Jump to content
Ани

III. Мисли на ученика

Recommended Posts

III.

МИСЛИ

HA

УЧЕНИКА

Борис Николов

Плодовете

За ангелите човеците са като плодните дървета. Всеки момент ангелите слизат от небето, за да видят дали има плодове в градината на вашият ум, сърце, в глъбините на вашата душа. Виждам. Виждай красотата, обичай светлината, приемай въздуха и кажи: „Колко е хубав Твоя Мир, Господи!” Приеми водата и благодари: „Чудесен е този течен минерал!” Навсякъде виждай красотата. Срещнеш болен, кажи: „Добър е Господ!” Състоянието на болния ще се промени. Това е магията на Любовта.

Бог

Ти трябва да имаш представа за Бога и да знаеш, че каквато и да бъде тя, всякога ще е несъвършена като тебе. „И това е живот вечен да позная Тебе Единнаго и Истиннаго Бога.”

Учителят

Учителят направи баланс на епохата. Направи преоценка на ценностите, на постиженията, на резултатите постигнати до сега. Всички понятия, разбирания, ценности на човеците бяха прегледани, проверени доколко те са ценни и съществени. Учителят прецени отношенията на хората, техните чувства, мисли и идеи, пресе всичко, остана само най-същественото. Тогава Учителят даде основните положения на Божественото Учение. Тази огромна работа извърши Учителят в своите беседи и лекции. Важно е да пие човек от вечния извор. Които пият от него те са едно през всички времена, където и да се намират. Които черпят от вечният извор на всекиго могат да помогнат.

Смисълът на живота

Да бъде човек път на Божията мисъл, път на Божествените чувства, проявление на Неговата Воля.

Нашето свидетелство

Ние свидетелствуваме за Бога с нашия живот. Храни душите ни със Твоето Слово! После е казано: „Хлябът наш насъщни.”

Биологичен закон

Противодействията, мъчнотиите, страданията повишават жизнеността. Ако човек избягва мъчнотиите, неблагоприятните условия, жизнеността му намалява. Природата често съчетава противоположни характери, които проявяват различията си в борба. Това повишава жизнеността. Когато човек свикне с известна среда, жизнеността му почва да намалява. Трябва да излезе от тази среда, за да се повиши жизнеността му. Борбата на огранизъма с външната среда повишава жизнеността. Не всяка промяна, обаче, води към повишена жизненост. Трябва голяма разумност.

Невидимият свят

Невидимият свят би ни се изявил много по-ясно, но ние със своите състояния не даваме условия за това. Чистотата е първото условие, за да се изяви Невидимия свят.

Идеята Йоан Предтеча

Представителите на това движение във философията, науката, художественото слово трябва да се познават. Прави правете Неговите пътеки.

Баланс на епохата

Човечеството излиза вече от фазата „Йоан Кръстител”, и влиза в новия път „ученик на Христа”.

Представители на течението „Йоан Кръстител” в световната литература. „Той ще има дух и сила Илиина” е казано в Евангелието. Извадете онези места от Евангелието, където се говори за Йоан Кръстител, отношението му към Христа и отношението на Христа към него.

Срещата

Един ден това, което си вършил ще те срещне. То може да те срещне като човек, а може да те срещне в друга някоя форма на живота, или като условие за тебе - като добри условия или като лоши условия. Човек сам определя бъдещето си. Бог ни обича и чрез нашите близки и чрез всеки плод, който ни изпраща.

Мога. Бог каквото каже, става. Всички същества Го слушат и вършат Неговата Воля. Разумния свят няма да ти се изяви като нещо вън от тебе. Той ще се изяви и чрез теб, ума, сърцето, волята ти. Ти си едно с Него.

Добрите чувства

Очите са създадени, за да виждат Царството Божие.

Молитва, дадена от Учителя през 1899 г. във Варна:

„Господи Боже мой, направи да видя Твоето Лице. Развесели ме заради Името Си, освети ме заради Духът Си, въздигни ме заради Словото Си, помогни ми заради обещанието Си, ръководи ме заради Истината Си, укрепи ме заради Правдата Си и бъди Ти благословен всякога, защото Си благ и истинен към всички. Амин.”

Като станеш сутрин, кажи: „Господи, покажи ми какво да сторя днес за Тебе и научи ме какво да направя, за да употребя времето си в най-доброто дело, каквото на Тебе е угодно.”

Нашето обещание пред Бога

1. Вярвам от сърце и душа в Единния, Вечния, Истинен и Благ Бог на Живота, Който е говорил.

2. Вярвам в моя Господ и Спасител, Който ми говори сега.

3. Вярвам в Божия, Вечен и Благ Дух, Който приготовлява моето спасение.

4. Вярвам в моя приятел Господ Исус Христос и във всички мои братя, Синове на Бога Живата.

5. Приемам да изпълня Волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание.

6. Отричам се от себе си, от всичко световно за Божията Любов.

7. Ще посветя живот и здраве и всичко друго за Божията Слава и за славата на Неговото дело.

8. Ще слушам Господи гласа Ти и съветите Ти, когато ми говориш.

9. Готов съм да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение.

10. Ще се трудя Господи да ходя винаги пред лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя никога да не Те огорчавам.

Варна, ноември 1899 г.

Учителят - Божиите обещания към призваните, дадено на учениците в първите времена:

„И тъй, във всичко, което обещавате пред Мене гледайте да не кажете някоя измама, защото ще бъдете повинени на смърт. И знай, че стоиш пред мене, Твоя Господ, Който знай твоето лукаво и непостоянно сърце, което е пълно с всички пороци. За то трябва да се обърнеш към Мен и да се възобновиш чрез Моя Дух и да се обработиш и възпиташ чрез моето сърце. Ти, който от сега ставаш Мой, поверяваш всичко в Моите ръце. От сега Аз Сам ще те ръководя, Сам ще промислям и уреждам всичко за тебе. Аз ще те уча все що трябва да вършиш, ще лягаш и ще ставаш под моите крила. Аз ще бъда страж над тебе, и окото ми ще бди за съдбините на твоето слово. Ще ме призоваваш рано и ще ти отговарям в утринните зори на зората. Преди да повикаш ще ти отговарям, и преди да пожелаеш, ще ти давам своето благословение, своето Божествено дарование. Ще бодърствувам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверняваш името Ми и да не опетняваш благодатта Ми. Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, от жестокосърдечието се огорчавам. За всичко бъди винаги готов да изпълниш всяка заповед, която ще ти дам. Радост на живота ти да бъде всичко да изпълняваш, за всичко да благодариш. Когато лягаш и когато ставаш, когато ядеш и когато пиеш, когато всичко вършиш, за всичко да благодариш в сърцето си. А сам Аз, Бог Един ще те утешавам във всичко, и мира ти ще изгрее като утринното слънце на живота.”

2 упражнения, дадени от Учителя. АУМ

Първото упражнение ще се прави една седмица. Второто - две. Всяко ще продължи по пет минути.

Лицето обърнато към изток, седнало положение, ръцете на коленете с дланите към коленете, телото изправено, нозете събрани. При първото упражнение ще се диша дълбоко и при всяко поемане и изпущане на въздуха, ще се изговаря на ум или низко, много тихо „Аум” - дума, която означава „всички Божествени качества и сили”.

При първото упражнение ще се изпраща по една хубава мисъл в света, но ще се гледа да бъде съобразно с Божията Воля. Ако не, тя пак ще се изпълни, но за зло на онзи, който я изпраща.

При второто упражнение всяко приемане и изпущане на въздуха ще става на степени и преброяване бавно на цифрите от 1 до 8, като при поемането на въздуха ще се затуля дясната ноздра с показалеца на дясната ръка, а при изпущане ще се затваря лявата ноздра с показалеца на лявата ръка. Първото упражнение ще се прави по три пъти на ден - сутрин, обед и вечер, а второто два пъти - сутрин и вечер. Упражненията ще се правят преди ядене.

Как да се призовава Името Божие за изцеление?:

„Навсякъде присъствуващ и всесилен Боже, в името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде Твоето изцеление чрез нас Твоите слуги, за слава на Името Ти. Благодарим, че Си ни послушал. Ти Си само наш Господ и няма други освен Тебе. Ти си само, Който винаги можеш да изцеляваш. Твоето изцеление е здраве за телото и душата. Възвърни дружното действие между ума и душата, между душата и телото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на телото за работа полезна. Нека този (брат, болния или сестрата), по плът, който страда, да приеме Твоята

Милост, за да можем ние да се радваме винаги в присъствието на Твоята Сила. Амин!”

Молитва за идването на Царството Божие:

„Господи, направи ме носител на Твоята Истина, изпълнител на Твоята Правда и образ на Твоята Любов.”

Тайна Молитва. Молитва за братята и сестрите.

Еднъж в месеца, в края на първата седмица трябва да се молим два пъти на ден за общото благо на познатите ни братя и сестри, като ги поменуваме по име пред Лицето на Господа. Ще се почва с думите: „Господи, да възлезе нашата сърдечна молба за нашите по дух братя: (следват имената на братята и сестрите). Изпрати им всички Твои добрини, и ги развесели с Твоето присъствие.”

След това да се приложат и нашите благопожелания, които Духът би продиктувал. Завършва се с Добрата Молитва.

Формула, дадена от Учителя:

„В Божия план е аз да раста в Добродетелта, в Божия план е аз да раста в Божията Правда, в Божия план е аз да живея в Божията Истина, в Божия план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, в Божия план е аз да узрея в Божията Любов. Следователно аз съм в пътя на Истината на Божествения живот. Туй право никой не може да ми отнеме, то е мое собствено право. Дето е Господ, там съм и аз.”

Кажете ли така, вие сте оградени с една мощна аура и всички бели братя са на ваша страна.

Учителя - метод за развиване на ясновидство:

Концентриране и размишление върху Евангелието на Йоанна: „Ако думите Ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изявя. Който има Моите заповеди и ги пази, той е който ме люби. А който ме люби, възлюблен ще бъде от Отца ми и Аз ще го възлюбя и ще явя на Себе Си нему.” /14 гл., 21-23 ст./

„Който люби Мене, ще упази Моето Слово и Отец Ми ще го възлюби и ще дойде при него и ще направи жилище у него.” /15 гл., 7 ст./

„Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдват във вас, каквото искате ще просите и ще ви бъде.” /15 гл., 7 ст./

„Почнете с най-малкото, с Любовта, общение с природата, дълбоко дишане, чиста мисъл, чисти чувства, чисти желания. Най-добрия метод за влизане във връзка с Невидимия свят е Молитвата.”

Десет най-важни стиха от Евангелието на Йоанна. Учителят ги е дал и опитал силата им:

1.14 гл., 15 ст. „Ако имате любов към Мен упазете Моите заповеди и Аз ще умоля Отца и Той ще ви даде друг Утешител да пребъдва с вас.”

2. 11 гл., 42 ст. „Отче, благодаря Ти, че ме послуша и аз зная, че винаги ме слушаш, но за предстоящия народ рекох това, за да повярват, че Ти си ме проводил.”

3. 12 гл., 24 ст. „Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава само. Ако ли умре, много плод принася.”; 12 гл., 22 ст. „Господине, искаме да видим Исуса!”

4. 8 гл., 29 ст. „Този, Който ме е проводил, с Мене е. Не ме е оставил Отец самичък, защото аз правя всякога що е Нему угодно.”

5. 6 гл., 63 ст. „Духът е онова, което дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които аз ви говоря, Дух са и живот.”

6. 3 гл., 33 ст. „Който приеме свидетелството Негово запечатал е, че Бог е истинен. Защото този, когото е Бог пратил, Словото Божие говори. Понеже Бог не дава Духът с мярка Нему. Отец люби Сина и всичко е дал в Неговите ръце.”

7. 3 гл., 3 ст. „Ако се не роди някой изново, не може да види Царството

Божие.”

8. 20 гл., 21, 22 и 23 ст. „Мир вам! Както ме Отец проводи и аз провождам вас. И това като рече духна и каза им: Приемете Духа Светаго! На когото простите греховете, простени му са, на когото задържите, задържани са.”

9. 21 гл., 5 ст. „Казва им Исус: Деца, имате ли нещо за ядене?”

10.15 гл., 26 ст. „А когато дойде Утешителят, когото аз ще ви изпратя от Отца Духът на Истината, който от Отца изхожда, Той ще свидетелства за Мен, но вие свидетелствате, понеже отначало сте с мен.”

Човек, в когото живее една велика идея, се различава от всички.

Нисши духом

Нисшите духове ще познайте по това: те не обичат да учат. Те бягат от знанието както нощните птици от светлината. Те въртят човека в света на страстите и нисшите чувства и го ограбват. Те държат човека в невежество. За това намират различни поводи, разпалват неговите лични чувства и амбиции.

В своята дълга история Земята е минала големи катаклизми. Животът ги е надживял. И човешките общества преживяват такива катаклизми. И при тях някои ще се приспособят, други ще загинат. Какво чудно нещо е едно цветенце! Няма съмнение, че то има един център, който е създал тези форми в своите оригинален живот, багри, аромат. Но зад този център трябва да седи един разумен свят, който се изявява чрез него. Всяко същество е свързано с Всемирния живот, и се подхранва от него. Чудно нещо е Великия Единен живот. Най-важното е да възлюбиш Господа, да Го виждаш и да Го приемаш всеки ден. Всеки ден посрещайте Господа!

Невидимият свят

Казваш: Невидимия свят. Коя област на Невидимия свят познаваш? Невидимият свят има безброй много области: нисши и висши.

Небето

Има един велик живот, възвишен, красив. Наричайте го Небето, наричайте го Царство Божие. Той е представен от любящи, интелигентни същества - души на Любовта, Мъдростта и Истината. Бог се изявява чрез тях. Търси винаги този свят. Човек е опитал Небето, познава го от части -обичта на майката, на бащата, на брата, на сестрата. Добрата постъпка е изява на Небето. Знанието е изявление на Небето. Човек навлиза все по-дълбоко и по-дълбоко в този Велик живот. Всяка красота с която се срещаме принадлежи на Небето. Един е извора на живота. Един е извора на доброто. Един е извора на Любовта. Един е извора на Мъдростта. Всяко знание и светлина иде от него. Всякога посрещай Господа. За всичко благодари.

[1966 г, 5 април] - Замина си брат Колю Каишев. Винаги въодушевен от идея, винаги безкористен. Сега, като го няма отвън, ще го потърсим отвътре, но на своето време той пак ще дойде отвън. Внимавай да чувстваш Божието присъствие навсякъде, да общуваш с Божия Дух, това е важното. Бога познаваме с Духа си, обичаме Го с душата си, търсим Го с умът си, чувствуваме Го със сърцето си.

Живото пространство

Какво значи живо пространство? Да чувствуваш Божието присъствие и да живееш в него. Пространството е живо, когато чувствуваш Бога в него.

Заминалите

Казвам ви: И загубените души ще се намерят пак.

Слепият

Човек, който е равнодушен към красотата, е сляп. Живота е вечен. Мъртъв за злото, жив за доброто. Мъртъв за неправдата, жив за правдата.

Пазачът

Човек в когото умът не е развит, лесно става плячка на нисшите духове. Доброто пази човека. Школата на Учителя е път за развиване ума и сърцето. Добрата мисъл, добрите чувства са, които пазят човека.

Лъжата

Влезе ли някъде лъжата, тя всичко разваля.

[Великден, 10 април 1966 г.] Трагедията седи в това: човек е забравил своята родина, света от който е дошъл, в който живее. Земята е временно негово жилище. Същината на енергията, електричеството е освободена атомна енергия. Мисълта и чувствата са енергия от по-висока октава. Те са енергии на атомното ядро, източник на неограничени енергии, непознати на науката, но човек в общия живот се ползва от тях. Има един проблем, превръщане на енергиите. Той мъчно може да се проследи и промисли. Това, което става днес в света е чистене.

Божията Любов

Какъв ум, какво сърце и каква воля се иска от човека, за да живее в Божията Любов! Няма по-хубаво от това да живееш в Божията Любов. Ала за това се иска сърце чисто, ум светъл, душа обширна, дух мощен.

Бог

Някои търсят Бога в пространството и не Го намират. Ако е за пространствено търсене, ние пътуваме в Космоса със Земята, със Слънчевата система, с нашата Галактика. Бог е в делата на човека, зад делата седят чувствата, зад чувствата - мисълта. Бог е в съзнанието на човека, не Го търсете някъде в пространството. Намерите ли Го в себе си, ще Го видите и отвън и навсякъде.

Призванието ни

Призвани сме да работим за Великото и Свято Дело, за обединение на човеците чрез любовта към Бога в едно Велико Братство. Тази идея е жива във Висшите Светове. Сега трябва да слезе на Земята. Желанието да служим на една Велика Идея не е още достатъчно. Трябва да придобием знание и сила, трябват методи за работа. Трябва човек да подържа връзка с Великия Разумен Свят и да има Неговото съдействие. Това е пътят, който Учителят ни откри. Ние сме силни със знанието, което Бог ни дава. Ние сме силни с живота, който Учителят ни дава.

Моето наказателно дело: 4 - 1959 г. на Софийския Градски Съд. Намира се в специалния архив.

Време и пространство

Човек не може да преодолее времето и пространството с механизми. Времето е живот и пространството е живот. Природата е поставила други пътища по които човек може да излезе от времето и пространството. Човек има една природа, която е извън времето и пространството. Великите Духове пътуват през пространството без препятствие.

Волята Божия

Когато решиш един въпрос според Волята Божия, чувстваш едно разширение, една свобода. Нещастието на човеците е в това своенравие. Те знаят Волята Божия, но не искат да я изпълняват. Противят се на нея. С това те сами себе си ограничават.

Градина на Всемира

Откъде иде един дух? С кое Слънце на Всемира е свързан? На коя планета е живял? Сред кое човечество? Всичко това е написано на лицето му, но кой може да го чете? Чувствайте се граждани на Всемира, където и когато да живеете - навсякъде и всякога. Духът е свободен.

Собствеността

Колективната собственост е пак частна собственост.

Работниците

Ние търсим онези, които вършат Божията Воля, онези, които работят за Царството Божие, на тях подаваме ръка. Това са нашите братя, където и да се намират по Земята.

Лекуване

Има много видове лечение, но има едно, което се прилага много и е ефикасно - лекуване чрез труд, чрез работа, чрез движение.

Божествената искра

Дълбоко в човека е скрита Божествената искра. Ако можем да я извикаме в един човек, той ще покаже към нас най-хубавото отношение, най-хубавите чувства и грижи. В това седи изкуството да живееш в тях.

Пътуванията на птиците

В птиците има чувство за земния магнетизъм. Той ги ръководи в техните препитания. Те не се ориентират зрително, но те са свързани със земния магнетизъм, т.е. със Земята като цяло. Органическата и неорганическата природа са обединени със закони и сили, които действат в тях. Животът на Земята като планета и органическия живот върху нея, те са едно цяло.

Човек

Като гледаш хората като характери, като ги анализираш, ще разбереш какви култури съществуват в Космоса, какви човечества живеят по неизброимите небесни тела. Може ли да анализираш чертите на едно лице, линиите, плоскостите, израза на лицето? - Това е сложно писмо.

Смисълът на живота

Божията Любов е реалност. Ние трябва да я покажем чрез живота си. Всеки, който дойде до нас да може да я опита. Природата е изявление на Божията Любов към нас. Тъй да ти проникне Божията Любов и да се изявява чрез тебе в твоята пълнота. В това седи смисъла на живота. Божията Любов или Царството Божие, което проповядваме трябва да го покажем чрез живота си. Учителят казва: „Вий сте Царството Божие. Божията Любов е живот.” Тъй трябва да я опитаме ние, инак как ще я познаеме?

Да познаем Тебе, Единната, Истинната Бога! Тъй е казано в Евангелието.

Богомилското Учение

Богомилството не е във вярване, а в живот - живот според Евангелието. На богомилите преписват много неща с които те нямат нищо общо.

Вещество и антивещество

Всяка органическа форма е резултат от срещата на вещество и антивещество. Когато човек попадне в силовото поле на една лоша мисъл, това не е здравословно. Това е опасно. Как може да се пази човек? Ще извика една добра мисъл, тя да го пази. Тъй човек се огражда от лошите влияния чрез молитвата, чрез добрите мисли.

Пространството е живо и разумно. Откъде идат тези прекрасни форми, тази музика, тази мисъл, чувство, това изкуство, този богат живот? От пространството. То е живо и разумно.

Мисъл

Религиозната мисъл, мистичната мисъл е по-близо до Истината, отколкото научната.

Невидимият свят

Невидимият свят, трябва да го познаваме. С него трябва да имаме жива, реална връзка. На Земята си дават среща същества от различни светове на Вселената. Те пътуват безпрепятствено. Те преодоляват неизмеримото пространство по законите на духовния свят. Каква култура представят те? Погледнете лицето на един човек, анализирайте чертите му, овала, израза, погледа, разгледайте характера му. Това е проекция на един живот във Всемира, живот на далечни светове, на далечни човечества. Животът е един и всички човечества в Космоса общуват помежду си.

Времето и пространството

Времето е движение, сложно, многоизмерно движение. Пространството е съдържание. Времето е изявление на съдържанието. Чуден е живота, тайни ни обгръщат. Да благодарим и за това! Времето и пространството са загадки.

Стари мехове

С нечестните комунисти няма да работим. Не са честни, не са добри. Нищо ново не носят. Те са завършек на стария живот, негови ликвидатори. „Не наливайте ново вино в стари мехове” е казано в Евангелието.

Печатът на Духа

Писател не се става по назначение. Писателят трябва да има печата на Духа. Божия Дух да почива на него. Както и на природата.

Три свята

Човешкият свят е малък - света на малката човешка личност. Света на ангелите е велик. Те са Божии служители, те пътуват в целия Всемир. Света на Синовете Божии, това е животът за Цялото. „Аз и Отец ми едно сме” е казано в Писанието.

Един живот

Творците, героите на човечеството, святите, учените хора идат от Слънцата на Всемира. Те слизат по законите на ритъма и хармонията. Те идат периодически, на групи. Какви чудни същества са посещавали Земята, каква красота, сила, мъдрост, изкуство, знание, готовност за жертви, какви примери са ни оставили те, какво са донесли от неизброимите светове на Всемира! От някъде сме дошли и ще се върнем там откъдето сме дошли. Мировият живот е един. Човечествата общуват, споделят своите постижения. Гениите, великите хора са представители на човечества - тяхна проекция. Пространството е само среда чрез която се извършва това общуване. Живота е всемирен. Той е навсякъде. Животът се проявява където и както иска. Той преодолява пространството чрез проникване. Той има вътрешна сила и може да се проектира в най-далечните предели на Всемира. Затова казвам: Пространството е живо, пространството е изпълнено с живот.

Малкият живот

Малкият живот, трябва да бъде в съгласие с Големия, иначе той ще разруши себе си. Каква вътрешна сила има животът, каква могъща приспособимост да посреща условията, да се справя с тях, каква разумност да се справя с всички мъчнотии!

Ново съзнание

Да би могъл като си тук да се чувстваш навсякъде! Да би могъл като си сега, да се чувстваш всякога! Не е лесно да се роди едно ново съзнание в човека, с едно ново чувство за себе си, едно ново отношение към Всемира и всички същества. Много трябва да се работи за това. Тук трябва да се извърши вътрешно преустройство. Когато природата започва работата си, тогава и ние трябва да започваме нашата. Това е великото, Божественото в живота. Да мислим и да чувствуваме тъй, както Бог се проявява във видимата природа.

Единственият съвет

Четете Евангелието, проучвайте и прилагайте Словото на Учителя. Работете върху себе си и върху другите с любов. Да дойде във вас живота на Христа и на Учителя. Истинските писатели са белязани от Духа. Другото множество, което се управлява - младежта. На младежта трябва да й се даде идеал и да й се покаже пътя.

Простата и съвършена истина

Щом съм тук, аз съм навсякъде. Щом съм сега, аз съм всякъде. Който живее под покрива на Всевишния ще пребивае под сянката на Всемогъщата.

Царството Божие

И днес Царството Божие влиза в човека. То се изразява в една нова мисъл, в едно ново чувство, в едно ново съзнание, освободено от ограниченията на личността.

Великата загадка

Животните са една загадка. От къде идат тия чудни форми? Кой е онзи център, който ги организира и подържа? Какво съдържание от големия живот е вложено в тях? И растенията са загадка. Техният живот е говор на един съвършен свят. Трябва да се правят преводи.

Формула, дадена от Учителя:

„В Божия план е аз да раста в Добродетелта. В Божия план е аз да възраствам в Божията Правда, в Божия план е аз да живея в Божията Истина, в Божия план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, в Божия план е аз да узрея в Божията Любов. Следователно аз съм в пътя на Истината и на Божествения Живот. Туй право никой не може да ми отнеме. То е мое собствено право. Гдето е Господ, там съм и аз.”

Кажете ли тази формула, вий сте оградени от мощна аура и всички бели братя са на ваша страна.

Огнената пещ

Който е минал през огнената пещ и е излязъл жив, влиза във вечния живот. В огнената пещ изгаря човешката личност, човек приема големия живот като свой живот.

Светията

Свети неговия ум, свети неговото сърце, свети неговата душа.

Постиженията на ученика

Постиженията в пътя на ученика са свещени. Той не ги изнася на показ. Тъй трябва да се чувстват, и те трябва да останат като една вътрешна сила в него.

Духовете

Когато човек е в областта на страстите, той е във властта на духовете. Ако искаш да бъдеш свободен от лошите духове, не трябва да имаш техните страсти.

Малките братя

Има нещо трогателно в това, че едно мъничко същество устоява срещу другите същества и стихии на природата. И те се борят.

Светът на формите

В религиозните хора има един страх, те не смеят да се откъснат от формите на догмите. Те са като децата, които не смеят да се отпуснат и да проходят. Религиозните хора се страхуват от свободната мисъл. Те още не са дошли до мисълта. Фикции - формата е на фикции. Няма го вече собственика на формата. Животът, безименния е вечен. Искаш да познаеш вечния живот. Махниформата. Вечниятживотебезличен. Както има материя, която прониква нашата материя и не среща никакво препятствие, тъй има и мисъл, която прониква нашата мисъл, нашето съзнание безпрепятствено. Нито времето, нито пространството са препятствия за нея. С тази материя човек пътува в Космоса.

Врагове

Когато те нападнат врагове - мълчи, не ги изобличавай! Когато те нападат враговете, мълчи! Ти си един Божествен център, който те нападат. Той е враг на Божественото.

Безсмъртието

Ние говорим за безсмъртните, т.е. за онези, които любят Бога. Наблюдавайте духовете как работят, но не предавайте, че разбирате техните хитрини. Всеки ден разговаряй с Господа, нека Той да те учи и води. Каквото си придобил в пътя на слизането, ще го посветиш на Бога в пътя на възлизането.

Мислите ли, че животът спира до границата на нашите сетива, че отвъд тази граница нема живот?

Затворите

Има затворени души в някои форми. Трябва да ги различаваме и познаваме. Някои от тях са много опасни. Природата ги държи затворени като в шишета.

Приливи и отливи

Има приливи на познанието, има и отливи. Има приливи на мисълта, има и отливи. Приливи на чувствата и отливи на чувствата, приливи в работата и отливи в работата. В приливите работи, в отливите си почивай.

Животът

Животът е вечен и непреривен. Той преминава от един свят в друг. Той прихожда в един свят и започва в друг. Той се възражда и обновява, възкръсва и разцъфтява.

Животът всякога възтържествува над условията, понеже има един източник към който се възвръща и от който черпи сили.

Заминалите

Около човека и в човека живеят неговите близки заминали. Те участвуват в сегашния му живот. Те всякога имат какво да му кажат и да го предупредят, но той рядко слуша гласа им, или съвсем не го слуша. Тогава има хора, които могат да разговарят със заминалите и да предадат на другите туй, което те имат да им кажат. Такива посредници се срещат рядко с онези, които предават вярно и точно, чисто въобще. Такива посредници, трябва да се опрат понякога на нещо свързано с човека, да почувстват неговия магнетизъм, да уловят неговата вълна - чашката кафе или някой негов предмет. Такива опитности имат днес много хора, но разбира се казаното, трябва да се проверява. Заминалите вземат голямо участие в нашия живот.

Живот на Цялото

Човектрябва да приема живота като едно велико цяло. Неизброимите форми в които той се явява са клетки на този велик организъм. Но човек трябва да работи много време и да се учи в школата на живота докато дойде това разбиране, до това виждане на този живот. Ние не се задоволяваме с дворци и палати, ако ще да бъдат те и най-разкошните. Ние живеем във величествения храм на природата. Това се отнася и до обстановката и до съзнанието.

Свободата

Като разговаряш с човека, не упражнявай никакво насилие. Не му натрапвай своите възгледи. Трябва да имаш усет какво той може да приеме. За големите идеи малко хора са готови. Ако не е готов, не му говори за тях, само ще го смутиш. Не насилвай човека. Пътят на любовта изключва всяко насилие. Не е нужно хората да мислят еднакво, да вярват в едно и също нещо или да живеят по един и същи начин. Това е невъзможно! Разнообразие между човеците всякога ще има, дори богатство. Ти търси Божествената искра, стъпките на Духа, където Бог работи в тази среда. Може да са най-малките прояви, но тъкмо те са ценни. Досетливост, пак да знаеш какво да говориш и как да говориш, това е голямо изкуство. Днес никой народ не желай да воюва. Държавниците трябва да разберат това.

Човешката реч

Човешката речнеенай-съвършената, макарчетукчовеке напреднал много. Но има по-пълна и по-съвършена реч - говора на природата. Всъщност, органическите форми и движенията, формите в природата са език. Човек говори и изучава птичия говор. Облаците са говор, водите са говор, цветята са говор и човеците са говор. Какво изучаваме ние в тази чудна и богата природа? - Божиите закони. Можем ли да си представим, че е било време, когато да не си бил? Не е имало и няма да има. Ние живеем във вечността, ние имаме вечния живот.

Мисълта

Една хубава мисъл е дреха на едно същество. Едно хубаво чувство е дреха на един ангел. Чрез него той ще ти се изяви. „Вярвайте в Мен, че аз съм дошъл да ви покажа истинския път, който води към вечния живот”, казва Учителят.

Вещество и антивещество

Енергията се отделя при среща на вещество и антивещество. От най-малките количества енергия до мировите катаклизми този закон важи. Това е среща на вещество с антивещество.

Космичният живот

Човек е сложно същество. Фокус в който се засрещат космични течения. Какви комбинации на планетните човечества стават, какво съжителство указват планетни влияния, това може да се преведе - планетни човечества.

Грехът спрямо Духа Света го

Човеците може да платят скъпо за този цинизъм в който погазват законите на Разумния свят. Това всеки ще опита. Всеки грях ще се прости, само грехът спрямо Светият Дух няма да се прости. По-съвършен от говора с думи е говорът без думи. С него човек може да разговаря с всички същества. Него всички разбират. Това е всемирния космичен език. Всички човешки езици са преводи от него.

Важно правило

Закон за вземането и даването: Ако вземаш от един човек, независимо от това дали е с негово съгласие или без негово съгласие, ти вземаш и от неговата карма и от неговата дихарма. Вземай от добрите и здравите хора; избягвай да вземаш от лошите, злите и болните хора. Те може да ти дават, ти го тури настрана. Чрез вземането и даването ти се свързваш с човека и така поемаш и от неговите болки.

Истинският Учител

Дойде истинския Учител в света, а след Него какви ли не нови учители изпълниха. На тях присвоиха името учител, за да компрометират това свещено име. Маркс, Ленин, Димитров, Мао. Техните съчинения се разпространяват в милиардни тиражи. Те искат да привлекат човеците, да им покажат път, пътят на лъжливите слънца. Как не се е предрешвала лъжата в историята! Че и нашият имитатор в Париж копира Учителя, иска да се представи за Него. Ако ви кажат - тук е или ето там е, не вярвайте. Различаване трябва, будно съзнание е нужно, разумност и интелигентност.

Полифен, Циклопът, Едноокият, грубата сила

Полифен иска да унищожи Одисея - разумното, но ще изгуби окото си. Може ли сляпата сила да удолее разумното? Митовете са поетични и символични образи на дълбоките закони на живота, останали от древните окултни школи.

Грешникът и праведника

Грешника показва докъде надолу може да слезе човек. Праведният показва до къде може да се изкачи. Не съдете лошите хора. Той показва до къде можеш да слезнеш. Радвай се на добрия и праведния. Той показва до къде можеш да се издигнеш. Формите на живота са безброй, но те са образи на силите, които действат в даден момент. Тези сили са различни.

Човешките косми

Човешките косми изпускат лъчи. Те са видими и осезаеми, магнитни и електрични. Чувствителният човек ги усеща. Затова до някои хора ти е приятно да се допреш, а до други не ти е приятно.

Работническото движение

За да се разбира правилно работническото движение, трябва да се освободи от обсебванието на азиатския дух.

Небесните жилища

Бог създава небесните жилища и ги украсява, за да живеят душите и да се радват на живота, но духовете на злото се стремят да ги разрушат.

Паметта на природата

Във веществото всичко се записва както на магнетофонната лента. Тези записи съдържат събитията, които стават. Всичко това се записва в материята. Чудното е, че човешката душа има сетива, има способности с които може да разчита тези записи. Тези записи могат да съществуват хиляди и милиони години. В тях тлее някакъв съвсем малък живот. Този живот втъкан в материята, става същина от нея, нейно свойство. Какви сили пазят тези записи, в какви тайници на материята се пазят те, това е тайна. Може би в самото атомно ядро се съхранява тази фина енергия. Човешката памет, която е едно чудо има това свойство на веществото. Тази последователност при запомнянето, това изложение на паметта като че се развива някаква лента. Като се наруши тази последователност, обърква се паметта. Следователно тук има последователност в записите, или някаква вътрешна структура, някаква цялостност на процеса. Днес теорията за относителността и модерната физика са се доближили до обяснението на това явление. Теориите за елементарните частици и квантите приближават човека до разкриването на тези тайни, а този разпространен днес уред магнетофон, подсказва това свойство на веществото, макар и чисто механически. Наистина техниката копира природата. При днешната сложна механизация става все по-явно, че човешките машини представляват стилизирани органи и форми на органическия свят. И използват силите, които досега човек не познаваше, но които функционират в човешкият организъм.

Разумността може да бъде във веществото, тогава имаме живи същества. Когато разумността е вън от веществото имаме минерали. Когато разумността е вън от веществото имаме кристалите. Готварската сол например, ако я стриеш може да я разтвориш във вода. От разтвора като го изпариш, пак можеш да получиш същите кристали. Когато една мида, ако я счукаш не можеш да получиш вече отново мидата. Това показва, че разумността, която е работила е вън от материята. Всяка човешка мисъл, всяко човешко чувство и постъпка е залегнала и записана в човешкото тяло. Освен това във въздуха, в растенията, в животните наоколо, в скалите, в цялата природа във всемирния живот нищо не се загубва. То само се трансформира. Древните наричат това превращение.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Избори

В Бялото Братство избраните са избрани по дух, а не по плът. Те не се назначават и избират с болшинство. Духът поставя работниците по местата им. Духът ги е призовал отвътре, изтъкнал ги е и ги е поставил на работа. Кой където е поставен, да върши своята работа. Божиите работници работят и горе на небето и долу на Земята. Те не се избират и назначават от човеците. Какво са милионите и какво са милиардите пред една топла братска усмивка? - Нищо.

Работници

Работниците за Новата Култура са призовани и разпратени по цялата Земя. Те работят. Работата им е голяма. Работата им е една. Христос казва: „Затова жътвата е голяма, а работниците са малко. Молете се господаря на жътвата да изпрати работници.” Ний се молим за това.

Работниците на Братството

Носителите на Новата Култура не се назначават отвън. Това не става с укази и избори. Духът ги поставя и ръководи. Силата е в Него. Той носи дарбите и способностите, силите. Божият Дух дава всичко. Казано е: „Изпроводи ни благия си Дух!” Тъй се молим ние. Днес борбата е голяма, докато се одолеят Духовете на Разрушението. „Този път ние ще победим” казва Учителят. Божиите работници са навсякъде, от всички народи, вери, всред всички обществени слоеве, сред всички професии, науки и изкуства. Те движат човечеството напред, проправят пътя му, внасят в живота доброто, красотата, честността, чистотата. Силата на Духа е в тях. Те изцеляват, повдигат, помагат. Те се изявяват и като външни работници, когато е необходимо. Но обикновено те работят скрито, тайно, в мълчание. Христос казва: „Слава от человеци не приемай!”

Равностранният триъгълник

Равностранният триъгълник - равновесие между ума, сърцето и волята - условие, за да бъде призован человек на работа за делото Божие. Неуравновесените натури носят борби и противоречия в себе си, те не са още за работници.

Молитвата

Молитвата е сила. Но работниците за новото не работят само с молитва. Те работят и с чука и с длетото, с чука и с боите, те са провод, певци и музиканти, те извършват всички подвизи, те воюват на всички фронтове - и на материалния и на военния фронт. Те са навсякъде малки и големи. Те образуват една мощна вълна. Тук е приложено напълно законът на единството. Големите и силните помагат на слабите. Законът за единството работи в света, той иде отвътре, закон на Божествения живот, Закон на Божия Дух. Животът всякога ще бъде йерархически устроен. Това е Великото Братство. Учете и работете да се устройвате да влезете в него, да се удостоите да влезете в него.

По-важно от знанието са добродетелите.

Силите на Духа

Казано е: „Духът не угасяй!” Всеки човек е призован да работи в едно поле. Кой където е, да върши работата си - работата за благото на човечеството. Тази работа е основана на добродетелите. Няма ли тях, нищо няма, и всичко друго губи своя смисъл.

Извора

Всеки, който дойде до извора да пие от водите му. Ти обичаш бялото облаче в небето, теменужката и люляка, полята, защо да не обичаш и този човек такъв, какъвто е? Аз не желая да причиня зло на никое същество. И змия като срещна, пропущам я да си мине по пътя. С това изразявам любовта си към нея. Змията ще обичаш като змия. Тя е сила на природата, има своето значение и смисъл. Някои от страхливите братя се изплашиха от властите, когато започна гонението. Спомнете си за силните на цар Давида, спомнете си и за първите приятели около Учителя. Първите са работници на Учителя, силните духом, които имат вяра жива. Те са живи и днес. Те работят за делото на Учителя.

Бог е Бог на живите, а не на мъртвите!

28 май 1972 г. [Край на първа тетрадка.]

1956 г. Има време и нема време. Когато кажеш: „Има време” Бог е с тебе, когато кажеш: „Нема време", ти си сам.

Упражнение, дадено от Учителя за възприемане на праната, жизнената сила или на мистичен език Божествения Живот.

1. Вдишване с двете ноздри много бавно.

2. Задържане въздуха колкото се може по-дълго. През време на задържането организмът изтегля от въздуха богатствата, които са вложени в него.

3. Издишване съвсем бавно.

При вдишването се произнасят мислено следните думи: „Господи, благодаря Ти за Божествения Живот, който си вложил във въздуха и който приемам заедно с него.”

При задържане на въздуха мислено се произнасят следните думи: „Божествения живот, който съм приел с въздуха прониква в целият ми организъм, отива до всичките ми органи и внася навсякъде сила, живот и здраве. Той ме оживява, освежава и укрепява.”

Издишване. Мислено се произнасят следните думи: „Целият ми организъм е напълно укрепен. Аз съм напълно здрав, изпълнен с енергия за работа. Благодаря Ти Господи за Твоята Любов към мен.”

Във време на вдишването и задържането живо ще си представите, че Божествения живот прониква в организма от клетка в клетка, от орган в орган, отива чак до върха на пръстите на краката и на ръцете. Въздуха има четири неща:

1. Химически състав: азот и кислород;

2. Божествения живот прониква въздуха;

3. Божествената Мисъл чрез въздуха ти можеш да я приемеш;

4. Божията Любов. Ако мислиш, че заедно с въздуха приемаш Любовта на Бога, ще я приемеш и ще растеш в нея.

Бялото Братство

Който и да се опитва да упражнява върху нас насилие, няма да успее. Преследват ли ни, ние изчезваме, няма ни. Ще се появим, когато дойдат условията. Комунистите не могат да се примирят с нас, те са

противоположното на нас. Ние проповядваме Любовта, те проповядват умразата. Ние сме за Божествената Мъдрост, те са за човешкото знание. Ние сме за свободата, те са за насилието и робството. Въпреки всичко и те ще свършат работата си за делото. Ние не сме нито слаби, нито безпомощни.

1963 г. - Първият ден на голината Господ ме извади от затвора с 4 000 други затворници. Такава е Неговата Воля.

Защо приехме пътя на страданието? За да не се допусне лъжата и лицемерието да влезат в Братството. За да се запази чистотата на Делото и свободата на Духа. Ние не приехме да се нагаждаме и да търгуваме. Истината и Свободата за нас са святи. За тях сме готови на всички жертви.

Живота

Ако говорим за живота, хората си представят само органическия живот. Животът има освен органическата проява, още хиляди други изявления, които хората малко познават.

Богоявление

Господи, когато Ти ме посетиш, душата ми се весели.

Любовта и свободата

Онези, които обичате, ще ги обичате такива, каквито са. В Любовта условия не се поставят. Любовта не търпи никакви ограничения. Богатството, което Учителят остави, всяка мисъл, облечете ги в разказ, в примери. Всяка идея предайте в подходяща обстановка, действие и движение.

Пътят на служението

Словото. За Бога трябва да се говори по нов начин. Бог живее в душата ти, в светилището, и от там озарява целия ти живот. Бога трябва да покажеш в живота си, в делата си, в мисълта си. Винаги се радвайте. Външните условия каквито и да са, посрещайте ги като герои. Това е борба, това са задачи. Винаги се радвайте, за всичко благодарете.

Моето време

Нека се скрие Божественото учение от очите на хората. Такива са времената сега. То ще дочака своето време. Христос казва: „Моето време още не е дошло, а за вас всякога е време.” Само разумните, Божествените процеси имат свое време, т.е. за тях всичко е предвидено. Те имат свое време, те влизат в един голям Божествен процес - Програма.

Здравето

Един здрав човек пръска около себе си здраве, от него излизат лъчи здравословни. Благословение е да живееш сред здрави хора. То е все едно да живееш до плодни дървета, отрупани с плодове. То пречиства въздуха, предпазва от болести. Каква сила има в мисълта и в доброто чувство? Това са лъчи на живота, здравословни и хранителни. Иде ново човечество, което ще мисли.

Връзката

Свързвай се с Невидимия свят, с напредналите същества там. Те от своя страна ще те свържат със своите хора тук на Земята, т.е. с онези човеци, които имат връзка с тях.

Житното зърно

Когато се посее, житното зърно минава през смъртта, умира. Това преживява Братството сега, но то ще поникне на своето време и ще принесе плод.

Новият човек

Един нов човек слиза сега на Земята по образ и подобие Божие. Може ли да доловиш неговите черти? Ние не знаем кои са определени да работят за Божието Дело. Учителят е приготвил работниците си и те ще дойдат от всички страни, от всички народи. И когато огънят обхване душите, душите им ще лумнат като пламъци. Много души, които ние не знаем, са определени за работа за делото. Ще дойдат Божиите работници - учениците на Учителя. Те са пръснати по цялата земя. В любовта няма раздяла. Пътят продължава и след смъртта. И ние вървим ръка за ръка с онези, които обичаме и които ни обичат. Ние си помагаме в Молитвата, в мисълта. Приятелството ни е вечно. В Любовта няма раздяла. Ученикът е надвил страха от страданията и от смъртта. Хората няма да разберат материалния свят, ако не приемат духовния. Духовният свят ръководи явленията в материалния свят. Рудолф Щайнер [виж Изгревът:, т. 1.2. изд. 2011, с. 284-286] при срещата си с брат Боян е казал за България и за славянството и за Учителя следното: „От къде си?” Брат Боян отговаря: „Ида от България, дошъл съм да следвам естествена история.” - „От България ли? България е важна страна, която има да играе роля в историята на човечеството.” Боян се сеща, че Щайнер говори за мисията на Учителя. Това е било декември месец 1907 г.

Сестра Ботева, женена за германец пита Шайнер каква е съдбата на България. „Мисията на България е свързана с мисията на Русия” отговаря Щайнер.

Учителят казва за Толстоя:

„Той беше тръгнал за България. Това Учение, което говоря в България, ще се пренесе в Русия. Там ще се приложи. Паневритмията ще се играе в Германия и в други държави.”

Щайнер казва на брат Боян: „Бъдещето е на Славянството, там

ще бъде Шестата подраса. Запомнете: като отидете в България няма да работите като мене тук, а ще работите с Евангелието и сърцето.”

На запад е умувания, а у нас ще се работи с Любовта. Тъй работи и Учителят.

Горният разговор със Щайнер ми е предаден от брат Боян Боев и аз съм го стенографирал буквално.

Благодарността

Животът е велико благо, винаги благодарете. Сега учениците са на изпитание. Това е битка. Има изкуство да се ограждаме и да се пазим, има правила и закони, които трябва да се спазват, и които учениците познават.

Царството Божие

Ние търсим Царството Божие в себе си, в ближния си, в живата природа. Учителят казва: „Вие сте Царството Божие!”

Молитвата

Ученикът, който има Молитвата като сила, побеждава навсякъде и излиза от всяка мъчнотия и противоречие, преодолява всичко. Ние сме работници на Царството Божие.

Себе си ли утвърждава един човек, за себе си ли иска нещо? За себе си нищо не иска.

Любовта

Любовта условия не поставя. Ще приемеш човека такъв, какъвто е, и такъв ще го обичаш. Все едно, ти не можеш да го измениш. Факторите, които работят върху човека са големи, само Любовта създава условия да се прояви най-хубавото, което човек носи.

Различаване

Първото качество в пътя на ученика е различаването. Трябва да се познае същината. Формата говори за нея. Различаването започва с познаването на себе си. Бог в човека, това е мярката. Бог учи човека да различава.

Вярата

Атеистите се борят с остарелите представи и понятия на хората, останали от миналото. Разглеждай вярата като подтик, като сила, която е тласкала човека към добри дела, към самопожертване, към подвиг. Работата над себе си се ръководи от вярата. Вярата е сила на душата.

Съвестта

Съвестта е онзи вътрешен закон, който определя отношенията на човека към всички живи същества. Съвестта, това е мярката - Божествената мярка. Когато човек отрече Бога, отрича тази мярка, няма правилни отношения към природата, създава около себе си страдания. Човек без Бога значи човек без съвест.

Молитвата

Молитвата е свещен акт. Тя не е за показ. Ученикът винаги е в молитва - и когато работи и когато почива. Силата е в Тайната молитва. Христос казва: „Не бъдете като фарисеите, които се молят на всеки ъгъл, да ги видят хората.” Молитвата е сила на душата - дишане. С молитвата всичко може да се постигне. Човек, който има силата на молитвата, и без да говори или върши нещо, с присъствието си само помага, лекува, предизвиква добрите условия, пази от беди и нещастия, носи здраве, успех във всяко начинание. Молитвата е връзка с Бога. Човекът на вярата винаги говори истината. На думата му можеш да разчиташ. Човек, който е умирал много пъти, той е и възкръсвал много пъти. Такъв човек от смъртта не се бои.

Ученикът на Божествената Школа

Ученикът на Божествената Школа знае изкуството да превръща злото. Вярно е, враговете на Братството ме хвърлиха в затвора, лишиха ме от свобода, причиниха ми най-големите страдания и зло, но ние учениците пак им се отплатихме - 50 месеца им работихме и им донесохме големи приходи. Проведох им курсове, подготвих им кадри, майстори, работихме на няколко големи обекта и ги завършихме.

Това прави около 50 000 лв. сегашни пари. А накрая се сложиха нещата тъй, че с мен заедно освободиха 4 000 души! Чудна е Божията милост и благост! И така, не коментирам.

Аз казвам: „Така беше, така беше, кой може да оспори?” Обаче, когато учениците, щото аз бях в затвора, ама зад мене имаше хора, които се молеха, които мислеха, които работеха. Тъй че туй е обща работа. Тя не е моя лична работа. И тази работа даде такъв резултат - 4 000 души освободиха, когато най-малко очакваха. И понеже заповедта на Невидимия свят беше: „Ще ги освободите за Нова година!” А в затвора не бяха готови никак, нито удостоверения приготвени, нито други формалности изпълнени, нито пък даже списъците определени кои ще бъдат пуснати. Обаче, бяха решили, че към 7-ми 8-ми ще ни освободят. Какво нещо е волята на небето! Никой не може да я отмени! Понеже решението горе беше за първи да ни пуснат, следва една Заповед. Два дни и две нощи работиха в администрацията и приготвиха всичко. Да, нощем - пишат, пишат, пишат, пишат. Мобилизираха всичко, приготвиха книжата. На първи сутринта ни пуснаха. Осем часа бяха ни отделили в отделно здание, да не сме във връзка със затворниците, които остават. Щото някои имаше криминални, които останаха. Те имаха присъди. А нас ни отделиха още два дена преди да ни пуснат. Заповедта толкова категорична и с такава сила, че управата беше решила: „Е, тия да ги пуснем на 7-ми - 8-ми.” - „Не, на първи ще ги пуснем!” А туй е воля на небето, никой не може да се противи. Ако небето каже нещо, вземе едно решение, няма сила на Земята, каквато ще да бъде тя, може да е интернационална, може да е....., всичко е подчинено на Божията Воля.\Бележка на съставителя:

Това беше заповед на Никита Хрушчов, който ръководеше СССР

Сън сънувам

Учителят прави упражнения с ръцете си като упражнения на йогите. Строги движения, пози, ностакава съсредоточеност, с такава красота и сила и голямо множество хора, наредени в редици правят същите упражнения. При това всички са излезли вън от къщите - на улиците на града. Аз съм само наблюдател, не участвам в упражненията. Някои от тях правя, но не със същата сериозност с която ги правят хората.

Скромността

Нашите простички, наивни, верующи братя и сестри бяха като един воал с който Учителят прикри Братството. Той ги скри от комунистите, както и от старото общество. И вижте, във време на процеса как беше представено Братството - с грохнали, жалки, болни, слаби хора. Те по-скоро бяха прикритие за Великото Учение, за богатството и знанието, което Учителят донесе, и което не е за комунистите, не е за днешните хора, които сега ни съдят. Те останаха тържествуващи със съзнанието за своето превъзходство. Те останаха с впечатлението, че Братството е слабо и загиващо, безпомощно. Учителят пак тури шапка-невидимка, скри Учението, прибра Се. Тези алчни, груби, порочни хора не са достойни да видят Божието Дело! Когато се пренася скъпоценния камък през места, където върлуват разбойници, не трябва да се шуми. Ученикът изчаква времето, той живее в мир. Ученикът на Божествената Школа има мира в себе си.

Молитва, дадена от Учителя преди ядене и след ядене:

„Благославяш ни Господи и ние опитваме изобилието на Твоята благост.”

Тази молитва се произнася три пъти преди ядене и след завършване на яденето.

Тя може да замести нашата молитва, която произнасяме ние преди ядене - „Божията Любов носи изобилният и пълен живот.” А може да се произнесат и двете молитви.

Виждането

Физическият свят е велик свят. В него ние виждаме формите. Светът на сърцето е велик свят. В него ние виждаме чрез чувствата. Дойде ли до чувствата, то е виждане чрез сърцето. Светът на мисълта е велик свят. В него ние виждаме чрез мисълта си. В този свят как ни посещават нашите приятели, обични и близки? Със своите мисли.

Упражнение

Сутрин вдишвай въздуха плавно, бавно и дълбоко. Произнасяй в себе си: „Да се прослави Името Божие в мен!” Задържай въздуха. - „Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мен!” Издишването е бавно и плавно. - „Да бъде Волята Божия!”

Молитвата

„Животът ни да бъде Молитва!”

Силата

Ние не се възхищаваме от силата на атомната бомба, но пред онази сила, която отваря пъпчиците на дърветата, на дърветата, на цветята, ние благоговеем. На нея се покланяме. Великият невидим свят говори чрез цветята, говори чрез всяко живо същество. Това е живият език на природата.

Откровение

Откровение, гл. 3, 7 ст. - 14 ст. „И на ангела на Филаделфийската църква пише: „Така казва Святият, Истинният, който има ключа Давидов, който отваря и никой не затваря. И затваря и никой не отваря. Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе врата отворени и никой не може да ги затвори, защото имаш малко сила и опазил си Моето Слово и не си се отрекъл от него. Ето, ще направя тези, които са от съборището сатанинско, които казват себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат, ето ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те възлюбих. Понеже си опазил Словото на Моето търпение и Аз ще опазя тебе от времето на изкушението, което ще дойде над всичката Вселенна, да изкуси онези, които живеят по Земята.”

Музикални закони направляват живота

Виж красотата на цветята. Тя не е преходна, това е красота в движение. Красотата не отминава безвъзвратно, а се възвръща по закона за ритъма на своето време и ние пак се срещаме с нея.

Умът и сърцето

Между сърцето и ума съществува дълбока вътрешна връзка. Соковете на сърцето хранят ума, светлината на ума, озаряват сърцето. Те се взаимно допълнят. Това е Духовния свят. Свещена връзка съществува между тях. Ума е представител на Духа, а сърцето на Душата. Това е Духовния свят. Той се изучава в Школата на Учителя.

Поръчение

Бог ме изпрати да проповядвам в затвора, подкрепи ме с Духът Си и ме ръководи през всичкото време. Той ме учеше на такъв език да говоря на човеците там. Не само с думи се говори, но и с дела. Ние разбираме Невидимия свят чрез видимия. Трябва да се прави превод. Едно от последните правила, които Учителят даде: „Злото ограничавайте, доброто насърдчавайте!”

Видимият свят ни разкрива Невидимия свят.

Един скрит закон: Който не може да прости на брата си и от него ще си издири последната стотинка, която дължи. Спомнете си притчата за жестокия заемодавец.

Формула, дадена от Учителя:

„Всичко мога да направя, всичко мога да постигна, когато Божият Дух ме ръководи и Божията Любов е с мен.”

Великото изкуство

Ученикът трябва да усвоява и развива изкуството да живее с Бога. Него той, трябва да изучава през всичките дни на живота си и да се ползва от опита на всички, които са разработвали това изкуство през всичките векове.

Учителят

„Ще се изберат дванадесет беседи от беседите на Учителя, принципални. Ще се преведат на много езици и ще се отпечатат. Това е нареждане на Невидимия свят за работа.”

Бялото Братство

Бялото Братство е не само Всемирно, то е Космично Братство.

Като е благословен, който дава, благославя се и който взема. Ние сме зов на Синовете Божии. Където и да са те, ние сме един живот. Бялото Братство не съществува за комунистите. Те го преследват, искат да го заличат. Те ще опитат какво значи човек да живее без Бялото Братство. Бялото Братство съществува за човечеството, за онези, които го търсят и обичат. Тези седем свещени думи са дадени в първите времена от живота на Братството от Учителя: „Люби Бога, обичай ближния си, търси съвършенството.” Народ, който пази тези седем свещени думи има бъдеще. Всеки жив организъм изпраща лъчи в пространството, и те могат да бъдат доловени и човек се докосва до дълбоката същина на живота. Учителят казва: „Не е безразлично какви плодове ще ядеш. Дали ябълки, круши, череши, грозде или други. Черешите произвеждат един резултат, ябълките други, гроздето - трети. Ако си малокръвен, яж краставици.”

От томчето „Старото отмина”, с. 151.

Преходната красота

Тя трябва да се нарече вечната красота в движение. Пространството е изпълнено с живот и как може човек да се ориентира? Трябва да има Божествената мярка на Духа. Само с нея може правилно да прецени и определи всеки живот. Човек трябва да има Божествената мярка, т.е. живота на Царството Божие.

Връзката с Бога

Връзката с Бога се подържа чрез светъл ум, чрез чисто сърце, чрез силен Дух. Ученикът работи постоянно с любовта. На тази връзка всякога може да се разчита.

Невидимият свят

Невидимият свят е велик свят - обширен и необятен. Човек може да общува със съществата, които живеят там, може да изучава този свят, но трябва мярка, съразмерност, музика, ритъм. Бог е мярката. Добре че има съпротивление. В усилията си да го преодолеем, ние израстваме и укрепваме. Нищо не може да смути Великия Божествен живот. Христос казва: „Аз и Отец ми едно сме.” Ученикът казва: Аз и Отец ми едно сме.

Бялото Братство

Всички, които носят Духа Христов образуват Бялото Братство. Животът, на който принадлежим е толкова велик, че не може да бъде смутен от никакви препятствия тук на Земята.

Важно положение

Всяко живо същество представлява една възможност да се свържеш с Бога. Във Великия Божествен живот всяко същество има своето място. Изучавай и виж кой е научил това малко цветенце да покрие стебълцето си от цвета с лепило, за да запази цвета от вредни насекоми? Също, кой е научил и нас на ум и разум? - Божият Дух, Който пълни сърцата ни с Любов, Който озарява умовете ни със светлина.

Живот вечен

Както сте се срещнали сега, ще се срещнете и за в бъдеще. Или онзи, който е устроил сегашната ни среща, ще устрои и бъдещата. Животът на който принадлежим е толкова велик, че не може да бъде смутен от никакви противоречия. Всяко живо същество представлява една възможност да се свържем с Бога. Не го пр