Jump to content
Ани

6.11. Работата ми с магнетофонните записи от 40 часа

Recommended Posts

6.11. РАБОТАТА МИ С МАГНЕТОФОННИТЕ ЗАПИСИ ОТ 40 ЧАСА

По-нататък - следващия етап, следващия етап, аз нищо не можех да направя и аз след това започнах да работя. Как започнах да работя? Ами аз бях решил да задвижа този материал за Лиляна Табакова. Първо аз имах 10 ролки по 4 часа записи - това са 40 часа записи. Тези ролки аз трябваше да ги прехвърля на касетки по един час касетка - значи 40 касетки. Вие знаете ли как се прехвърля от магнетофонен запис, от ролков магнетофон на касетофон 40 часа? Вие може ли да си представите това нещо? Не можете да си представите! Обаче, работих един месец и успях да ги прехвърля. След като ги прехвърля всяка една касетка, аз пускам едно-две изречения да видя какъв е записа. Някъде е сполучлив, някъде не е сполучлив, но между другото записите на Лиляна Табакова бяха много добре станали, защото аз записвах на хубав микрофон, на стойка и поднасях на 30 см. пред устата. Така че записите на ролките са задоволително добри.

Така че аз подготвих 40 касетки прехвърлен запис на касетки и ги предадох на Марийка Марашлиева, които тя работи близо една година. Вие как смятате? Как се прехвърлят 40 касетки запис на машинописен текст? Тя взима касетката, пише касетка първа - страна А. И пуска, и слуша едно-две изречения. Спира касетката и пише на пишещата машина. Пуска пак едно-две изречения, пак го записва, после връща дали е записала точно. И така - касетка по касетка - пише страница А. Обикновено една касетка беше от порядъка на 15 страници машинописен текст - 7-8 страници от едната страна А на касетката и 7-8 страници от страна В на касетката. Така че една касетка имаше от порядъка на 16—17—18 страници запис на пишеща машина. И този запис тя работи една година.

След като тя ми го предаде, аз го прегледах и се оказа, че на някои места тя не е успяла да разбере онова, което е казала Лиляна Табакова. А аз между другото някой път се обаждах и задавах своите въпроси или пък тя не е записала моя глас. И тогава аз какво направих? Ами аз работих също няколко месеца. Как работих? Ами аз пускам отново същия запис, който е на касетката - 40 часа и няколко месеца аз работех отново като следях този машинописен текст, който беше извадила Марийка Марашлиева с онова, което слушах от касетките - дали отговаря. И където имаше пропуск, аз с химикал пишех, записвах, допълвах и т.н. И след няколко месеца - след 3-4 месеца аз подготвих материала, и той беше готов. Този материал беше готов за въвеждане.

И по-късно, някъде към 1991 г., аз този материал го предадох на един сътрудник, който работи няколко месеца, за да го въведе. С този сътрудник имахме много големи проблеми, разправии, неприятности и т.н. Той успя да го въведе, след това беше направена разпечатка от Вихър Пенков на материала. След това тя направи корекция и след това ние материала си го прибрахме на дискети, и на разпечатка.

Така че този материал ние в момента го имахме на няколко места. Първо го имахме като магнетофонни записи на самите ролки, които аз съм записал. Второ - имахме го на касетки, които аз съм прехвърлил: 40 часа - 40 касетки. Трето - имаше го на машинописен текст, който го беше прехвърлила Марийка Марашлиева. И четвърто - вече го имахме на компютърен набор към дискетите плюс разпечатката.

И това нещо стоеше години наред тук в няколко кашона, и чакаше своето време. И понеже не ми предаваха материалите, аз в момента бях спрял този материал, и той стоеше. Стоеше и чакаше своето време. И минаха години наред, значи Лиляна Табакова си заминава през 1995 година - на 01.04.1995 г. Минават няколко години, нейния материал е разбит. Аз знам, че е разбит, аз знам, че той не е предаден на мен - на мен нищо не ми се предава. И при мен остава това, което аз съм работел с нея. И така се случиха нещата, значи тя си заминава на 01.04.1995 г., аз през това време правя различни опити да подредя нейния материал.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×