Jump to content

7_01_09. За разрешение на мъчнотиите


Recommended Posts

ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА МЪЧНОТИИТЕ

56. Я ми изпейте Киамет! (Всички пеем Киамет.) Да ви преведа сега думите на тази песен, но не в истинския смисъл: „Земята се изора, нивата се посея, житото израстна и три месеца вода не е капнало. Нивата пожълтя, овците блеят, говедата реват.“ Защо? Защото е суша. Коя гама е туй? (Учителя пее Киамет и всички пеят заедно с него.) Тая песен трябва да се пее за разрешение на мъчнотиите, за да излезеш от безизходното положение. Тази песен е музикалното разрешение, за да излезеш от основните мъчнотии.

„Силата на мисълта“, „

Изкуството на ангелите“, стр. 217.

59. Всички трябва да се молите един за други или да си мислите добро един за друг. Като срещнете някого, пожелай му добро. За да му пожелаеш доброто, трябва да знаеш с кой тон да започнеш. Ако той се намира в затруднение, в мъчнотии, започни с тона до и веднага той ще се изправи. Ако има спънки в живота и не може да намери пътя, ще му изпеем до и ре. Ако не знае каква линия и поведение да вземе, ще му изпеем ми. Ако е загазил и няма парици, ще му изпеем фа . Ако не знае как да се обхожда с хората, ще му изпеем сол. Пък ако не е узрял в поведението си, ще му изпеем ла . Ако не знае как да мисли, ще му изпеем си. Това ще бъде моето благопожелание.

„Силата на мисълта“, „

Нагоре и напред“, стр. 244.

Навсякъде по Земята трябва да има пеене, хубави мисли, хубави чувства и постъпки. Само така ще се поправи светът. Казваме: „Да се поправи светът, да се тури ред и порядък.“ Редът и порядъкът са последното нещо. Редът и трудът са като се опече хлябът. Докато се съберат тия малките зрънца, докато [се] направи брашното, докато се омеси да се опече – дълъг е процесът. Всички трябва да работим, да събираме тия малките зрънца, които Бог ни изпраща. После, с музиката трябва да премахнем много мъчнотии. Вие сте уморени от еднообразни мисли. Седете някой път и си пейте: (Учителя пее:

Не заспивай, не заспивай,

Слънцето изгрява,

ще изгубиш най-добрите условия,

които те чакат.

Не заспивай, буден бъди!

Когато Слънцето залезе,

под юргана може да се намериш.

То е на място. Спи, спи.

Като мине среднощ,

в три часа се събуди

и пак стани,

и работата си захвани.)

Ти това да правиш. Ще кажете: „Не е практично.“ За мене всяко нещо, което може да внесе подтик, е музика. Може да не е толкова изящно. Докато дойдем до изящните неща, ще трябват години.

„Буден ум и будно сърце“, „

Музикални подтици“, стр. 133.

83. Има някои работи сега, които трябва да учите. Вие ще учите тази музика сега, както е сега. А пък онова, което ще ви уча аз, не искам да го патентовате. Аз превеждам само някои примери. Аз бих пял така: (Учителя изпя основната октава от долно до, до горно до.) Вие имате в ръцете си две октави. (Учителя показва пръстите си.) Да кажем, че те боли основата на палеца. Да кажем, че там се е понижила температурата. Човек е изгубил своите музикални трептения. Когато човек изгуби своите музикални трептения, той страда.

Когато човек не иска да чувства и мисли, той гледа да избягва хората. Щом почне да мисли, той ще пее. Първото нещо е – трябва да възстановим хармонията във всичките ни удове. Аз ще взема до. (Учителя пее до.) В кое поле е това до? В Духовния свят как ще бъде? Как ще вложиш в до съдържание? Ще повишиш трептенията му. Тогаз трябва да вложиш известно съдържание в своите чувства. Да кажем, че се намираш в известни мъчнотии. Ти като вземеш правилно до, органически и психически, тези мъчнотии веднага ще се премахнат и ти ще почувстваш в себе си едно облекчение. (Учителя пее до.) Правилен ли е този тон, според строежа, който имате? Има строежи виенски, парижки и пр. Пианото ни е парижки строеж. Пък органът ни е виенски строеж. (Учителя, с всички ни, пее до.) Ти искаш да вземеш до правилно. Да кажем, че ти обичаш някого. Тогаз изпей с тона до слога лю на думата Любов. (Учителя пее слога лю с тона до.) Но у българина има една друга мъчнотия. Лю е учудване. Той казва: Лю! (Учителя, с всички заедно, изпя тона до.) Ре е ра. Това значи, че Слънцето е изгряло. (След това Учителя с всички заедно изпя ми. Учителя изпя тоновете от долно до, до ми на втора октава, като чукаше с пръстите на дясната ръка ставите на лявата по следния ред: виж. фигурата на стр. 241.) До е в основата на палеца. Ре е следующата по-горна става на палеца и т.н. Това не го казвайте на другите. Утре може да се измени. Това е отчасти сега. Като станете сутрин, изпейте си гамата по този начин и ще видите какво ще добиете. Във втората октава се качвате до ми. Вие не можете да влезете в красотата само в първата октава. За да имате един изящен характер, вземете изящно, ще минете във втората октава…

„Силата на мисълта“, „

Нагоре и напред“, стр. 240-241.

Може да правите и упражнения 66 от раздела „За справяне със гнева, страха, дразненето и неразположението, 76 и 80 от раздела „За лекуване“.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...