Jump to content
Ани

14. Неделно утринно слово: 19 окт. 1941 г.

Recommended Posts

14. НЕДЕЛНО УТРИННО СЛОВО

държано на 19 октомври 1941 г.

За хубавите работи, които искам да придобиете, изисква се дълго време да работите. Щом придобиете Истината, нищо да не е в състояние да наруши мирът ви. Колко души има такива? Войната е най-голямото зло и най-голямото добро. Лошите хора другояче не могат да се поправят.

Ти казваш: „Какво ще бъде второто пришествие?” Второто пришествие е сега. Христос пита болшевиците: „Защо не вярвате? Кое ви даде право да се опълчите против Мен и да Ме отхвърлите? Кое ви даде право? Защо се избивате?” Второто пришествие е там. Викат: „Господи, Господи!” И казват: „Нека да дойдат тези, неверниците.” Второто пришествие седи в това, че на всекого, трябва да се даде неговото право. Бог не обича сърцата ни да бъдат постоянно развълнувани. Ако сърцето ти е дребнаво, за малки работи се смущава. Направеното добро, ще се върне при тебе.

Всякога когато ставаш, и когато сядаш, да благодариш на Бога. Християнството има доста още от златния си век. Да служиш на Истината, на Мъдростта и на Любовта, това е пътя на най-добрите постижения, които може да имаме. Там са най-хубавите постижения и не трябва да се отклоняваме, когато влизаме в някоя къща. Научете се да изувате обущата си, тогава влизайте в къщата, инак вие внасяте всичкия кал и прах в стаята. Даже при влизане в една къща, трябва да донесете леген, да си измиеш краката и да туриш нови чорапи, и да влезеш. Това в бъдеще ще става.

Ще дойде едно второ пришествие в света.

Първо ще се яви Истината, и тя ще освободи хората от робството.

После ще се яви Любовта, тя ще даде всичко, от което хората се нуждаят.

И после ще се яви Мъдростта, тя ще донесе всички Божии блага, и хората ще живеят един щастлив живот, какъвто хората никога не са живяли. Цялата земя ще бъде пълна. Човек като откъсне един плод, ще благодари на Бога. В тази нова епоха, няма да има дъжд. Някой път като искаш дъжд, ще вали дъжд от ясно небе.

Що са страданията? - Страданията са баня. 3-4 пъти ще минеш през ваната, за да везеш в онзи свят.

Казано е в Откровението: „От къде са тези сега човеци, които идат?” Ангелът отговаря: „Те идат от голямата скръб!”

Та казвам: „А най-мъчното изкуство е човек да бъде чист, добър, справедлив, разумен, да знае как да постъпва.” Срещнеш някой човек, и имаш добра обхода, срещнеш друг човек и си измениш лицето, нямаш добра обхода. Трябва да имаш еднаква обхода. Слънцето еднакво грее на всички. Ние трябва да имаме едно и също разположение към хората. Знаете ли защо? Понеже се намираме пред лицето на Господа. Когато аз срещна един беден човек, един богат човек, един учен човек, един добър човек, един красив човек, Бог изпитва какви са задните намерения, които имаме.

Прочетете беседата „Правила на Любовта” от томчето „Ценната дума”.

Първия закон е: ако ти работиш за свободата на всички хора, ти работиш и за своята свобода. Бог живее във всички хора. Някой хора приличат на узрели плодове, а други - на зелени плодове. Но зелените плодове след време, ще бъдат узрели. Като срещнеш един човек, който е зелен, един ден той ще стане ангел. Затова ще оценим и зелените, и зрелите плодове. При зелените ще отидем да им помагаме, пък узрелите ще вземем със себе си и ще отидем, и ще разправим.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×