Jump to content

Recommended Posts

ПРЕДГОВОР

Интересът, с който се посрещна първото издание на книгата ми, ме насърчи да я поставя наново под печат, съобразявайки се с духа на новото време.

Като запазвам основната линия на първото издание, прибавям няколко нови глави и същевременно я разделям на три отдела: 1. Теория; 2. Практика и 3. Материали за игри, песни, стихотворения и приказки.

В първата теоретична част, засягам редица педагогични въпроси, от правилното поставяне на които зависи успехът на работата в детската градина. С дадените бележки не претендирам да съм изчерпила основните въпроси на теорията за предучилищното образование, но синтезира онова, към което ме е насочвала практиката.

Във втората част излагам дългогодишния си опит при непосредствената ми работа с малките. Не считам казаното като единствен метод, но по-скоро като един от многото начини за работа с малките. Противница съм на работа по шаблон, което ясно подчертавам на няколко места. Дадените характерни лекции и разпределение обаче ще ни бъдат в услуга да следим развитието на системността в работата ни.

Истинският майстор умее да се импулсира от опита на другите без да подражава. А тези, които не са майстори, имат нужда да се поучат, дори да подражават, вместо да се лутат в безпътица, осакатявайки детските характери — живия материал, с %който работят.

Третата част представлява сборник от игри, песни, стихотворения и приказки, с които бихме си служили при различните подходящи моменти.

Цялата книга е едно органическо цяло, което би могло да служи като ежедневно помагало на колежките от детските домове и градини.

Авторката

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...