Jump to content

Разпределение на годишния материал


Recommended Posts

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ МАТЕРИАЛ

Успехът на работата в детската градина зависи преди всичко от духа на учителката и интереса на децата. Изкусният учител умее да насочва детското внимание към съществени сюжети, като дава свобода на детската проява, без да се остави да бг>де воден изключително от малките. Ето защо, съзнателният възпитател има пред вид едно общо разпределение, застъпващо основни проблеми, над които, според възможностите, времето и интересите, ще спира вниманието на малките, за да ги разработи смислено.

Изкуството ни при работата в детската градина се крие в умението на време да подемаме детския интерес и непринудено да го разработваме в творческа игра, която да се изнесе от цялата група. Излишни са прекалените подробности, натрапените идеи и шаблонните ефекти. Нека даваме на децата само това, което е по силите на възрастта им и което сами могат да изживеят естествено.

Преди да започнем с разпределението, ще подчертаем природата, средата и примера като съществени фактори към общата ни работа през цялата година.

Природата е извор на живот. Да запознаем децата с живата природа, с промените, които стават в нея; да ги запознаем с живота на цветята, на животните и птиците, с въздуха, светлината и водата — ще рече да ги запознаем с целокупния живот. Да запознаем децата с всички храни, набавянето им и правилното хранене — ще рече да научим децата да живеят правилно, защото само онзи, който добре и правилно се храни, който цени храната, той цени и живота.

Далеч не си правим илюзии, че ще. успеем да запознаем децата с всичко за една две години. Това е задача на всеки от нас за цял живот. Първите и най-силни впечатления обаче може да даде детската градина.

Средата е непосредствената обстановка, в която протича животът ни. Тук предстои на детската учителка да разясни смисъла и значението на всеки предмет, с който детето установява контакт при непосредствените си действия. Освен това в понятието „среда" се включва и обществото на детето — домашните му, другарчетата, улицата и пр. Тук учителката ще трябва да установи и изгради връзката между детето и обществото.

За да може да бъде правилно насочено ръководството на учителката, необходимо е тя да познава добре интересите на децата, проявени във връзка със средата и обществото.

На трето място ще се спрем на примера и подражанието. Без да се впускаме в подробности при различните видове условия, подчертаваме голямото значение на примера. Учителката, като авторитет за детето, е най-често образец за подражание. Детето е живо цвете, което се влияе и подражава на средата и условията, в които е поставено да живее. Най-често децата подражават на своите възпитатели. Ето защо детската учителка особено трябва да държи сметка за своите прояви в училището и да бъде пример достоен за подражание.

Всеки момент при децата е условие за вдъхновено творчество. Следва всяка от нас да бъде проникната от работата си, за да даде навреме нужното.

Едрите щрихи, в които излагаме предварителното разпределение на материала, могат да ни послужат като канава, върху която ще изразим свободната си творческа дейност.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...