Jump to content
Ани

Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев

Recommended Posts

Бележка за съдържанието на стенограмата на Боян Боев

Борис Николов

Брат Боян си е отбелязал тук, че тази беседа трябва да се проучава

постоянно и да се размишлява върху нея.

* * *

Светлината е емблема на Бога. Ако обичаме тази светлина, ние ще почувстваме нещо, което излиза от нея, ще почувстваме една вътрешна радост от нея. И храната е сгъстена светлина. Тази сгъстена светлина има други качества. Помнете: единственото мислещо същество, Което никога не боледува, Което никога не спи, е Бог.

И ако ти не мислиш за Него, ти здрав не можеш да бъдеш.

Всички болести произтичат от факта, че се прекъсва връзката между Бога и нас.

И всяко прекъсване на тази връзка, води към болести, а пък всяко свързване с Божествения свят, носи здраве и светлина в ума и топлина в сърцето.

Някой път искате да знаете какво нещо е Господ. Онова най-благородното във вас, хубавите мисли и желания, за които сте готови да пожертвате всичко, в тези мисли и желания е Бог. Хубавите мисли и желания в нас, са от Бога, пък когато казваме, че Бог Се е въплотил в нас, това е когато проявяваме силата.

Казва се в Писанието: „Ще Се всели Бог да живее в нас.” Няма по-хубаво нещо от това, когато Бог Се въплоти в човека. Тогаз ти ще имаш един здрав организъм, дето отидеш твоя път е отворен. Под въплощение разбирам: родени от Бога.

Някои хора искат да влезат в Рая. Раят е Школа, да придобиваш знания. Като влезеш в Рая, трябва да изучаваш всички предмети.

Вий сте толкова израсли, пълни сте с разни мисли и желания. Вий сте от разни епохи. Много важни работи във вас има написани. Вий някой път се срещате и не знаете как да се четете.

Един човек гениален, който има знание, като мине покрай вас, ако сте болен, ще бъдете здрав.

И ако хората се пекат на Слънце, ще бъдат здрави. Слънцето ти взема болестите, и ти даде друго нещо.

Лятно време през деня, като дойде 10 часа преди обед, носете си една шапка, ако нямате достатъчно косми на главата си, една сламена, мека шапка.

Разумното начало иде в света да се въплоти, за да създаде новите хора. Всеки човек, който не може да отхрани една хубава мисъл, едно хубаво желание, той е бедняк, той няма никакво бъдеще. Пък ако има човек мисъл, две желания и пр., още по-добре. Но най-малко трябва да има една положителна мисъл в ума си, която да отхрани. Ако нямаш една хубава мисъл, ако нямаш едно хубаво желание и една хубава постъпка, за която си готов да пожертваш всичко, не можеш да прогресираш, да можеш да устояваш в Любовта, Мъдростта и Истината, или другояче казано, да обичаш живота, знанието и свободата.

Съществува един закон в света: когато обикнеш един човек в света, ние искаме да се запознаем с целия му род и с близките му. И ако някой каже, че обича Бога и не се запознава с близките Му, тогаз каква е любовта му?

Понеже Бог възлюби Христа и Христос възлюби Бога, и Христос дойде да Се запознае с хората. Затова дойде на Земята, затова страда, да покаже, че каквато е любовта Му към Бога, такава е любовта Му и към онези, които принадлежат на Бога.

Някой казва: „Аз не мога да любя всички!”

Ако ти не можеш да любиш Бога, никого не можеш да любиш. Щом обичаш Бога, ще обичаш всички, щом не Го обичаш, никого не можеш да обичаш. Бога ще обичаш най-първо. Щом обикнеш Него, възможно е да обичаш и другите.

На всички ви препоръчвам: научете се да любите Бога! Научите ли това, всичко друго е възможно. Аз не ви препоръчвам да обичате този или онзи, този или онзи порядък. Щом обикнеш Бога, всичко е възможно, щом не Го обикнеш, нещата остават нереализирани. В това седи новото в света.

За да се освободите от миналото сега, трябва да обикнете Бога. И тогаз в живота ви ще ви върви от сила в сила, и всеки ден ще се подмладявате. И ако един от вас направи това, ще се подмлади днес с десет години, и утре с десет години. Та днес като му турите с десет години, ще се подмладите. Мъчно ми е за жадния да пие вода, ако не е жаден, тогаз е друго. Ако си жаден, как да не можеш да пиеш вода? От хиляди капки е тази вода, и как ги любиш и приемаш в себе си! Та казвам: „За любовта трябва жажда!” И да турим и ума и сърцето, и душата и духа си в това. И като възприемем любовта, да кажем: „Това е живот!”

Възлюбете Бога с всичкият си ум и сърце, за да се освободите от всички несгоди, в които сега се намирате.

„Благословен Господ Бог наш” - изпяха песента три пъти.

Тайна молитва

Ще ви дам едно важно правило: Радвайте се на очите, които Бог ви е дал, на това, което виждате. Радвайте се на ушите, които Бог ви е дал, на това, което чувате. Радвайте се на носа, който Бог ви е дал, на това което възприемате с обонянието си. Радвайте се на устата, които Бог ви е дал, радвайте се на лицето, което Бог ви е дал, радвайте се на ръцете си, радвайте се на всичко, и Бог да ви благослови!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×