Jump to content

Занимания на открито — 1. Разходки и екскурзии. 2. Занимания на двора.


Recommended Posts

ЗАНИМАНИЯ НА ОТКРИТО

1. Разходки и екскурзии. 2. Занимания на двора.

Детето се развива и проявява като единица в зависимост от средата. И естествено е обстановката, всред която се стремим да го поставим, да бъде по-близка до живота на природата — изворът на енергия и сила. Русо постави своя Емил всред природата, като при най-вярна учителка.

Още по-назад, гръцките философи на древността са имали школи на открито, с цел учениците да бъдат под прякото въздействие на природата, Но няма защо да отиваме толкова далеч. Нека хвърлим поглед на живота около нас. Дървета и цветя растат най-добре на открито. Животни и птици живеят най-добре всред природата. А човекът? При голямото си желание за повече култура и цивилизация, най-често се сковава в рамките на различни предразсъдъци и се скрива далеч от природата.

Идеята за училище на открито идва като един светъл лъч за подрастващото поколение. В едно такова училище на открито децата са поздрави, по-свежи, по-весели и по способни за работа.

За. да видим обаче кога и как ще работим с малките на открито при днешните условия, нека разгледаме възможните случаи: 1. Разходки и екскурзии. 2. Занимания на открито.

Нека имаме пред вид, че. просторът и широтата, които ни предлага природата, предразполагат децата повече към свободна игра. Три четвърти от времето, което децата прекарват на открито, бива използувано в игра. Ето защо ще подчертаем голямото възпитателно значение на играта като център, като основа за развитието на човека. Най-често чрез игрите ние можем да допринесем най-много за възпитанието на нашите деца. Редица философи през 19 век са дошли до мисълта, че детската игра е първична форма на това, което наричаме изкуство. „Играта е основа на истинска творческа работа" — казва Джим Паул. Ако искаме да видим детето като единица всред другарска среда, ще го потърсим точно в свободната просторна игра.

1. Разходки и екскурзии. Честите разходки и екскурзии сближават децата с природата и не}'сетно ги свикват да ценят нейните блага и красота. Още преди тръгване учителката е длъжна да познава определеното място и пътя до него. През време на излета имаме големи възможности да развием у децата редица добри навици, социални чувства, грижа за себе си и за другарчетата, практичност, съобразителност, самостоятелност, издръжливост, а също така и редица образователни възможности. Необходимо е учителката да бъде неотлъчно при децата от първия момент На тръгване до завръщането.

Оставени на свобода, най-често децата сами си намират разнообразни занимания. Случва се, по нямане инициатива или незнание, група деца да бездействуват. Тук ще се намесим, като обърнем вниманието на малките към природата: цветята, реката, планината и пр. С голяма радост малките ще изчистят полянката и пътя от камъни; ще посадят цветя и плодни семки; ще си ограждат къщи и сцени с камъчета или суха трева; ще чистим изворчета и ще оправяме рекички. Изобщо към много творческа дейност и жизнена благодат на подканя природата.

С особено удоволствие малките туристи обичат да си приготовляват храна и екип за излета. Ще бъдем внимателни към раницата на всяко дете, към дрехите и обувките, с които тръгва. Храненето също ще бъде под нашето око — да бъде прилично, дружно споделено, достатъчно и пр. Мили са моментите, след храна, когато всички си почиват и споделят впечатленията от видено и чуто.

Близките разходки действуват освежително, дисциплиниращо и здравословно. С казаното подчертаваме няколко от многото характерни задачи, които ще имаме при излетите си, а именно: физическо укрепване на-децата; обогатяване познанията; наблюдателност и внимание; създаване добри навици; социално чувство; прилично хранене и подреждане на храната; самостоятелност, издръжливост. Това са навици, над които ще работим през цялата година, обаче при екскурзии ще имаме най-бързи резултати.

2. Занимания на двора. Ако училищният двор е голям, добре е една част да залесим и да се отдели игрище с необходимите уреди — люлка, пързалка, люлееща дъска, въртележка, пясъчник, количка и пр. Голямо удоволствие е да имаме на двора беседка. Тя може да бъде от летви, дъски или от увивни растения (японски рози, грамофончета и пр.), за сянка. При подходяща обстановка децата биха могли да си изнасят масичките и столчетата навън и да се провежда там цялата дневна работа. Самото пренасяне от страна на дежурните е случай за редица добри навици.

Не е зле да започваме всяка сутрин заниманията си на открито с гимнастика (за по-малките подражателни игри) и ако нямаме възможност да останем целия ден на открито, то бихме могли да продължаваме междучасията на двора, като разбира се и учителката е при тях,

Най-често малките сами си избират занимания на двора. Но това не изключва участието ни. Случва се група деца да бездействуват — с тях ще подемем подвижни игри. Съвсем не е извинително да кажем, че работим по детските интереси и да предоставим малките сами на себе си. Учителката трябва да владее децата. Няма ли интерес, тя е длъжна да го създаде. Освен казаното, децата могат на открито да драматизират приказки, песни, игри-проекти (на аероплан, градина, на зайци и др.). Изобщо всичко, което се работи в стаята, би могло да се пренесе и вън, ако условията позволяват. Просторността и въздухът правят децата по-волни, с което се пречи на дисциплината, въпреки това на открито детските характери израстват много по-хармонични и творчески.

Заниманията ни на открито могат да бъдат доста разнообразни, според условията, при които сме поставени: зеленчукова градина, цветна, овощна, отглеждане птици и животни, уреждане двора, дърводелница, магазинче, кооперация и пр.

Един пясъчник с пейки наоколо би могъл да бъде доста забавен кът за депата, а също така и масичка с кофа и глина. Една беседка или палатка за работилница, дърводелница или магазинче би изиграла голяма роля. Ако нямаме условия да се изнасят масичките навън, естествено е, че ще си приспособим заниманията, повече ще плетем, ще творим, ще садим и пр.

Под каквато и да е форма заниманията на открито заемат съществено място при възпитателната ни дейност.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...