Jump to content
Ани

1. Божественото посещение: 26 септ. 1941 г. на Големият Резен

Recommended Posts

1. БОЖЕСТВЕНОТО ПОСЕЩЕНИЕ

Беседа от Учителя, държана на 26 септември 1941 г. на Големият Резен

Евангелие от Лука, гл. 1.

Между всички събития в живота, има дълбока вътрешна връзка. Стихът, който прочетохме в тази глава е едно далечно събитие, което е станало преди две хиляди години. Онези, които не разбират Писанието, казват: „Блажени са тези, които е посетил Господ тогаз.” Елисавета и Захарий са във всеки човек. Всеки човек все има една Елисавета и един Захарий. Всеки човек представлява Елисавета и Захарий. Човешката душа е безплодна, когато не е изпълнена с Божията Любов. Думата забременява, значи да се изпълни човешката душа с Божията Любов и Духът Божий да обгърне човека. Той е странника, той е като чужденец на Земята, той прилича на гладния, който не е ял и очаква сега един хубав обед. Ще благодарим за хубавия ден, за изгрева на слънцето и за Божествения Дух, който слиза и се вселява в хората.

Бог е намислил да спаси цялото човечество, да тури мир и ред в човечеството, да тури светлина в умовете им. Тогава да престане човешкият егоизъм и всички хора да заживеят в Любовта, а не както до сега са живяли във войни. Човек докато е бездетен, не може да върши Волята Божия. Любовта дава условията на външния живот, пък Духът, който ще се всели в душата, той проявява възвишеното, за което човешкото посвещение предвижда. Той е онова, което Бог ще му даде. Тогава се радвайте, когато ви посети Господ.

Нали има две посещения? - Първото посещение е било на Захарий, като му се явява пак ангела, той се усъмнил. А после, когато се явява на Елисавета, тя повярвала и казала: „Да бъде, както Бог е казал!” Тогава казвам: В нас, тези два процеса вървят. Но има един процес в нас, когато в посещавания има съмнение, както е при Захарий. А пък като дойде онзи процес, тогава всичко става когато слезе Любовта, която ще спаси света, когато слезе Божествения Дух, те оправят всичко, и тогава Божието благословение почива върху нас. И тогава всичко, което мислим, чувствуваме и вършим, се благославя тогава.

Сега всичко, което правите - ядете ли, пиете ли, лягате ли, ставате ли - всичко правете заради Любовта Божия. Тогава онзи, който се е вестил, очаква да бъде приет с вяра. Захарий, като го посети ангела, това беше посещение на Любовта и той се усъмни в тази Любов. Гледайте да не се случи същото и с вас, понеже някой може да каже: „Аз съм грешен, стар човек съм.” Ето съмнението. Ще виждате с него, но ще ви видят ням. Не трябва да се съмняваме. Така първия път ще ви посети ангела, и втория път ще дойде ангела, и ще се всели Духа. Първото посещение е Любовта, второто е на Духа, който се вселява.

Разговор с Учителя след това.

Това, което става с Елисавета и с Гавраил, става с всяка човешка душа. Докато не дойде Любовта, докато не дойде Духът да се всели, не може да имате постижения. Трябва да стане това посещение, за да се преобрази света. Посещението на Духа, това е реализиране на това, което Любовта носи. Но по-рано идва Любовта, тогава идва Духа.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×