Jump to content
Ани

Из словото на Учителя Дънов

Recommended Posts

ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ:

сканирани материали

1914 г.

Поздрав за новата година към всички. Търново: [б.и.], 1914, с. 9 – стр.1151

1922 г.

Три разряда ученици. 5 школна лекция на общия окултен клас, 30.III.1922, четвъртък, 7.30 ч. в., ст. София. - В: Окултни лекции, дадени на учениците на Всемирното бяло братство. [Кн.] 1. София: [б.и.], 1922, с. 119 – стр.1152

Положителни и отрицателни сили в природата. 1 школна лекция на Общия окултен клас (II година), 6.Х.1922, петък, 7 14-9 ч.в., Ст. София. [София]: [б.и.], [1922], с. 55 – стр.1153

1941 г.

Божии блага. 13-а лекция от XXI година на Общия окултен клас (1941-1942), държана от Учителя на 24.XII.1941 г.,сряда, 5 ч. сутринта, София-Изгрев. - В: Буден ум и будно сърце.Общ окултен клас, 21 година (1941-1942), том 1, (лекции 1-21). София: Жануа 98, 1999, с. 348 – стр.1153

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×