Jump to content
Ани

Изгревът - Том 32

Recommended Posts

Книгата може да се изтегли от тук

(външен линк, необходима е регистрация)

ИЗГРЕВЪТ

НА

БЯЛОТО БРАТСТВО

ПЕЕ И СВИРИ

УЧИ И ЖИВЕЕ

Спомени на съвременници

и последователи на

Всемировия Учител Беинса Дуно

ТОМ 32

БОРИС НИКОЛОВ И СЛОВОТО

НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

Събрал, подбрал,записал, съхранил и представил

Вергилий Кръстев

Библиотека „Житен клас“

София 2016

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Каталогизация в публикацията

Изгревът на Бялото Братство, пее и свири, учи и живее : спомени на съвременници и последователи на Всемировия Учител Беинса Дуно. Т. 32, Борис Николов и Словото на Учителя Дънов / събрал, подбр., записал, съхранил и представил Вергилий Кръстев. - София: Житен клас, 2016

ISBN 978-954-9915-27-3

141.33(497.2)(092)(093.3)

215(497.2)(092)(093.3)

92 Николов, Борис

1. Николов, Борис, 1900-1991 - спомени

2. Дъновизъм - спомени

ISBN: 954-954-9915-27-3 (т. 32)

© Вергилий Николов Кръстев, съставител, редактор, 2016

© Вихър Ангелов Пенков, дигитализация и обработка на снимковия материал, 2016

© издателство „Житен клас” - София

Всички права запазени.

Не се разрешава препечатването на отделни части от сборника в периодичния печат и в книги, без разрешение от съставителя на изданието.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×