Jump to content
Ани

12. Общ окултен клас: 15 ноем. [т.е. октомври] 1941 г., сряда

Recommended Posts

12. ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС

15 ноември [т.е. октомври] 1941 г., сряда

Ако ви се даде темата „Кой е най-добрия път, по който хората могат да се избавят от страдания”, как бихте я развили? Казано е: „Ако не се родите от вода и Дух, не може да влезете в Царството Божие.” Живота започва с Царството Божие. Ние сме извън рая. Нямаме една представа, какво нещо е животът в рая. Писанието казва: „Имаме дом неръкотвоен, който не се разваля.” Това е духовното тяло на човека, което сега се организира. Човек трябва да обича, за да бъде здрав, нищо повече.

Щом не нарушаваш законите на Божията Любов, светлина ще имаш в ума си, сърцето ти ще бъде здраво. От вас по-добри хора в България няма. - Даже един от вас струва повече от всичкия български народ. Вий сте така ценни, както Авраама. Трябва да мислите, да обичате, за да може да живеете. Трябва да обичаш, за да може да живееш.

Животът произтича от връзките на любовта, която имаш. Онази връзка на човешката душа с любовта, внася живота. Това е вечния живот. Постоянно да се храним с храната на любовта. Ние трябва да зачитаме всички онези неща, които Бог е създал. Ако обичаме Бога, трябва да имаме един свещен трепет към човека. Ти казваш: „Аз не мога да го обичам!” Господ го е направил. Ако аз чета книгата на един учен човек с увлечение, с увлечение я чета, а пък колко работи Бог е внесъл в един човек, какво нещо, което даже не сме сънували! Какви хубави работи Бог е внесъл в някои скъпоценни камъни!

Аз искам всички вий да обичате Бога, понеже Той е от начало, от памтивека. Той от начало, от памтивека ви е кредитирал. Ако аз Бога не обичам, никого не мога да обичам. Първото правило ще пазите.

Когато хората физически се приближават, винаги се скарват, когато хората физически се приближават, те духовно се отдалечават. Физическата близост отдалечава хората, понеже физическия свят не е организиран.

Всяка дума, всяка работа, носи нещо хубаво за човешкото съзнание на човека. Бог ни обича заради какво? Понеже Истината живее в нас. Казано е: „Възлюбил си Истината в човека!" Човешката душа носи в себе си Божествената Истина, и затова тя е обичана. В Духа, човешкият Дух носи в себе си Божествената Мъдрост, и затова Бог ни обича. Трябва да извикаме Бога и Духът Му.

Писанието казва: „Да не огорчаваш Божия Дух в нас.” Писанието казва: „Родените от Бога грях не правят!” Трябва да се родим от Бога. Сега сме създадени, а пък вече всички трябва да се родим от Бога. Най-силното нещо, на което аз съм се спрял, е Любовта.

Любовта е центъра, от който могат да се разберат Истината и Знанието. Без Любов не можем да възприемем Знанието, и не можем да разберем Истината. Любовта служи като врата за Мъдростта и за Истината. Любовта е врата, за да разберем Мъдростта и Истината. Дръжте Любовта, и тогава вие ще придобиете Мъдростта и Истината.

Всичко в света зависи от Любовта, която имаме към Бога!

Там трябва да почнем Новия живот. Всички противоречия на Земята, носят Божието благословение. Страданието е нещо право и вярно, само че ние не трябва да си създаваме измислени страдания. Измислените страдания, не са Божествени.

Всеки ден носи нова Любов. Вчерашната Любов не прилича на сегашната, и днешната, няма да прилича на утрешната.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×