Jump to content
Ани

6.20. Кашона с ролките със записите на Лиляна

Recommended Posts

6.20. КАШОНА С РОЛКИТЕ СЪС ЗАПИСИТЕ НА ЛИЛЯНА

Ето днес е 20.02.2007 г. Аз прегледах отново някои неща. И което е най-интересното, всичко онова, което беше въведено на компютър, зад тези касетки има разпечатка. Тази разпечатка аз преди една седмица я поисках да ми се предаде в един кашон, за да дойдат нещата при мен, защото бях много ядосан от това голямо разиграване. Аз ги приех, Вихър качи всички дискети на компактдиск. И така ги имаме. И една седмица след това архива ми бе предаден, като предварително аз казах, че аз този архив няма да го получа, ако някой се опитва да прави описи по него. Те наистина са правили опити да правят описи, но това е невъзможно да направят опис, защото е много голям. Те нищо не разбират и са се отказали. И накрая ми предадоха архива. Какво са задържали, аз не знам. Но правеше впечатление, че една голяма част от архива на Лиляна Табакова беше сложено в найлонови пликове. Това означава, че тези, които са подготвяли материали са преглеждали. И може да са прибрали някои неща, които да са им харесали. Аз виждам, че много неща от този архив ги няма. Но не мога да кажа кой е. Но най-вероятно са онези, които са били първите, може и последните. Никой нищо не знае на този етап. Но той дойде и сега седи в кашоните, и ще чака най-малко една-две години, докато се задвижи този въпрос. Дано съм жив и здрав, за да го задвижа, защото никой не може да го задвижи.

Ето сега - отворих кашона и какво виждам? Виждам тези 10 ролки. Всяка една ролка е запис на две писти и една ролка е, те са записвани на 4 писти фактически. И една ролка представлява запис от 4 часа. А те са 10 ролки, по 4 часа - 40 часа. Вие знаете ли какво значи 40 часа запис? Нищо не знаете.

И сега аз тука съм си написал на един лист:

Записите на Лиляна Табакова по ролки и по месеци

Първа ролка записана на 11.01.1991 г.;

Втора ролка - 15.01.1991 г.;

Трета ролка - 16 и 17.01.1991 г.;

Четвърта ролка - 18,19 и 20.01.1991 г.

Петаролка - 21 и 22.01.1991 г.;

Шеста ролка - 25,26 и 30.01.1991 г.;

Седма ролка - 02 и 04.02.1991 г.;

Осма ролка - 04 и 06.02.1991 г.;

Девета ролка - 06 и 11.02.1991 г.

А Десета ролка вероятно е февруари също 1991 г. Тука на листа не съм отбелязал, защото съм пропуснал.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×