Jump to content

1. Борис Николов Дойнов. Роден на 30.12.1900 г.


Recommended Posts

Борис Николов Дойнов Роден на 30.12.1900 г.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._63.jpg

На асцендента му изгрява 4°47’ от зодиакалния знак Водолей. Той притежава хубаво представително тяло с гордост и достойнство издигнати до най-високата точка на човешкото развитие. Знакът дава на тялото му една хубава мъжка красота. Той има смел поглед, но благосклонен. Миглите му са дълги, присъщи на този знак. Челото е четвъртито -с борба разрешава всичките противоречия, които изникват в живота му, като има добро равновесие и разсъдителност. Главата му притежава мощен череп, който изразява неговата духовност. Брадата му е добре развитие и му дава определеност в нещата. Той е израз на най-издигнатия Водолеев образец на честност, понеже в знака няма планети и се проявява естественият Уранов чист тип. Той притежава силни вътрешни подбуждения, които реализира и остава неузнаваем за околните хора. Той се проявява като най-почтения приятел. Умее да привлича приятели и ги запазва за целия си живот. От тях той получава полза, подкрепа и радост. Понякога се проявява като необщителен човек със затворена природа и наклонност към тъга, но проявява голямо постоянство при преследване на целите си. Присъщи са му и паричните успехи, резултат на много дълги и търпеливи усилия. Много е разсъдлив и изключително издръжлив в напрегнатата работа. Действа без да бърза и много рядко се случва да съжалява за своите дела. Ако умът му при даден случай отстъпи на чувствата му, той лесно може да бъде измамен. Присъща му е силна влюбчивост, която не е язвителна, а спокойна. Роденият проявява понякога и животинската любов (Лъв), като отражение на урановата любов, която е предимно платонична или приятелство от най-висша степен. Тези качества Борис ги прояви след заминаването на съпругата му Мария Тодорова, която почина на 18.07.1976 г. Тя беше изключително морална и строга в отношенията и държеше Борис да е разумен. Понеже Водолей изгрява на Асцендента му, а на Десцендента е зодиакалният знак Лъв, което говори, че той е бил цар в минали инкарнации и то в Русия, където си е изплатил голяма част от кармата - понеже няма планети в знак Лъв, но е останало Izgrev_32_Horoskop_B.N._1.JPG (Слънце в перихелий точен съвпад и паралел Сатурн, квадрат Лилит) - твърде трудна задача за разрешаване, понеже тези аспекти водят до психически разстройства и обсебване от низши, разрушителни същества от царството на Плутон, което е било почти ежедневие в съвместния им живот със сестра Мария, която за всички трудни положения отива при Учителя и иска неговия съвет. Той й казва кои песни да му свири на пианото, след което Борис ляга на леглото си за половин час, влиза в него неговият дух, става от леглото си напълно адекватен. Значи тази, която го обича най-много, за голямата си любов към него получава почти всеки ден големи мъчения и страдания. Всъщност сестра Мария е била царят (Асцендентите им съвпадат), а Борис е бил царицата и тя е оправила всички кармични връзки от това царуване. Двамата са били непримирими врагове от 15000 години. Учителят ги събира заедно, понеже Мария много пъти е идвала на Земята и е опитна във всяка насока, а Борис много малко се е въплътявал и не може да разбере и приеме земните закони. Затова Мария постоянно го е учила в сложните перипетии на живота. Учителят ги събира да живеят заедно и в 1942 г. като среща сестра Мария й казва: „Аз съм много доволен от вашата дружба с Борис и бих желал да има още толкова двойки на Изгрева.“ Но от казаното по-горе се вижда, че тя е изкарала един напълно мъченически живот, като е жертвала всичко за приятели си. Тя заявява: „Аз взех най-добрият в Братството, какъвто можеше да има, но животът ми с него беше ад.“ При среща с Учителя на приятели, след свършване разговорите той казва на сестра Савка да каже на Борис, който е на 50 м. от него да отиде при него да му каже нещо. Савка вика Борис при Учителя, но понеже Мария е била до него, отива и тя. Учителят се намръщва от това, че и Мария отива с Борис при него. Той е недоволен и нищо не им казва и Мария и Борис се отдалечават. Тогава сестра Савка учудена поглежда Учителя и с поглед го пита какво значи това. „Аз изпълних нареждането ви, а вие изобщо нищо не говорихте с тях.“ Учителят я поглежда и казва много строго: „Ето един астрологически аспект, който чакаше 15000 човешки години, за да се осъществи тук на Изгрева.“ Да, много карми на приятелите се разрешиха пред лицето на Бога - Беинса Дуно, който създаваше благоприятните условия за разрешаването на всичките тежки кармични възли за онези, които го слушаха и изпълняваха точно съветите му.

Името му Борис е дошло от названието на студения северен вятър, който духал по време на раждането му, наречен от габровците „Борис“. Името му още означава, че през целия си живот той ще се бори постоянно да постигне желанията и целите си с големи усилия. Всъщност неговият живот е една постоянна борба с трудностите, които непрекъснато са го съпътствали. Господарят на изгряващия му знак Водолей е Уран - Божията мъдрост, която той не я слушал и тя не го е ръководила в миналите му инкарнации. Много трябва да работи, за да я приеме и придобие. Той като царица в Русия е бил много строг и жестоко се е справял с всяко неподчинение.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._2.JPG (Уран в перихелий квадрат Марс, опозиция Плутон и паралел Сатурн) показва, че е направил много престъпления в миналото и сега пред лицето на Учителя ги изплаща. В едно съновидение Борис се вижда на връх Шипка, като руски офицер, дошъл да се бие за освобождението на България и при една атака на турците той загива. Поради това той още от малък знае отлично руския език писмено и устно и прави отлични преводи, а българския, който го учи в училището по-мъчно му върви. Много обичаше старинните руски песни, песни преди болшевишката власт, като: „Есть на Волгеутес“, „Ей, ухнем“ и много други. Борис проявяваше Божествената мъдрост само в проявите на човешката и ангелската любов, изявена от Венера (Уран съвпад Венера), като се проявяваше приятелски към многото жени, които го ухажваха. Той им услужваше, но не правеше връзки с тях.

Разглеждайки основно - цялостно - хороскопа му, ние знаем, че аспектите, които се отнасят към физическия му живот определят условията на неговото развитие, възможностите му за постижения, кармата и полиците, които има да плаща в това му земно съществуване, които ще ги разгледаме изчерпателно по-надолу. Деклинациите дават сведение за връзките на родения с Духовния свят и помощта, която получава от ангелите. Латитюдите ни дават сведение за връзките на родения с Божествения свят и помощта, която роденият получава от там.

Като разглеждаме деклинациите, ще видим, че 7 планети са с южна деклинация (S), т.е. те са под влиянието на човешка и ангелска любов, изразени в хороскопа чрез състоянието на планетата Венера. Забелязваме, че планетите Марс и Нептун ретрограден имат северна деклинация (N). Марсовата деклинация (N) говори, че той ще е много активен и силен на физическото поле и ще има голяма енергия и сила за работа, като умът му (Меркурий с южна деклинация) с любов ще му открива най-лесните начини за изпълнението на дадена работа, която той я свършва с най-голямо разположение. В младежкия си период Борис дигаше воденични камъни с тежест 150 кг, а по строежите, където работеше, носеше по две торби цимент, които имаха тежест 100 кг. Учителят вижда тези негови младежки пориви и няколко пъти му прави строги бележки, да си пази енергиите и силите, които му е дала природата. Борис не послушва съветите на Учителя, изтощи тялото си и този, който дигаше воденични камъни от 150 кг и носеше по 100 кг цимент по строежите стигна до положение да не може да дигне и половин торба цимент. „Да бих те слушал!“ Велико нещо е човек да слуша Бога и да изпълнява точно повелята му, за да бъдат усилията му все положителни и възходящи. Нептун ретрограден със своята северна деклинация показва, че роденият ще достигне до вратата на Божията любов (Нептун ретрограден) чрез будния си ум и тя ще организира силите му да изпълнява Божията воля и да стане служител на Бога. Юпитер, който представлява ангелската мъдрост и Бялото братство, което ръководи цялата вселена има южна деклинация (S) и Борис може да усили връзката си с Бялото братство и да стане негов член само чрез разумното прилагане на човешката и ангелска любов (Венера). Това, че Нептун е ретрограден показва, че той ще почне да мисли за проявите на Божията любов към края на втори си период на живота.

При аспектите от Божествения свят - латитюдите, виждаме, че 6 от планетите са със северен латитюд, включително и планетата Уран, носителка на Божествената мъдрост, която той ще я прояви като даде ход на ангелската любов в практичния си ум Меркурий и Божествената любов Нептун, която да се изрази в пълнота в неговата душа (Луната). Т.е. той трябва с любовта да започне всичките си действия на ума и така да разтвори душата си за Божествената любов, която да му помогне да разреши всичките си мъчни проблеми на живота чрез Божията мъдрост Уран със северен латитюд.

Разглеждайки планетите виждаме, че роденият има 6 планети, които са в Перихелий, т.е. те са много активни в живота му: Слънце, Луна, Меркурий, Юпитер, Сатурн и Уран. Борис с голям устрем и сила работи за постигане на целите си, подтикван активно от духа си (Слънцето), душата си (Луната), практичния си ум (Меркурий), Бялото братство (Юпитер), господаря на кармата (Сатурн) и накрая Божествената мъдрост (Уран). Виждаме, че има и две ретроградни планети: Нептун ретрограден и Плутон ретрограден, което е много полезно за неговия живот, понеже тези две планети ще проявят по-слабо - наполовина своите лоши качества, предизвикани от многобройните им отрицателни аспекти образувани с тях, които иначе ще са фатални за родения и неговия живот: Izgrev_32_Horoskop_B.N._3.JPG (Нептун ретрограден опозиция Меркурий, опозиция Юпитер, паралел Сатурн и паралел Уран) и Izgrev_32_Horoskop_B.N._4.JPG (Плутон ретрограден опозиция Меркурий, опозиция Венера, квадрат Марс, опозиция Юпитер, опозиция Уран). Ако Плутон, не беше ретрограден, Борис щеше да си замине преди 30-годишната си възраст, върнал се от комуната тежко болен, в Сатурновия период на живота му. Без помощта на Бога, на Учителя Беинса Дуно, който му направи нов позитивен хороскоп, като премахна тежките му кармични възли, образувани с Плутон ретрограден с пет планети, подобно на китайския император Иван Антонов, който е бил такъв 11 пъти. Аспектите говорят, че в минали инкарнации той, независимо от формата, с която се е въплотил на Земята - жена или мъж, е извършил страхотни престъпления, като е унищожавал до крак цели вражески армии, затривал е от лицето на Земята цели племена или народи. Затова той е дошъл в братството пред лицето на Бога - Учителя Беинса Дуно, да разреши тази тежка карма, която му причинява психически разстройства и обсебване от многото избити от него врагове, което се опложда от Izgrev_32_Horoskop_B.N._5.JPG (Плутон опозиция Меркурий и Плутон квадрат Марс). Благодарение на това, че Учителят му изпрати един ангел хранител - сестрата Мария Тодорова, която ежедневно го измъква от тези състояния с помощта на съветите, които Учителят й дава, както го описах по-горе в изложението. Аз лично много пъти в съвместната ни работа по обектите съм забелязвал, че той не е в тялото си, а някой друг, която не ме познава. Правеше много неправди и аз взимах решение изобщо да не отивам в тях и през деня го казвах на сестра Елена. Най-много ме ядосваха неправдите, които той вършеше с габровците за наша сметка. Обаче като взех това решение, дойде при мен Учителят и ми каза: „Светозаре, брат Борис има да разреши една трудна задача в братството, затова му помагай и постоянно го посещавай да го успокояваш.“ След свършване на деня казвам на сестра Елена да отидем на гости при брат Борис. Тя учудено ме гледа и пита - „Нали каза, че няма да ходим повече при него?“ Отговорих й, че Учителят ми е наредил да го посещавам. Отиваме на пазаря, взимаме няколко хубави пъпеши, които той много обичаше и отиваме в дома му. Борис има много силна интуиция и отлично знае за моето решение и като ни видя, остана учуден. Прие ни и след няколко наши посещения се оправиха напълно нашите отношения. Това е един от методите, дадени от Учителя да работим с доброто и любовта.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._6.JPG (Слънце в перихелий полусекстил Венера, тригон Марс, точен съвпад Сатурн, паралел Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, квадрат Лилит, квадрат Селена и съвпад Хирон.)

Слънцето е в 11 дом, съвпад с върха на 12 дом. Положението на Слънцето в 11 дом е добро предзнаменование, защото надеждите, желанията и тежненията му ще се осъществят. Ще спечели много приятели, които със своето обществено положение ще му помагат в живота. 12 дом е знак за уединение на човешката душа, която като отшелница се затваря в себе си, далеч от хората на света. Това положение носи опасност от сблъсквания с властите и неспособност да се приспособи към условията на семейния живот. Ще прекара края на живота си като отшелник в доброволно или принудително изгнание, като чужденец между чужди. Това стана след като си замина с. Мария Тодорова на 18.07.1976 г. и Борис доведе да живее при него една чужда жена, току-що дошла в братството - Мария Кисьова и той не се чувстваше никак комфортно, както беше със сестра Мария Тодорова. Положението на Слънцето в 12 дом показва, че в първата третина от живота си Борис ще пропилее времето си в усилие да намери равновесие и да си избере подходяща работа. Дава му условия да работи на скрито, далеч от публиката, като лаборатория, болница, затвор или самостоятелно в строителството. Това последното стана след като бригадата се разтури, след свършване на министерството на транспорта и хората се пръснаха. Той ходеше да работи няколко години в Пазарджик сам - Слънцето в зодиакалния знак Козирог. Това е сигурно указание, че роденият ще се издигне в обществото с помощта на високопоставени личности. Роденият е достоен за уважение и с чест ще изпълни своята доверена работа. По характер роденият е умен, честен и почтен. Ако е станал съдия с това положение на Слънцето, ще бъде неподкупен. Той раздава правосъдието, както разбира, че е правилно и справедливо към всички. Проявява се прямо и искрено в живота. С тези си качества той спечелва високата оценка на околните.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._6.JPG (Слънце в перихелий полусекстил Венера) дава на родения развитие в артистична насока и музиката, изкуствата и поезията. Притежава силна любвеобилност. Аспектът засилва телесната му организация, увеличава известността му и прави обществените му отношения приятни и леки. Затова Борис има много приятели и умее да ги запазва.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._8.JPG (Слънце в перихелий паралел Меркурий) облагодетелства паметта и интелекта му. Много е благоприятно, както в хороскопа на Учителя, че Меркурий изгрява на Асцендента преди Слънцето. Секретарят на Боговете Меркурий носи лампата, с която осветява пътя на духа, който в хороскопа се представя символично от Слънцето. Това му дава будна мисъл, пъргава, гъвкава и жива.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._9.JPG (Слънце в перихелий тригон Марс.) Обикновено дава предразположение към трески. Също той може да понася лесно по-високите температури, които са фатални за живота на други хора - над 41 °С. Той получава от аспекта свръхизобилие на жизнена енергия, която му осигурява бликащо здраве, през целия му живот, ако сам не го развали. Тялото му е крепко и годно да се справи и с най-тежки задачи. Той притежава несъмнена смелост и сила да посреща и най-големите трудности в пътя си. Ако му се даде план за изпълнение, може със сигурност да се каже, че той ще преуспее, ще превъзмогне всичките физически пречки, защото той притежава едновременно изпълнителни и градивни способности, а също и непобедима воля, която не признава никакво поражение. Характерът му е прям и открит, но често груб и недодялан, понеже изцяло е погълнат от целите, които преследва, като не си губи времето в любезности и учтивости. Без стеснение той пренебрегва условностите в отношенията поради което не се нрави много на по-изисканите хора. Той е човек на действието, пионер на светските начинания и без такива хора с такъв предприемчив дух и енергия, светът ще напредва много по-бавно. Това положение подобрява здравето му и увеличава броя на кръвните му телца - залог за отлично здраве.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._10.JPG (Слънце в перихелий паралел Юпитер.) Дава му добро здраве, богатство и щастие. Аспектът го надарява с изобилна жизнена сила, която лесно превъзмогва и най-тежките болести. Даже когато и най-злотворните планети, например Сатурн влияе да сломи неговата съпротивителна сила, излекуването става толкова бързо, че изглежда почти невероятно. Това става, както споменах по-горе, когато се връща от комуната с тежък задух. Това почти непоклатимо здраве се допълва и от весел характер, голяма жизнерадост, която прави всички, които са в близост с него, да го обичат. Всички са доволни около неговото усмихнато лице, но той спечелва любовта на хората, не само с усмивката си, а със своите добри дела, съчувствие, добра воля и подкрепа, които в зависимост от случая проявява към околните си. Всички имат доверие в него, защото той не е излъгал никого. Роденият има ясно съзнание, здрав разсъдък, голяма деловитост и е създаден хармонично да помага на другите хора. Аспектът благоприятства и за неговото лично благосъстояние и той постепенно забогатява. Богатството му не е опетнено, защото не произлиза от загуби, претърпени от други хора. Роденият има консервативни религиозни схващания и с основание може да се счита като стълб в обществото. Може да се прояви блестящо като държавник.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._11.JPG (Слънце в перихелий точен съвпад и паралел Сатурн). Това е един от най-неблагоприятните аспекти при които устойчивостта на родения е из основи разклатена. Сатурн в Козирог - болестта се впива смъртоносно в тялото на родения, намалява жизнените му сили и му пречи бързо да се освободи от болестта и оздравяването става бавно. Това съчетание пречи извънредно много на успеха в живота, но му дава богати жизнени опитности, които от тази гледна точка представляват съкровище за душата му. Каквито и планове да прави за уреждането на своите лични дела, той ще срещне много пречки, забавяния, които ще препятстват желанията му. Бракът е злочест и ще доведе до развод или до преждевременната смърт на единият от съпрузите. (Сестра Мария си замина на 18.07.1976 г., а брат Борис - на 22.12.1991 г. - петнадесет години по-късно.) Роденият мъчно ще си намира работа, ще има много неприятности с началниците си. През целият си живот ще се чувства изоставен и лишен от всякаква свобода. Той трябва да промени характера си. Има склонност да се затваря в себе си, ще бъде песимист, враг на радостта, ще проявява слабо внимание или няма да се интересува от чувствата на другите хора. Ще се проявява понякога доста опърничаво. Аспектът показва понякога завещание, придружено със спорове и трудност за влизане във владение или пък получава стойността и тя бързо се изхарчва. Този аспект го правеше да не проявява човешката правда в работата с бригадата. Той обичаше много габровците и всичко правеше за тях, на нашия гръб. „Аз съм габровец, обичам нашите планини големи, габровец да се наричам първа радост е за мене.“ Така го охарактеризирах в 1963 г., когато Пенчо Кубадински възложи на Борис Николов да създаде бригада и да изпълни работата по мозайките на новостроящото се министерство на транспорта. Той събра майсторите от Изгрева и повече от десет лежали в лагера Белене, включително и неговият брат Николай, бивш министър Кожухаров и други. Борис им даде 7 разряд, макар че не можеха да работят, но да взимат много пари, а ние от Изгрева се ядосвахме от тези некадърни „майстори“. Борис взимаше специални обекти от БДК и пращаше габровската група да изкарат повече пари, но те закъсаха и се наложи да отидем и довършим жилищата на дипломатите, за да могат да получат парите си. Много пъти той заради габровците си разваляше отношенията с нас и правеше много магарии, специално към мене.

Веднъж Борис добре облечен минава покрай салона, където на пейките са насядали много братя и сестри от провинцията и разговаряли с Учителя. Борис ги поздравява и продължава пътя си. Всички приятели от провинцията започнали да говорят за него и да изтъкват неговите хубави черти: „Какъв добър ученик, сериозен човек, как хубаво работи в братството и т.н.“ Накрая Учителят обобщава разговора им и казва: „Всичко е хубаво, само да не беше от Габрово.“ Какво значи това? Като повечето габровци той е горделив, надменен, тщеславен, със строго установени възгледи и разбирания и не се съобразява с мнението и съветите на другите.

Сава Симеонов, Петър Филипов и други напуснаха бригадата. Бях решил да не стъпвам в дома му, както споменах по-горе, но Учителят ме накара да го търпя и да го обичам. В бригадата станаха много разногласия и повечето отидоха да работят на гара Горна Оряховица и там напуснаха Борис и той остава сам. Габровците си намериха друга работа, а аз останах да довърша сградата на министерството със сестра Елена, Станка Янчева - прислужничката на Борис и един младеж Джидров - приятел на Борис. Имаше да монтираме външни стъпала, тежки по 400 кг. Виках бетонджийската бригада и те ми помагаха. Предадох обекта. Дойде Пенчо Кубадински с 50 архитекти, министри, комисия по приемането. Мозайката беше полирана и блестеше. Кубадински, който беше с гьонени обуща, се засили малко и се плъзна по мозайката и отиде на 30 м. до средата на коридора и каза: „Мозайката е приета с отлично качество.“

Понеже планетата Сатурн е в зодиакалния знак Козирог, показва, че Борис в края на живота си ще промени характера си, ще обикне хората, ще престане да мисли, че някои му са врагове, и всички му станаха приятели и той приемаше всички и разговаряше с тях като им разправяше някоя от многобройните си опитности.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._12.JPG (Слънце в перихелий паралел Уран). Прави родения твърде докачлив, нервен, избухлив и понякога без самоконтрол, готов да изпадне в пристъп на истерия при най-малък спор или дори и без причина. Може да премине през много психически болести или състояния. Роденият е импулсивен, не почита обществените условности, крайно нетърпелив и не може да понесе никакво ограничение на свободата си. Привърженик е на учението на сродството и братството на душите, на свободната любов, поради което роденият ще се явява като нежелан съпруг и ще има разправии ако прави нарушения. Изложен е на злополуки от гръм, електричество и през целия си живот ще претърпява разочарования от всякакво естество. Понеже родения не е слушал Божията Мъдрост, а е служил на разрушителните сили на Плутон, той има казаните по-горе състояния и страдания. Това е тежката карма, която я наследил от рода си.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._13.JPG (Слънце в перихелий паралел Нептун). Води лицето към обитателите на невидимия свят, като извисява вибрациите на неговата аура. Но този аспект има един нежелателен елемент - наклонност към спиритически сеанси. Може да попадне под влиянието на духове - контроли и много мъчно може да се освободи от тях - както беше в живота му. Има опасност да бъде измамен от мошеници или окраден.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._14.JPG (Слънце в перихелий квадрат Лилит). Показва, че неговият дух ще бъде постоянно смущаван от лоши мисли идващи от царството на Плутон. В главата му ще идват много идеи, създадени от низшия свят на гномите. Ще има постоянно спирачки на всички негови желания за бързо забогатяване с всички средства, позволени и непозволени.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._15.JPG (Слънце в перихелий квадрат Селена.) Показва, че той изпуска много важни моменти в живота си, когато може да придобие средства. Проявява нехайство и гордост към приятелите си, които го съветват и му помагат и така губи.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._16.JPG (Слънце в перихелий съвпад Хирон.) Показва, че той слуша вътрешното си ръководство, на своя ръководител, Учител и лекар, като винаги когато е слушал интуицията си, е имал отлични резултати. Виждаме колко много паралели има Слънцето на брат Борис, с Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. В него са свързани природният ум (Меркурий) с ангелската мъдрост (Юпитер) и Божествата мъдрост (Уран) също с правдата (Сатурн) и Божествената любов (Нептун). Това показва, че Борис дълго време е живял в ангелският свят и скоро е слязъл на Земята, на която законите му са непознати и непонятни и не може да се оправи и затова не зачита физическите закони и принципи, понеже знае и прилага тези на духовния свят. Мария Тодорова, обратно на него е стъпила здраво на Земята, много инкарнации е прекарала на нея и притежава богати опитности и сега започва да се изкачва нагоре. Това е причината, че много пъти Борис проявява един детински характер и непознаване на живота. Затова Учителят ги кара да живеят заедно и да се допълват. На събора в Търново 1922 г. Учителя при разговор с групата младежи се обръща към Борис и му казва, сочейки Мария: „На теб ти я давам да я пазиш.“

Izgrev_32_Horoskop_B.N._17.JPG (Луна в перихелий точен тригон Меркурий, тригон Юпитер, секстил Нептун, латитюд Марс).

Луната във втори дом говори за колебания в материалното му състояние. Подкрепена от Юпитер, се стабилизира материалното му положение. Луна в Овен му придава независим дух, който има за цел да си проправи път в живота на всяка цена. Роденият е готов винаги да се гневи на тези, които се месят в неговите работи. По характер е амбициозен, нападателен, но липсата на предвидливост ще му причини много несполуки. Притежава неустрашима смелост, която мъчно може да се победи. Ако загуби някое сражение, и е победен, той веднага обръща и опитва друго начинание, с което компенсира загубата. Упоритостта му е голяма и осигурява успех във всичките му начинания. Притежава много нежна и чувствителна душа с отлично и правилно отношение към жените и сестрите. Луната му е най-добре аспектирана планета в хороскопа му и душата му е омекотена, но е под силното въздействие на разрушителните животински сили на Марс, понеже е в Овен и латитюд с Марс.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._18.JPG (Луна в перихелий точен тригон Меркурий в перихелий). Дава на родения схватлив ум, добра памет с твърде редки способности. Това е много добър указател да успех в живота, особено в Меркуриевите занятия, като литература, духовенство, пътуване. Общо взето роденият е доста бъбрив, разговорлив и притежава хубава дикция. Има склонност да вижда хубавата страна на живота, обича удоволствията и особено пътуванията най-вече в планината.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._19.JPG (Луна в перихелий тригон Юпитер в перихелий). Това е един от най-добрите духовни и материални аспекти, понеже му дава весел оптимистичен характер, способност да гледа на добрата страна на нещата и да не пада духом в часове на несполука. Умът му е с голям кръгозор, гъвкав, способен да разсъждава правилно и да установява твърдо мнение след зряло размишление.

Роденият не взима никога прибързани решения, а изисква време, за да размисли, но щом стигне до известно заключение, то е неотменимо. Ще има успех в литературата, правосъдието и ще бъде много уважаван поради своята почтеност и искреност. Аспектът е много благоприятен за човек, който пътува било по работа, или за удоволствие, защото едновременно добива полза и наслада от подобен начин на живот. Ще притежава здраве, богатство, мъдрост. Поради меките жизнени трептения, които излъчва родения, към него ще се привличат всички, които го заобикалят.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._20.JPG (Луна в перихелий секстил Нептун ретрограден). Дава на родения изключителна наклонност към окултните знания и изкуства. Борис може спокойно да лекува болни с магнетизма, който излиза от ръцете му, стига да пожелае това.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._21.JPG (Луна в перихелий латитюд Марс). От Божествения свят към неговата душа идват силни вълни на Божествени, човешки и животински сили, които да повдигнат душата му и да може да се справи с всички предизвикателства, които животът така изобилно му поднася.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._22.JPG (Меркурий в перихелий точен тригон Луна, точен съвпад Юпитер, опозиция Нептун, опозиция Плутон, паралел Слънце, Юпитер, Сатурн, Уран, латитюд Юпитер и Сатурн, съвпад Хирон).

Меркурий в 11 дом показва, че родения ще има голямо число приятели сред литературните среди, науката или Меркуриевите занятия. Роденият обича да критикува, има голяма интелигентност и лекота в израза. Меркурий в Стрелец е в силно положение, и му дава благородна душа с религиозни и философски тежнения. Роденият презира ограниченията на обществените условности, навред, където те ограничават свободата на мисълта и словото без да влиза в противоречие с доброто възпитание и добрите нрави. Ограничава се в рамките на закона и обществения ред, поради това хората с такъв Меркурий са много уважавани в обществото. Има склонност към пътуване с цел да се наслаждава на природата и опознаване на чужди народи и местности. Има любов общо към животните, към любими животни, като кучета, котки, птици.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._23.JPG (Меркурий в перихелий паралел, точен съвпад Юпитер в перихелий). Това е един от най-добрите показатели за успех в живота. Дава весел характер, оптимистичен, способен да гледа на добрата страна на нещата ида не пада духом в часове на несполука. Умът му е с голям кръгозор, гъвкав, способен да разсъждава правилно, да установява твърдо мнение след зряло размишление. Роденият не взима никога прибързани решения, но изисква време да размисли и щом стигне до известно заключение, то е неотменимо. Ще има успех в литературата, правосъдието и ще е уважаван поради своята почтеност и искреност. Осигурява му достатъчно здраве, богатство, мъдрост и хората се привързват към него поради жизнените трептения, които се излъчват от неговата личност. Този аспект е едно от най-хубавите условия за плодоносна работа със Словото и в братството.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._24.JPG (Меркурий в перихелий паралел Сатурн в перихелий). Прибавя към способността му да бъде сериозен в работата си проникновен и способен да се съсредоточава върху проблемите си, което е от голямо значение за живота му. Аспектът говори за благоразумие, дълбок ум, с който той си осигурява успех във всяка кариера. Търпението и упоритостта, които проявява лицето, ще осуетят всичките препятствия, които могат да вредят на успеха на работата му. Предвидливостта и дипломатичността му ще го направят непобедим. Затова такива хора отрано се отличават във всяко значително дело, засягащо някакво тайно сдружение: църква, политика или бялото братство, в което той влезе на 21 години . 1921 г. в Търново. Ще бъде търсен за високи служби в големи предприятия, които се нуждаят от управление на твърда ръка. Обаче сред публиката роденият не блести и е твърде сдържан, скрит и скромен в своите жестове и маниери. Меркурий наранен - ще страда от меланхолия и ще се поддава на един вътрешен страх в себе си.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._25.JPG (Меркурий в перихелий паралел Уран в перихелий). Предрича неуравновесеност или анархия с прекалени идеи относно разрушаването на обществения ред и преустройството му. Това състояние проличава при неговите публични изказвания пред хората, където езикът му е груб, подобно на мерките, които препоръчва. Използва способностите си за постигане на непостижими цели, поради което скоро ги изоставя.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._26.JPG (Меркурий в перихелий опозиция Нептун ретрограден). Дава хаотичен ум, застрашен от чести отслабвания на паметта, голямо безгрижие и мечтателност. Сестра Савка отива в Латвия - Рига, и не може да стенографира беседите в младежкия клас и възлагат тази работа на Борис. Вместо да записва Словото, той си рисувал сюжети и нищо не записал и сега няма две годишнини от Младежкия клас. Роденият с неспокойно желание се стреми да постигне известност, но не може да се приспособява към изискваните от него качества. Има склонност към хитрост, измама и клевета. Заплашен е също от самоубийство.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._27.JPG (Меркурий в перихелий опозиция Плутон ретрограден). Тук разрушителното плутоново влияние върху ума на родения е най-пакостно и съдбоносно, мъчително и дори катастрофално. Умствените противоречия, заблуждения, изопачения и помрачения ще го спъват много в живота. При най-добри условия роденият ще се бои и безпокои от въображаеми, но несъществуващи опасности. Има силно предразположение да възприема внушенията и на най-престъпните духове и да извърши някакво престъпление, понеже Плутон е само с отрицателни аспекти. Умът му е хаотичен и може да се обръща на 180 градуса, като не мисли за последствията за извършените от него бели и безобразия, особено с опазване на Словото. Вергилий Кръстев уговаря в една неделя да отиде по обед и да вземе 10 годишнини от нередактираното Слово. Преди него дошъл някой от провинцията и му донесъл щайга с портокали и Борис му казал: „Има нещо и аз да ти дам“ и му дава десетте годишнини от Словото и непознатият посетител от провинцията ги вземал, прибрал ги в чантата си и си отишъл. Идва Вергилий в 12 часа, но беседите ги няма и Борис вдига рамене. Миналата година възрастен човек ги донася на Изгрева и ги дава на Андрей Грива. Значи на Борисовия ум не може да се разчита, понеже често е обсебван от низши същества. И така даде на Кралю Кралев много материали, с които той и дъщеря му злоупотребиха. Това беше „майстор Борис“, а не духът на Борис Николов. Няма я помощта на сестра Мария Тодорова, която си замина. Тя му свиреше братски песни, посочени й от Учителя и Борис изправя лошите си мисли и взима правилно решение, след като легне за половин час. Особено това е било необходимо когато той е председател на братския съвет и казва на Мария какви глупости е решил да направи и тя веднага му свири и оправя ума му. Той лиши сестра Станка Янчева от наследството, което й беше приписала сестра Мария Тодорова, развали завещанието и даде целия имот на една Мария Кисьова скоро дошла в братството, с която Борис живя няколко години.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._28.JPG (Меркурий в перихелий латитюд Юпитер в перихелий, Сатурн в перихелий). Това показва, че от Божествения свят към ума му съществата изпращат силни вълни на ангелска мъдрост (Юпитер) и Божествена и човешка правда (Сатурн), с която беше скаран и в проявите му имаше много неправди.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._29.JPG (Меркурий в перихелий съвпадХирон). Показва, че когато Борис е слушал своя вътрешен ръководител, учител и лекар, е постъпвал винаги правилно и адекватно. Много пъти той е бил извън нормалните мерки на умствените си прояви.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._30.JPG (Венера полусекстил Слънце, квадрат Марс, полусекстил Сатурн, съвпад Уран, опозиция Плутон и латитюд Нептун).

Венера в десети дом е благоприятен признак за общо благополучие при добро съчетание. Роденият ще бъде търсен особено от противния пол и ще се издигне в обществото посредством брак. При това положение на Венера, той има способност да избягва грижите за съществуванието си и да изтръгне същината на всички удоволствия при всички възможни случаи. Щастието му ще се усмихне и ще поддържа оптимизма му във всичко. Наранена, показва, че ще бъде гледан с лошо око от околните и каквото и да прави за да излезе от това положение, ще получава само груб отказ. Прибързана и неразумна женитба ще го доведе до още по-голямо объркване на нещата. Венера в Стрелец е много благоприятно положение, защото качествата на Венера се свързват с тези на Юпитер - планетата на благоволението, за да подхранват в него любов и благосклонност към хората. Говори за весел и оптимистичен характер, отзивчиво, добро, благородно сърце. Любов към Бога, изразена в посвещение в служба на Бога - братството с голямо човеколюбив и милост. Има влечение към драматичното изкуство и музиката.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._31.JPG (Венера квадрат Марс). Дава твърде сладострастен и чувствен характер, способен да се отдаде на прекаленост, за да задоволи своите долни страсти. Това го прояви към края на живота си след заминаването на сестра Мария Тодорова. Целуваше и прегръщаше жената на Вергилий Кръстев - Милка Кралева и желаеше да се ожени за нея. По тази причина Вергилий се разведе с Милка. Това бяха изпълнението на думите, които сериозната сестра Мария ми каза преди да си замине: „Светозаре, аз си отивам вече, понеже свърших работата си на Земята, а Борис ще остане да разреши проблемите си с жените.“ Роденият е доста щедър, специално към другия пол. Той е извънредно своенравен и харчи повече от възможностите си. Макар че печелеше много пари, често изпитваше парични затруднения и при неразумност може да бъде съден. Добре, че Венера е в Стрелец, а и идеите на Учителя го крепиха, докато си замине от този свят.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._32.JPG (Венера полусекстил Сатурн в перихелий). Добрият аспект между двете планети съединява добрите им качества: любовта и приятелството на Венера с дипломатичността, такта, методичността, справедливостта, пестеливостта и скръжавостта на Сатурн,. Аспектът осигурява на родения успех във всеки отрасъл на живота. Ще бъде много търсен, като приятел или съветник -лице, достойно за доверие с изпитана честност и много способности. Борис има вкус към опростен начин на живот и безукорна нравственост (в противовес на Венера квадрат Марс), също почит, признание, добро здраве и благополучие.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._33.JPG (Венера съвпад Уран в перихелий). Аспектът говори за големи разногласия между двата пола. Можело е да има прибързана и необмислена женитба, която ще го доведе до развод и скандали. Загубване на престиж в даден период на живота му, изгнание далеч от дом и семейство. Материални загуби вследствие на непредвидени събития. Това говори за липса на равновесие и своеобразие на личността.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._34.JPG (Венера опозиция Плутон ретрограден). Сърцето на родения е във властта на големи съблазни и изкушения. Показва много недоразумения, разочарования, несполуки и нещастия в отношенията с представителите на противоположния пол. Всяка дисхармония между Венера и Плутон създава големи недоразумения и трагедии в брачния живот и такъв човек не може да очаква никакво щастие в семейния живот. Аспектът говори, че роденият много бързо губи това хубаво чувство любов към даден човек. Понеже умът му е много критичен и той като обикне някоя особа, бързо намира всичките й кусури и се отдръпва от нея. Роденият ще бъде проводник на най-низши чувства и желания и ще повлияе злотворно и на други хора. Може да прояви най-чудновати прояви и престъпления. (Случаят с Милка Кралева, която я описах по-горе.)

Izgrev_32_Horoskop_B.N._35.JPG (Венера латитюд Нептун ретрограден). От Божествения свят към неговата човешка любов се изпращат силни вълни от Божествената безкористна, платонична любов, която го е държала на ниво пред лицето на Учителя, а когато си замина Учителят и след него и стабилната му другарка Мария Тодорова, Борис си разпусна пояса и стана за смях на братството. Аз знаех, че сестра Мария Тодорова ще си замине от този свят и отидохме при нея със сестра Елена следобед на 17.07.1976 г. Тя ми каза: „Светозаре, аз си заминавам, понеже свърших работата си на Земята, а Борис остава, защото има да разрешава много въпроси с жените. Светозаре, тези връзки, тези братски отношения, които имахме, са от векове и за векове. В който свят и да се намираме, ние пак ще сме приятели, ще си помагаме и ще се обичаме. Ако си в трудно положение, ще дойда да ти помогна.“ Да, любовните ни връзки с Учителя и приятелите ни са завинаги. За тях Учителят казва: „Отсега нататък между мен и вас няма да има раздяла.“

Izgrev_32_Horoskop_B.N._36.JPG (Марс тригон Слънце квадрат Венера, тригон Сатурн, квадрат Уран, квадрат Плутон и латитюд Луна).

Марс в седми дом. Когато в хороскопа на родения жена му е представена от Марс в седми дом, тя ще бъде също мъжествена и ще желае да управлява. Но тъй като Марс в седми дом ще даде склонност към ранна женитба, когато двамата са още пластични, ще се приспособят към условията по-лесно и ще оправят донякъде живота си. Марс наранен в седми дом показва, че съпругата му ще бъде властна, свадлива натура и ще си замине преди него. (Така и стана.) Марс в Дева, наранен, настройва ума на родения към безпокойствие, раздразнителност и предразполага към тревоги поради несъществуващи причини. Каквото място и работа да заемат тези хора, винаги критикуват своите другари и началници. Роденият е недоволен от всичко, което е във връзка с неговата работа, проявява се непочтено и не може да му се осигури отговорна служба. Това положение подтиква родения към лакомия, от което следват чревни разстройства (каквито той имаше и в затвора му направиха операция в стомашния тракт и стомахът му стана малък).

Izgrev_32_Horoskop_B.N._37.JPG (Марс тригон Сатурн в перихелий). Дава подвижна природа на родения, решителност, способност за напрегната работа и продължителна деятелност, поради което лицето ще добие необикновени резултати. Изпълнителните му способности и издръжливостта са забележителни и му позволяват да осъществи това, което за много други би било невъзможно. Винаги се издига в живота на висока служба. Роденият ще бъде много ценен заради способностите си, но рядко ще бъде обичан, тъй като аспектът прави характера му жесток и упорит. Роденият ще има устойчива физика и общо взето добро здраве.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._38.JPG (Марс квадрат Уран в перихелий). Дава непочтен характер, безскрупулност и извънредно буен темперамент. Пристъпите на гняв са внезапни като гръм, който изтощава напълно лицето. Проявява се ексцентрично и гледа на всички неща от свое собствено гледище. Проявява се понякога като лукав и ленив. Аспектът говори за хронически и неизлечими болести на червата и стомаха (Марс в Дева). Правиха му операция на стомаха, както отбелязах по-горе. Този аспект при който Марс е в седми дом показва много разправии с полицията, многобройни обиски и ограбване на материални ценности - книги и вещи. (Това, което е правил в миналото като цар.) Уран в перихелий (Божията мъдрост) е в десети дом - говори за борбата на обществото и държавата срещу новите идеи и словото, дадено от Учителя, в която той ще застане начело. В разговор Учителят казва, че Борис ще покаже на света как един ученик трябва да защищава своите идеи. Учителят се намесва и променя този фатален за Борис аспект - Марс квадрат Уран в Марс тригон Уран и Борис проявява най-идеалистичните си качества и жертва себе си за Братството. Ако Учителят не му е променил хороскопа, Борис е трябвало да си замине в сатурновия период - до 30-годишната си възраст. Разбира се, Учителят го оставя да плаща кармата си и милицията продължава да му прави обиски, но Борис има ново съзнание, променено и неразривно свързано с Божията Мъдрост - Уран в 10 дом. Той е изпълнен със смелост и вътрешна светлина за да издържи изпита, който му е даден. Държанието му пред съда говори за действието на сили, проявени от Марс тригон Уран. Когато започна делото срещу братството, след ограбването на беседите ни, Борис един от обвиняемите, пое цялата отговорност за деянията на братския съвет върху себе си. Той защити смело братските идеи и им изпя песента „До ще ден“, с която искаше да каже на съдебния състав, че ще дойдат хубави дни и условия за братството в България. Когато прокурорът Руменов го пита защо е напечатал толкова много ненужни на никого беседи, той го пита: „как искате да ви отговоря - накратко или разширено?“ Прокурорът казва: „Накратко.“ - „Ние сме овце, а беседите за нас са сено, с което ние се храним. Вие сте вълци и нямате нужда от сено. То не може да ви ползва вас.“

Izgrev_32_Horoskop_B.N._39.JPG (Марс квадрат Плутон ретрограден). Говори, че роденият няма никакви висши идеали и стремежи и е лишен от всяка нравственост. Роденият се е ръководил изключително от своите низши инстинкти за да постигне желанията си. Понеже Марс е тригон със Слънцето, роденият се осъзнава, разбира своите низши наклонности, прави усилия със стремеж да ги превъзмогне. Започва да се освобождава от старите си атавистични навици и става служител на доброто и любовта, на което го учи Учителят. Понеже Плутон е ретрограден, то се намаляват наполовина неговите разрушителни енергии и се дава ход на Божествената мъдрост - на Уран в десети дом, да се прояви положително. Разбира се, че тук се е намесил Учителят и му е направил нов позитивен хороскоп след създаването на школата, да излезе благополучно от тези тежки аспекти (Марс квадрат Уран и Марс квадрат Плутон). Роденият ще има постоянна борба между духа и плътта, ума и сърцето, доброто и злото.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._40.JPG (Юпитер в перихелий тригон Луна, точен съвпад Меркурий, опозиция Нептун, опозиция Плутон, паралел Слънце, Меркурий, Сатурн, Уран, Нептун, латитюд Меркурий, съвпад Хирон).

Юпитер в единадесети дом - говори за богати и влиятелни приятели, на които роденият може да се опре за помощ при осъществяването на своите надежди, желания и амбиции. Дава на родения общителен характер и наклонност към удоволствия. (Наранен Юпитер.) Роденият ще срещне добри приятели, искрени и с желание да му помогнат, но не ще могат да сторят това, или ще привлече приятели, които ще идват при него с користни цели. В този случай роденият трябва да разчита само на своите собствени сили при постигане на целите си. Юпитер в собствения си знак Стрелец, показва богатство и успех в живота му. Наранен Юпитер го прави разсипник, обичащ фалшивия блясък, своенравен и готов да рискува и залага на каквато и да е игра. Следва - загуба на обществено положение, неприятности със законите и парични затруднения. В религията (официалната източноправославна) минава за сектант.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._41.JPG (Юпитер в перихелий паралел Сатурн в перихелий). Придава на родения общителен характер, проницателен ум, главно в областта на философията, благоговейно и дълбоко чувство за справедливост. Съединени са добрите качества на двете планети и Борис ще има печалби, почест и уважение в своята обществената среда. Считат го за стълб в обществото и неговото благосъстояние ще се увеличава при досега му със средата, в която се намира. Аспектът му дава здрав разум и способност да хване случая за косите. Притежава голямо доброжелателство, силна преданост към дълга, религията и всяка благородна цел.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._42.JPG (Юпитер в перихелий паралел Уран в перихелий). Означава, че роденият има широка душа, милостиво сърце със склонност към изкуствата и окултните познания. Покровителства и работи в тайно общество с идеална цел (братството). По характер роденият е почтен, искрен, общителен, гостоприемен и способен да се възползва от приятели, които заемат официални длъжности. Може да има и голям успех в педагогическите науки. Можеше да бъде един отличен професор по естествените науки. Този аспект прави връзка на Божествената мъдрост - Уран, с Ангелската мъдрост - Юпитер, а и двете планети са в перихелий и там той е изключително активен. Това е неговата най-силна връзка с Бялото братство и силно покровителство, което спасява него и братството от гонение. Комунистите в делото срещу братството бяха решили да дадат смъртни присъди на подсъдимите Борис и Жечо Панайотов, но не намериха никаква връзка на братството с чужда държава, за да ги обвинят в шпионаж и в последния момент преди прочитането на присъдата измениха присъдата на 12 години, а Борис излезе от затвора след 4 години, заедно с Жечо на 1.01.1963 г. Борис през цялото време прекарано в затвора, работеше по строежите, като организира от затворниците голяма мозайкаджийска бригада.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._43.JPG (Юпитер в перихелий опозиция и паралел Нептун ретрограден). Показва липса на контрол на чувствата в родения, който е много чувствителен към граничните области, към видимия и невидим свят. Действието на аспекта ще бъде с отблъскващ и застрашителен характер. Роденият може да прояви всички видове психически смущения придружени от отрицателна психика. В материално отношение може да бъде измамен в сделките и да бъде наклеветен. (По нареждане на Кубадински работехме мозайките на един министър, като бяхме уговорили цените на частно. Когато да ни плаща, той каза, че го изнудваме и ни показа държавните норми, които са 3 пъти по-ниски и ние почти нищо не взехме.) Затова той трябва да избягва всякакви сделки, в които има елемент на случайност или са забранени. Неправилните чувства на Борис се контролираха и регулираха от сестра Мария Тодорова, която докато беше Учителя на физическото поле, тя постоянно се допитваше до него за състоянията на Борис и точно прилагаше това, което я съветваше. Тя му беше повече от майка, ангел хранител, който постоянно да се занимава с това невръстно дете. Видяхме как се прояви Борис след нейното заминаване.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._44.JPG (Юпитер в перихелий латитюд Меркурий в перихелий). От Божествения свят към неговата ангелска мъдрост (Юпитер) идват силни вълни от практичния природен ум (Меркурий), който е основа за развитието на всички умове, за да свикне да се справя със законите на Земята и да стане по-практичен и разумен в отношенията си с хората, да се освобождава от пакостливите идеи и сили на Плутон.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._45.JPG (Юпитер в перихелий съвпад Хирон). Аспектът говори, че ако Борис слуша винаги своя вътрешен ръководител, учител и лекар, ще излезе безболезнено от тежките страдания, които често го съпътстват в живота му. Това е непосредственото ръководство, знание и подкрепа към Борис от Бялото братство.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._46.JPG (Сатурн в перихелий точен съвпад паралел Слънце в перихелий полусекстил Венера, тригон Марс, паралел Меркурий в перихелий, Юпитер в перихелий, Уран в перихелий, Нептун ретрограден, латитюд Меркурий в перихелий, квадрат Лилит, квадрат Селена, съвпад Хирон.) Това е кармата на Борис, която е много тежка, но той има чрез паралелите силна връзка от ангелския свят откъдето идва помощ и постоянно му помагат.

Сатурн в перихелий е в 11 дом, което му осигурява възрастни богати приятели, които го обичат и му помагат да осъществи своите планове. Така имаше една приемственост от старите братя от първия ешелон към тези от втория ешелон, от който е и брат Борис. Сатурн в перихелий е в собствения си знак Козирог и е много мощен, като неговите качества са силно изтъкнати: искреност, непоколебима честност, склонност винаги да довършва започната работа, независимо от времето, което ще употреби. Въпреки всички препятствия роденият общо взето стига до успех. Ще бъде оценен от съвременниците си.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._47.JPG (Сатурн в перихелий паралел Уран в перихелий.) Осигурява му условия за обществена служба. Дава му амбиция, решимост, способност да се съсредоточи при решаване на даден въпрос. Умее мъдро да проявява своят авторитет, да планира и систематизира. Има добра интуиция. Той се ръководи от вътрешно проникновение, особено когато трябва да взема бавно решение. Ще бъде търсен в работата, а и често сам ще си проправя път към целта със собствени сили. Има находчивост и способност към механиката. Може да прави изобретения в електричеството. От деклинациите и аспектите на Сатурн виждаме, че той много време е живял в духовния свят и е слязъл неподготвен за условията на този свят.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._48.JPG (Сатурн в перихелий паралел Нептун ретрограден.) Благоприятства сделките в търговията, в която ще проявява сатурновите качества: честност, решителност, самоувереност, чрез което ще печели доверието на околните. Въздействието е предимно духовно. Има способност да се задълбочава в окултните науки и да прояви в тях способности, както в учението, така и в практиката.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._49.JPG (Сатурн в перихелий латитюд Меркурий в перихелий.) Показва, че от Божествения свят към негова човешка правда (Сатурн) се отправят постоянно силни вълни от практичен ум, за да може да изплава от големите неправди, които заливат надлъж и нашир човешкия живот.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._50.JPG (Сатурн в перихелий квадрат Лилит.) Това показва, че тъмните сили постоянно са го безпокоили с отрицателни мисли и низши чувства. Много пъти е проявявал разрушителните сили на Плутон, като при яд е чупел предмети, намиращи се пред него или е захвърлял инструментите си надалече и казва: „Чорт с чорт.“ Много пъти е избухвал без никакъв външен повод, от вътрешни противоречия и спънки в мисълта му.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._51.JPG (Сатурн в перихелий квадрат Селена.) Говори, че много пъти Борис е изпускал благоприятни случаи в живота си - да постигне нещо или спечели но поради колебания е губел много материално и духовно.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._52.JPG (Сатурн в перихелий съвпад Хирон.) Говори, че Борис не е имал силна вяра в своето вътрешно ръководство, философствал и не приемал това, което са го съветвали и тогава е попадал под въздействието на силния в Козирог негов Сатурн и изпадал в отчаяние или краен песимизъм.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._53.JPG (Уран в перихелий съвпад Венера, квадрат Марс, опозиция Плутон ретрограден, паралел Слънце в перихелий, Меркурий в перихелий, Юпитер в перихелий, Сатурн в перихелий и Нептун ретрограден.) Уран е господарят на хороскопа на Борис Николов и той определя основите на живота му. Това е Божията мъдрост (Уран), който се намира в Ьпитеровия знак Стрелец - знак на обилни духовни енергии, велики идеали и човеколюбив. Уран е в перихелий и роденият най-активно ще работи за новите идеи с думи и дела.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._54.JPG (Уран в перихелий съвпад Венера.) Говори за неговия висок идеал и чрез Божията мъдрост да прояви платоничната си любов и да живее в музиката на тази любов. Показва и голямата музикалност, вложена в Борис. Той обичаше да пее и пееше добре братските песни.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._55.JPG (Уран в перихелий квадрат Марс, опозиция Плутон ретрограден.) Непослушанието на Борис на нашепванията на великата Божия мъдрост, да не прави зло на ближните си, е причината за тези два най-лоши аспекта. В името на Бога той като цар или пълководец е избивал до крак цели племена и народи, като е мислил, че върши Волята Божия. Макар че като цар е разрешил кармичните си връзки, но последствията от лошите деяния го следват навсякъде и тук на Земята пред лицето на Бога - Учителя Беинса Дуно той трябва да развърже всичките си сложни възли на карми от преди 10 хиляди години. Затова именно е слязъл на Земята - да плаща полиците си. Както казах по-горе, Учителят му променя хороскопа след събора в Търново 1922 г., когато и баща му отива с него на събора в Търново с побеляла глава от неговите щуротии, както отбелязва той. Баща му иска да му предаде да ръководи фабриката, която я създал, но той отказва. Майка му и баща му го пращат да учи естествени науки във Виена, но той насън вижда града и площада със статуи, на който трябва да вземе важно решение за живота си. Виждайки реално даденото в съня му място, Борис се замисля и си казва: „Какво търся аз в този чужд град?“ Взима си куфарите, качва се на влака и се връща в България - в Габрово и заявява на родителите си, че няма да следва в Университета. Когато идват калугери от Атонския манастир да го вземат за калугер там, той отказва. Като първороден тази обязаност, която има семейството им към църквата. Според канона на църквата техният род ще спре развитието си и ще престане да съществува, понеже няма да им се раждат деца - наследници. Така и стана. Борис няма деца, Стефан също, Цанка - и тя, Николай има две дъщери, но и те нямат деца и родът им се прекъсва. Скоро след връщането си от Виена, той се отказва да яде месо - става вегетарианец. Напуска Габрово и отива в София, където решава и съобщава на родителите си, че сам ще се издържа и не иска никакви средства от баща си. Отива в старозагорската комуна, където се разболява тежко и мъчно оздравява. Баща му се среща с Учителя на събора в Търново и повече от два часа разговаря с него главно за живота на Борис. Накрая му казва: „Господин Дънов, виждам, че синът ми се интересува от вас и вашето учение. Дано поне вас да слуша. На вас го предавам да го учите и напътствате в живота му.“ - „Хубаво“ - му отговорил Учителят. От този момент нататък Борис се включва активно в братския живот и Учителят му прави нов хороскоп, като променя много отрицателни аспекти в радикса му. Постепенно Борис навлиза в един нов непознат за него живот, изграден върху принципите на доброто и любовта. Учителят обаче не го освобождава от тежките му кармични полици, но намалява силите на отрицателните му аспекти наполовина, да бъдат поносими и той да работи за братството.

Уран в перихелий в 10 дом. Придава на родения оригинален ексцентричен характер, презиращ всичко условно в живота и следва своите идеи без да се грижи какво мислят другите за него. В семейството обикновено го смятат като крастава овца, която прави каквото си иска и затова го държат малко настрана. Но това уединение за Борис не е нещастие, защото той е готов да жертва всичко, за да има пълна свобода. Това често води до дискредитиране в обществото и немилост. Животът му е пълен с внезапни промени от добро към зло (понеже Уран е тежко наранен). Мъчно ще успява в живота, с голям труд и много работа, ще среща много скърби, разочарования и несполуки. Но в братската общност всичко му съдейства за добро и той се издига в нея.

Уран в перихелий в зодиакалния знак Стрелец. Показва, че роденият има силно развита интуиция със склонност към блянове и много будно въображение. Дава му склонност към другарство и практикуване на окултните науки. Може да схваща добре проблемите на деня, относно религията и образованието. Има човеколюбивото желание да работи за развитието и напредъка на човечеството. Има склонност към пътувания, за да придобива знания. Наранен, Уран дава своенравен и непостоянен характер в областта на човешките закони и религията. Често се бунтува срещу обществените условия, извор на неприятност с властите и особено с военните и казармата. Желае да наложи на света своите лични възгледи, въпреки всичките противодействия и рискове, което води до провали и неблагополучия.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._56.JPG (Уран в перихелий опозиция Плутон ретрограден.) Роденият ще има много умствени и духовни противоречия, голяма борба между духовната и материалната си същност, между любовта към всичко велико и прекрасно и лошите, атавистични неща, които той носи от миналите инкарнации. Роденият минава през големи изпитания, изкушения, противоречия, ограничения, лишения, заблуждения, поради това, че в миналите инкарнации не е слушал тихия глас на Бога, нашепванията на Уран - Божествената мъдрост, а е попадал под въздействието на разрушителните идеи и сили на Плутон. Благодарение, че Плутон е ретрограден и проявява наполовина лошите си влияния, а и с помощта на Учителя почти се премахват напълно лошите му влияния в живота на Борис. Той е имал силно желание да забогатее с всички средства и да придобие много неща в живота си. Това са атавистичните му желания от миналите му прераждания.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._57.JPG (Уран в перихелий паралел Нептун ретрограден.) Дава склонност към окултизъм и мистицизъм и понеже Уран е в 10 дом, той може да стане лидер на едно общество. (Той стана председател на братския съвет след заминаването на брат Тодор Стоименов.) Ще бъде признат за лидер в своята среда и при други обстоятелства той може да има национална известност. Аспектът му дава да има пряка връзка с Духовния свят и му осигурява успешни отношения с неговите обитатели. Често ще има пророчески и вдъхновени сънища. Притежава лечителни качества и може да помага на болни с полагане на ръцете си или разтриване. Надарен е с високо развита интуиция, която достига до умствено четене мислите на хората. Голяма любов има към пътуванията, особено в планините и да изучава този и онзи свят. (Борис ходеше всяка година на Рила -на Салоните - обичаше тишината и да е с малко хора - качества на Сатурн. Той беше естественик и познаваше растителните видове и минералите и си правеше колекции.) Роденият притежава силна воля, голяма деловитост, способност да ръководи и да осъществява своите надежди, желания и стремежи. Каквато и професия да упражнява, винаги може да се издигне, да стане ръководител.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._58.JPG (Нептун ретрограден секстил Луна в перихелий, опозиция Меркурий в перихелий, опозиция Юпитер в перихелий, паралел Слънце, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, латитюд Венера, опозиция Хирон.)

Нептун ретрограден в 5 дом. Нараненият Нептун дава много блянове, неприятности в младежкият му период с някои нахални жени и богати условия да работи като преподавател в университета като асистент в сферата на образованието. (Когато завършва Университета по естествени науки с пълно отличие, неговият професор му предлага да му стане асистент в катедрата, но той отказва и даже не си взима дипломата. Учителят казва, че той е трябвало да работи там сред тези интелигентни младежи и да ги привлече към новия живот, а той се зае с мозайките. (Слънце в Козирог точен съвпад Сатурн). Това положение на Нептун ретрограден в 5 дом го кара да се откаже да отиде като първороден в Атонския манастир и там да служи на Бога, като монах. По-горе засегнах този въпрос. Понеже Нептун е ретрограден, намалява негативните действия на лошите му аспекти.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._59.JPG (Нептун ретрограден опозиция Меркурий в перихелий, опозиция Юпитер в перихелий). В миналите инкарнации роденият не е проявявал Божията любов към ближните си - не се е жертвал за хората, за да ги повдигне и за новото в живота, дори е преследвал работниците на братството. Нептун ретрограден в зодиакалния знак Близнаци - наранен, причинява трудности на родения да съсредоточава ума си в дадена полезна цел. Умът му е неспокоен, неясен, склонен към измамнически машинации и лукавост. (Нептун ретрограден опозиция Меркурий.) Обикновено той е един мечтател, склонен към химери и може да заблуди и други хора. Ще има много затруднения с братята си и особено със сестра си Цанка, която беше върл противник на сестра Мария Тодорова -неговата съпруга.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._60.JPG (Нептун ретрограден латитюд Венера.) От Божествения свят идват към Борис силни вълни на човешка и ангелска любов (Венера), която се слива с Божията любов (Нептун) и в края на живота той стана човек на любовта. Този аспект дава една чиста, безкористна платонична любов и приятелство от най-висш характер, ако е изработен духовно.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._61.JPG (Нептун ретрограден опозиция Хирон.) Говори за много заблуждения и критичност на родения към своя вътрешен ръководител, учител и лекар и оттам много провали в живота му и особено в здравето му. Също и непослушание към Учителя. Като младеж Борис работи много, за да придобие средства. Беше много силен и дигаше воденични камъни, тежащи 150 кг и носеше по две торби цимент едновременно - 100 кг. Учителят два пъти му се кара, като му казва да не прекалява в работата си, защото ще изгуби силите си. Но Борис продължи да работи с голям ентусиазъм и почти без почивка. Скоро предсказанието на Учителя се сбъдва и този, който дигаше воденични камъни и носеше по две торби цимент едновременно не можеше да дигне и носи половин торба.

Izgrev_32_Horoskop_B.N._62.JPG (Плутон ретрограден опозиция Меркурий в перихелий, опозиция Венера, квадрат Марс, опозиция Юпитер в перихелий, опозиция Уран в перихелий, тригон Лилит, тригон Селена.)

Плутон ретрограден в 4 дом дава много неприятности на родения в дома му. Ще му правят много магии, с които мъчно ще се справя. МС в Скорпион, с главата на Дрекона, която има Юпитерово благородно влияние. Това говори за отлични отношения на Бялото братство към неговото свръхсъзнание, като постоянно му е казвано какво да прави, а от него се е искало само да слуша. Плутон ретрограден е в зодиакалния знак Близнаци. Показва, че той е направил много заблуждения, отклонения и провали в науката, с което е насочил много души в крива посока в живота и затова небето не му даде възможност да стане професор, макар че имаше много знания. Виждаме, че неговият Плутон ретрограден е целият само с отрицателни аспекти, какъвто е например Плутон на брат Иван Антонов - астрологът, който в миналото е бил китайски император 11 пъти и е проявил големи жестокости. Борис не е бил по-долу от него. Както споменах по-горе, той е бил голям завоевател и с изключителна жестокост се е справял с враговете си, като е унищожавал цели племена, дори и цели народи. Всичко е подлагал на сеч и огън, а в този живот е дошъл от невидимия свят, където е пребивавал дълго време да учи да живее разумно без насилие, а само с доброто и любовта. Дошъл е да разреши тази карма лично пред лицето на Бога - Учителя Беинса Дуно. Да изплати стотиците полици от злото, което е причинил на милиони души. Такъв тежък дълг, може да се разреши и изплати само пред лицето на Бога. Ако той не беше дошъл при нозете на Учителя, щеше да си замине в Сатурновия период до 30 годишна възраст. Той представлява един от титаните на военното изкуство, насилието и победата над всичките му врагове. Понеже е палил и изгарял много градове на края на живота пожелал да го кремират в гробището след заминаването му, понеже както казва не го било страх от огъня. Така той изпадна в много окаяно положение в духовния свят, където няма духовно и астрално тяло, понеже са изгорели и трябва най-малко 100 години да работи усилено, за да си възстанови изгорелите тела. Той се явил на една сестра и тя поискала да се ръкува с него, а той й казал: „Не ме пипай, не се допирай до мен, понеже аз съм огън и ще изгориш.“ Много пъти сестра Мария ме посещава и провеждаме разговори. Неотлъчно до нея е и брат Борис, и тук тя го води като малко невръстно дете и му помага. Той мълчи и не казва нито една дума. Да те кремират, да те изгорят, като си заминал, това е същото да те изгорят жив. Циганите, които работели на гробищата, когато искали да горят заминали, последните започнали да викат. Те се уплашили и напуснали тази неблагодарна работа. В хороскопа си Борис има един от най-трудните аспекти - Слънце в перихелий в зодиакалния знак Козирог точен съвпад със Сатурн в перихелий. Понеже Сатурн изгрява преди Слънцето и е много мощен в собствения си знак, затова Борис в проявите си винаги проявяваше най-напред негативните сатурнови качества: препятствие на всяко започнато дело, опасност от израждане, грохналост в по-напреднала възраст. Благодарение на натрупаните от Сатурн препятствия в работата на отделните органи на човешкото тяло, които постепенно се стесняват и започват трудно да изпълняват своите функции. Слънцето е символ на живота, а Сатурн - на смъртта - представен като скелет с коса в ръцете си. Най-активно животът се проявява в цялата природа през пролетта, когато Слънцето влиза в Марсовия знак Овен, където то е в екзалтация и най-силно проявява животворните си сили. Там Сатурн е в падение и е най-слаб и се проявява с негативните си качества. В тази връзка Борис беше залепен към Сатурн и затова той често беше мрачен, с песимистично настроение, остър и упорит в проявите си. Той външно отрича любовните отношения, но вътрешно често е бил обземан всеобемно от силни страсти и желания, което прояви в края на живота си. Той направи много смешни за годините и знанията си постъпки към противния пол, за което ме осведоми сестра Мария Тодорова преди заминаването си от този свят. Значи той не е изживял на млади години тези желания, които са неподходящи да ги изживява в напредналата си възраст. Милка може да му е внучка или правнучка. Понеже много често го нападаха низшите духове, той направи много провали, особено в опазването на Словото, като предаде много материали на Кралю Кралев, който е протестант и по вътрешна духовна подготовка стои 500 години назад от Бялото братство и от проявите му можем да заключим, че е много далеч от идеите на Учителя и от доброто и любовта, които са основа на живота на ученика. Брат Жельо Танев, живеещ до братската градина в град Айтос, го сънувал и го видял, че излиза от една скала във формата на змия.

Плутон ретрограден на 16° 18’ в зодиакалния знак Близнаци е съвпад с бета Орион - Ригел, намираща се на 15°23’ в зодиакалния знак Близнаци. По арабски Ригел значи твърдина, опора и се намира на лявото коляно на Ориона. Звездата има влиянието на Марс и Юпитер. Роденият ще бъде принуден постоянно да води борба, за да поддържа достигнатото си положение. Енергията на родения се увеличава, като постоянно му идват нови сили. Винаги ще има успех и постижения в постигането на поставената си цел. Ако роденият не е осторожен и предвидлив и се поддаде на слабости, неудачи и разочарования, след големите му успехи ще следват падения.

Венера на 8°35’ в зодиакалния знак Стрелец е съвпад с алфа Скорпион - Антарес на 8°20' в зодиакалния знак Стрелец. Антарес има Марсово влияние примесено с това на Меркурий и Юпитер и Сатурн. Тя прави родения праволинеен, избухлив и войнствен. Тази звезда е много важна за военните хора (какъвто е бил Борис в миналото.) Тя дава на родения светъл ум, съобразителност, стратегически способности, храброст и безгрешност в разбиранията си. Говори за една идейна любов със същество от противния пол (Мария Тодорова) и разумност в отношенията си с жените.

Уран на 14°13' в зодиакалния знак Стрелец е съвпад с алфа от Херкулес - Рас Алгети на 14°45’ в зодиакалния знак Стрелец. Тази звезда е главата на съзвездието Херкулес и има влияние на Марс и Венера, примесено с това на Меркурий. Дава на родения много наслаждения от живота и благодарност на жените към родения. Дава му самоувереност и упоритост в постигане на целите си в живота. Рас Алгети е най-голямата видима звезда на нашето звездно небе. Диаметърът й е 800 пъти по-голям от този на Слънцето. Ако тя се намира на мястото на нашето Слънце, тя ще закрие планетите до Юпитер, а Сатурн ще пълзи по повърхността й. Червена е на цвят с повърхностна температура 3 хиляди градуса. Тя е типичен пример на свръх гигант. Обемът й е 512 милиарда пъти по-голям от този на нашето Слънце. Именно оттам идва на Земята брат Борис Николов, от съзвездието Херкулес и чрез него може да проявява Божията мъдрост. Мир и светлина на душата му.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...