Jump to content
Ани

Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев

Recommended Posts

Бележка за съдържанието на стенограмата

на Боян Боев

Борис Николов

По отношение съдържанието на беседата, която брат Боян е записал, трябва да се има в предвид следното:

Брат Боян не стенографираше тези беседи напълно, а си записваше само онези места, които го интересуваха в момента, въпросите върху които той мислеше. Защото имаше други стенографи, които имаха задачата да запишат цялата беседа, и да я дешифрират. Тъй че тук се получава едно сгъстяване около една тема, което прави само брат Боян.

Така, понеже в туй време го интересуваше проблема за Любовта, той записваше всички места, където Учителят говори за Любовта. В беседата те са разположени в пространство, покрай други материали. Брат Боян, обаче ги сгъстява, и така се получава едно сгъстяване на темата за Любовта. Който не знае това, ще си мисли, че Учителя така е говорил - постоянно за Любовта, а то е проекция тука в записките на брат Боян.

* * *

„Нещата които не се казват, се сбъдват по-лесно отколкото нещата, които се казват, за които се говори.

Ти не казвай: „Аз ще направя това и това.” Помисли, но не говори. Така нещата ще станат по-лесно. Ако кажеш, че ще направиш нещо, няма да можеш да го направиш. Нещата не стават, понеже искаме ний сами да свършим нещо. За да станеш художник, трябва да бъдеш в съгласие с всички художници от памтивека и те ще те упътват. Много важен закон за всяко нещо. Същото е, ако искаш да станеш музикант, и прочие.

Искаш да работиш за Бога, сам нищо не можеш да направиш. Трябва да се свържеш с всички, които работят за Бога, да влезеш в общата Божествена идея. Ти като влезеш в един трен, няма какво да разглеждаш научно как е направен трена, какъв трябва да е огъня и пр. Ти съзнай накъде е огъня, нека си гледа работата машиниста.

Сега ти дадат една малка работа да направиш, ти не почваш, а очакваш да дойдат други да работят. Малката работа я свърши, не отлагай, нищо повече. Ти казваш: „Искам да свърша по музика.” Не казвай тогава. Кажи, че искаш да учиш музика и песента е безкрайно нещо, няма да свършиш, но учи!

Всички хора съставляват части на едно цяло. Ние изпълняваме една Божествена идея. Човек трябва да знае какво е неговото предназначение. Срещаш един човек, искаш да знаеш дали те обича, или не. Ти не разглеждай така. Ти като срещнеш някой човек, задай си въпроса: „Обичам ли го, или не?” Всеки човек като те срещне, ще упражни известно влияние, микроскопическо върху вас. Това е закон неумолим. И ти като срещнеш някого, непременно ще упражниш известно влияние. То е закон. Ти не очаквай влияние само от едно място. Ти като запалиш лампата, не очаквай благословение само от тази лампа, но от Слънцето и от звездите, и светения всякакви. Това благословение ще дойде. Това благословение, което иде от ВСИЧКО, то е Божественото благословение.

Ще ви дам една задача: всеки от вас, който желае по любов да работи, да пречисти от трева и да изкопае една леха ягоди в градината.

Противоречието е всякога едно Божие благословение. В пълния смисъл вярвайте в това. Бог използва в света всички противоречия, използва ги както Той разбира. Има нещо, което Бог ще направи. Всички противоречия, които идат в ума ни, в сърцето ни и тялото ни, ще се превърнат за добро. Това е Божия работа. Няма от какво да се страхуваме.

Сега, толкова години сте Ме слушали. Едни пишат, а вий само с думи - какво сте разбрали от толкоз години насам?

Учителят пее: „Аз остарях, но ще се подмладя. Иде време, когато това ще стане. Това да знаете всички вий. Млад аз ще бъда, по планините ще ходя и цветята ще изучавам, реките ще прегазвам, и по високите върхове ще се качвам, на Бога слава ще отдавам. Да знаете всички вий това, което ви казвам сега.”

Думите записахме, обаче песента, мелодията изтървахме, отиде във вечността.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×