Jump to content

7_01_07. За справяне със скръбта


Recommended Posts

ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СКРЪБТА

16. Сила жива, сила жива, кажи ми, кажи ми, где вода извира… Ще кажете: „Какъв е този мотив?“ В този мотив: где вода извира, ние търсим къде е изворът. И този, високият извор, като слиза, какво прави? Нали играе, скача между камъните? Оттам, от тия звукове, ония овчари са създали своята музика. Туй тропане у българите е от звуковете на водата, която скача. В окултната музика ние ще представим на едно място как тази вода скача от някой планински извор, как слиза; после като дойде на равно, ще измени темпа. Ще изобразим всичките промени. Като влиза водата в морето, ако морето е било много бурно, пак ще дадем един израз, ще знаем, че морето е бурно. Ако морето е съвършено тихо, ще знаем, че е тихо. Тъй че по музиката, от единия край до другия, вие ще знаете от где слиза водата, през къде минава и къде отива.

Сега, втория мотив. (Учителя свири, братята пеят.)

Скръбта си ти кажи, сърце си ти отвори, на слънчеви лъчи…

Във втория мотив имаме една негативна дума, в отрицателен смисъл скръбта. Как да я превърнем тази скръб? Сега, превръщане: скръбта си ти кажи, сърце си ти отвори, на слънчеви лъчи

Слънцето е, което лекува. Скръбта всякога се ражда от нямане на свет- лина. И всякога, когато някой скърби, в ума му, в сърцето му има тъмнина, няма светлина. Дойде ли светлината, скръбта изчезва. Дойде ли скръбта в сърцето ти, ще попееш, ще кажеш: „Скръбта си ти кажи…“ Пей – веднъж, дваж, три, четири, пет пъти, много пъти, и ще превърнеш туй състояние в друго, ще превърнеш тази енергия. И сега онези от вас, които искат да бъдат поети, не трябва само да перифразират, да турят рими, но езикът им да бъде картинен, идеен трябва да бъде той, образи да има. Скръбта си ти кажи – думи силни. Сърце си ти отвори, на слънчеви лъчи. При това, вие може да го украсите още по-хубаво, но няма да туряте нищо излишно. Туй парче може да се разработи. Широк замах има в него. То има две октави, от тях може да се създаде една отлична музика. То не е завършено още, а е тъй, както е в Природата, окултно е дадено. Пейте го още веднъж! (Всички пеят.) Сега пейте първото упражнение! (Пеят: сила жива, кажи ми…)

Това е народен мотив. Сега засягам българската музика. Този мотив е взет от течението на висок планински извор, който постепенно скача надолу по камъните, приблизително изразява идеята. Имате една много приятна картина. Върху този мотив после могат да се създадат и други песни.

„Положителни и отрицателни сили в Природата“

Неразположени сте някой път. Пейте. Когато плачете, пейте. (Учителя пее:

къса се сърцето ми.

Аз плача,

няма кой да ме разбира.

Аз плача,

къса се сърцето ми,

няма кой да ме разбира тук,

на Изгрева.

Аз затова скърбя.

Толкоз години,

отиде всичкият ми живот напразно.)

Тъй не се пее. (Учителя пее:

Аз съм на Изгрева да се уча

как да живея и как да пея.

Аз съм на Изгрева да се уча

как да живея,

добре да пея, добре да пея.

Това аз трябва добре да запомня,

добре да пея, добре да пея.)

„Великата възможност“, „

Нови насоки“, стр. 21.

За справяне със скръбта може да правите и упражнения 67 от раздела „За тониране и хармонизиране“ и 76 от раздела „За лекуване“.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...