Jump to content

7_01_04. За трансформиране на нервната енергия


Recommended Posts

ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА НЕРВНАТА ЕНЕРГИЯ

14. Аз ще кажа друго едно окултно упражнение: Сладко медено, от Слънцето пратено, от пчелите донесено. Това е едно положително упражнение. Ще го пеете това упражнение. Всеки един образ тук е активен. Сега, тази вечер ще пеем Сладко медено. Вие ще вземете да го разчлените, но в самото изречение има музика. Ще забележите окултната страна на упражнението. (Учителя пее Сладко медено.) Като мислиш за него, веднага ще се подсладиш. Значи, всичките киселини, които те спъват, се превръщат, сладко ще дойде, медено ще дойде. Сега ти трябва малко светлина: от Слънцето пратено – веднага тази светлина прониква. От пчелите донесено – веднага ще мислиш за кошера; понеже пчелите са трудолюбиви, у тях има ред и порядък, ти ще мислиш за тях, и всичко туй ще внесе в тебе ред и порядък.

Сладко медено, от Слънцето пратено, от пчелите донесено.

Всяка една дума си има свой окултен израз. Туй са окултни упраж- нения, не са песни. Ние сме далеч още от окултните песни. Това е само приготовление за песен. После ще дойдем до една окултна песен. И като вземем една окултна песен, знаете ли какво ще стане? Сега някой казват: „Да имаме едно оперно парче!“ Аз нямам нищо против оперните парчета. Вие отвънка може да пеете колкото си искате оперни парчета. Аз не съм против музиката. Можете да пеете от всички парчета. Песните никога не развращават. Ако някога смисълът на песента развращава, то гласът поправя до известна степен. Който пее, не се развращава, макар че има някои песни, които съблазняват, но музиката изправя. Тъй щото може да си пеете каквито парчета искате, ни най-малко не ви забранявам. Сега вие сте ученици, аз ви давам пълно право да пеете каквото искате. Давам ви право, но не ви налагам. Ако имате разположение и можете по любов да пеете, пейте; ако нямате разположение и не можете да пеете по любов, не пейте! Дръжте туй правило! Каквато и да е песента, пеете ли я с любов, вие ще имате едно правило, един метод да превръщате нервната енергия за ваше добро.

„Положителни и отрицателни сили в Природата“,

Противоречията в живота човек трябва да знае да ги примирява. Сега да дойдем до друг въпрос. Две сестри все спорят. Вместо да спорят, да дойдат да изпеят една песен, един дует. Някой път едната е сопран, другата е алт. Ще започнат – тогава сопран и алт вървят. Нека изпеят един дует, ако не е дует, на един глас да изпеят. След като изпеят песента, ако горчивото чувство е изчезнало, и двете са пели правилно.

„Ако говоря“, „

Правилното пеене“, стр. 283.

Пеенето е една тайна на живота. Ако вие пеете, а не може да измените своето състояние, това не е истинско пеене. Пеене е – ако нараните ръката си и изпеете една малка песен, ръката веднага да оздравее. Пеенето лекува. За да познаете дали пеете хубаво, като се нараните, започнете да пеете. Ударите се някъде, започнете да пеете Бог е Любов. Като свършите песента, ако болката престане, хубаво пеете, знаете да пеете. Това е практическата страна на музиката. Това рядко се случва.

„Ако говоря“, „

Правилното пеене“, стр. 279.

За трансформиране на нервната енергия е полезно и упражнение 36 от раздела „За лекуване“.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...