят, ще работят тези неща. Някой казва: „Аз заспивам, като чета.“ Като ти се доспи, ще работиш. После пак ще четеш, после ще работиш. Да има смяна между плетенето и четенето. Трябват ми най-малко 50 чифта чорапи, 50 шалчета, 50 ризи, 50 гащи, 50 фланели. Не ви налагам това. Ако можете, направете го с всичката си добра воля; за да се ползвате, направете го. Който иска, доброволно да го направи. Направете един опит до 21 март, но не казвайте: „Учителя каза тук да плетат, да работят.“ Аз искам сестрите на Изгрева да дадат пример на всички, че оползотворяват времето си. Ще работите целия февруари и март – до 21 март. Сега ако ви трябват куки, ще ви дам пари за куки, ще ви дам пари и за вълна. Да се състави една комисия и да се види колко пари трябват. Ако нямате пари, аз ще ви кредитирам. Да се образува една комисия от сестри. Вижте какво можете да направите. И каквото не достига, ще дам. Вижте колко килограма вълна ще ви трябва. Стигат ли десет килограма? Но това е второстепенно. Най-първо турете самовъзпитанието. А пък това, което ви казах, е последно. Ако с другите неща се справите, това, което ви казах, е последно. Ако има вълна, ще работите. Ако няма вълна, друго ще работите. Памучни неща ще направите. А пък ако не можете да го направите сега, за идущата година ще го направите. 1939 година не е изтекла още. Краят на 1939 година иде, близо е. А за 1940 година да направим нещо, което нашият ум, нашето сърце и нашата воля желае. Това, което желаем, което обичаме и което правим, да е по Волята Божия…

Сега кои от вас ще се захванат със задачата? Вземете по една тетрадка и до 22 март всеки ден, като станете, пишете по една дума, която означава някаква добродетел. Сутринта една дума, която означава мисъл, на обяд една дума, която означава добродетел и вечер една дума, която означава сила. Да видим до 22 март какви думи ще напишете, които означават мисъл, добродетел или сила. Да видим какви думи ще намерите. Ще търсите и ще намерите една дума, която съдържа в себе си сила, дума, която съдържа в себе си чувство, и дума, която съдържа в себе си мисъл. Ако не може да намерите три думи на ден, то направете поне най-малкото – поне една дума да напишете на ден. И това пак не ви го налагам. Ако го правите, ще имате полза. Ако пък кажете: „С тези работи ли ще се занимаваме“, тогава карайте си стария живот, както си го знаете.

„Вътрешният господар“, „

Две задачи“, стр. 105-106, 107.

Първата задача, която ще дам на жените в това направление ще бъде например следната: да кажем, някоя от вас има дъщеря, която не обича; да направи така, че да я обикне! Или мъжът ѝ е неверующ; това е една задача, която трябва да разреши! Някой от вас е беден, друг е болен; ще трябва да направите необходимото. Някой има в стомаха си тумори; ако не ги премахне, те ще го унищожат.

И на вас ще ви се даде такава задача, да проповядвате новото учение между своя народ. Мнозина не ще издържат противодействието на външния свят и ще се върнат, като кажат, че тази работа не е за тях. Веднъж сте влезли в Школата, знайте, че ще ви поставят на различни изпити, малки или големи. След като носихте десет дена наред вода, по-нататък ще ви се даде задача, например десет дена наред да търсите Бога в проявите на хората и да кажете в какво сте Го познали. Окултната школа дава на учениците си ред задачи и опити, но тя изисква от тях послушание и деятелност. Затова и Писанието казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие.“ Какви деца трябва да станете? Чисти по сърце и разумни в проявите на своя ум. Правете опити, за да се уякчи вярата ви.

„Четирите кръга“, „

Равни страни“, стр. 213-214.

За да възпитавате хората, а себе си да самовъзпитавате, трябва да приложите Христовото учение – учението на Любовта. Ако имате някое своенравно, упорито дете, направете опит с него – приложете метода на Любовта. Обикнете това дете и никога не мислете за неговите отрицателни черти. Мислете, че то е добро, разумно и ще видите, че след известно време то ще се оправи.

„Все, що е писано“2, „

Вземане и даване“, стр. 171.

Да лекуваш болни и да възкресяваш мъртви – това са велики задачи за човечеството. Днес повечето майки проповядват на децата си: „Работете, учете, за да се осигурите – добре да се обличате и храните, добре да живеете.“ Това не може да бъде идеал нито за стари, нито за млади. Това са остарели идеи, с които съвременните хора се раждат и умират. Идеалът е да дойдеш до положението, като стигнеш до някоя река, която няма мост, да махнеш с тояжката си и да се намериш на другия край на реката. Идеал е, като се намираш пред полите на някоя планина, да махнеш с тояжката си и да се намериш на върха, без да се изкачваш и уморяваш. Това е знание! Бъдещият идеал на човека трябва да се сведе към следното: да преминава река без мост; щом пожелае – да се изкачи на върха на някоя планина, моментално да се намери там, без да се изкачва; да възкресява мъртви; да парализира действията на апашите; да сваля хора от бесилките и т.н. Когато хората страдат, те се обръщат към Господа и казват: „Господи, не виждаш ли нашите страдания?“ Той казва: „Аз виждам всичко, но вие не виждате.“ Когато всички хора се стремят към висок идеал и го пожелаят, тогава ще дойде спасението на света. Днес какво желаят хората? Пари и само пари.

„Затова се родих“2, „

Те свидетелстват“, стр. 256.

Приложете вярата в живота си и бъдете готови всеки момент да изпълните добрите желания, които се пораждат в сърцето ви. Дойде ли някакво добро желание в сърцето ви, веднага пристъпете към реализирането му. Ако това желание е дошло вечер в ума ви – веднага станете и го изпълнете. Ама щели сте да прекъснете съня си или да спите малко – това да не ви смущава. Човек не се нуждае от много сън. Според някои физиолози човек се нуждае от 7-8 часа сън. Според окултистите човек може да се задоволи с 5 часа сън. Светиите спят малко. Един-два часа са достатъчни за светията. Понякога той се задоволява с малко сън – не повече от половин час.

„Да ви даде“2, „

Аз съм“, стр. 68.

Искате ли да си направите едно добро, станете, облечете се бързо и донесете вода от чешмата. Ако вчера, когато сте били разположени, донесохте едно буре вода, днес при неразположение, донесете две бурета. Като носите вода, вие се лекувате, сменявате състоянието си. Като сменяте разположението си, правите добро на човек, когото не обичате. За предпочитане е човек да прави добро, отколкото да обижда и тъпче хората. Така и той се радва, и ближният му се радва. Дето има радост и веселие, там Бог присъства.

„Методи за самовъзпитание“, „

Ханизе“, стр. 62.

Направете един опит: всеки ден отделяйте по един лев, като ученици. Ако го искате. Един лев на ден. Турете го настрана, за да се изпълни Божественият закон. Ще казвате: „Както аз турям един лев в касата, така и всички хора по Земята да турят по един лев!“ Вторият ден – пак така. По този начин вие пускате вашата мисъл да работи по целия свят – да се махне тази скържавост!… Ако всеки един от вас каже: „Ще го направя!“ – тогава добре, но ако го разисквате, не го правете.

„Към извора“, „

Единият лев“, стр. 110-111.

Може да направите един малък опит за един месец. В свободното си време да направите една добра постъпка, добрите последствия на която ще видите. Тя ще произведе цял преврат във вътрешния живот; материалните условия ще се подобрят и ще ви бъде много по-добре, отколкото по-рано. Всеки може да ви помогне отвън: да ви донесе един бинлик вода, но след известно време вие ще бъдете пак без вода. По-добре е да имате извор вкъщи, който постоянно да извира, отколкото да ви носят със стомна или шише вода. И това е добре, но вътрешният извор е по ценен – той е добрата постъпка.

„Трите посоки“, „

Добрата постъпка“, стр. 83-84.

В Божествения порядък, който имате в себе си като станете сутрин, всяка сутрин правете един опит да се премахнат противоречията. Всичките противоречия, които съществуват в ума, да се премахнат. Всичките противоречия, които съществуват в сърцето да се премахнат. И всички противоречия, които съществуват вътре в тялото, да се премахнат. Отвън ще ги оставим сами по себе си да се разтопят. Но вътрешните противоречия ние сме длъжни да ги премахнем. То представя работата ни в живота.

„Прав път“, „

Божествени закони“, стр. 132-133.

Повтарям: вършете всичко с Любов! Страдаш, кажи си: „Забава е това!“ Ожениш си, кажи си: „Забава е това!“ Учен човек си – забава е това! Отиваш на театър, на разходка – и това е забава. Ставаш сутрин рано – и това е забава. Сега вие вървите по един установен ред на нещата и считате, че тоя ред не може да се измени. Кой е наредил тоя начин на живеене? Вашите предци. Те са измислили хомота, метнали са го на врата на хората и днес всички казват: „Не може без хомот.“ Писанието казва: „Трябва да се освободите от стария ред на нещата, от хомота на живота!“ Добър е старият живот, но има нещо неестествено в него.

„Начало на Мъдростта“, „

Кръг, елипса и хипербола“, стр. 152.

Много нещо сте придобили, но още много имате да придобивате. Ново нещо иде в света, което трябва да се придобие. Имайте пълна вяра в Господа. През каквито мъчнотии и страдания да минавате, бъдете тихи и спокойни. Мислете за Господа и не се страхувайте. Мислете за светиите, за адептите и не се страхувайте. Всички работят в името на Господа. Те се грижат за всички хора, интересуват се за тях, както ние за плодните дръвчета. Те се интересуват най-много за ония, които работят съзнателно върху себе си, върху своите добродетели. Бог работи добре, но вие не работите, както трябва. Вие сте изоставили работите си на други, те да ги свършат. Хората се страхуват, безпокоят се, как ще се оправи светът. Който го е създал, Той ще го оправи. Затова е казано: „Невъзможното за човека е възможно за Господа.“ Бог е предвидил всичко, няма защо да се безпокоите. Вашата работа е да използвате условията, които са ви дадени. Ще работите, за да се повдигнете. Вашето повдигане е благо за всички.

„Начало на Мъдростта“, „

Трите принципа“, стр. 136-137.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...