Jump to content

Разпределение на годишния материал


 Share

Recommended Posts

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ МАТЕРИАЛ

Успехът на работата в детската градина зависи преди всичко от духа на учителката и интереса на децата. Изкусният учител умее да насочва детското внимание към съществени сюжети, като дава свобода на детската проява, без да се остави да бг>де воден изключително от малките. Ето защо, съзнателният възпитател има пред вид едно общо разпределение, застъпващо основни проблеми, над които, според възможностите, времето и интересите, ще спира вниманието на малките, за да ги разработи смислено.

Изкуството ни при работата в детската градина се крие в умението на време да подемаме детския интерес и непринудено да го разработваме в творческа игра, която да се изнесе от цялата група. Излишни са прекалените подробности, натрапените идеи и шаблонните ефекти. Нека даваме на децата само това, което е по силите на възрастта им и което сами могат да изживеят естествено.

Преди да започнем с разпределението, ще подчертаем природата, средата и примера като съществени фактори към общата ни работа през цялата година.

Природата е извор на живот. Да запознаем децата с живата природа, с промените, които стават в нея; да ги запознаем с живота на цветята, на животните и птиците, с въздуха, светлината и водата — ще рече да ги запознаем с целокупния живот. Да запознаем децата с всички храни, набавянето им и правилното хранене — ще рече да научим децата да живеят правилно, защото само онзи, който добре и правилно се храни, който цени храната, той цени и живота.

Далеч не си правим илюзии, че ще. успеем да запознаем децата с всичко за една две години. Това е задача на всеки от нас за цял живот. Първите и най-силни впечатления обаче може да даде детската градина.

Средата е непосредствената обстановка, в която протича животът ни. Тук предстои на детската учителка да разясни смисъла и значението на всеки предмет, с който детето установява контакт при непосредствените си действия. Освен това в понятието „среда" се включва и обществото на детето — домашните му, другарчетата, улицата и пр. Тук учителката ще трябва да установи и изгради връзката между детето и обществото.

За да може да бъде правилно насочено ръководството на учителката, необходимо е тя да познава добре интересите на децата, проявени във връзка със средата и обществото.

На трето място ще се спрем на примера и подражанието. Без да се впускаме в подробности при различните видове условия, подчертаваме голямото значение на примера. Учителката, като авторитет за детето, е най-често образец за подражание. Детето е живо цвете, което се влияе и подражава на средата и условията, в които е поставено да живее. Най-често децата подражават на своите възпитатели. Ето защо детската учителка особено трябва да държи сметка за своите прояви в училището и да бъде пример достоен за подражание.

Всеки момент при децата е условие за вдъхновено творчество. Следва всяка от нас да бъде проникната от работата си, за да даде навреме нужното.

Едрите щрихи, в които излагаме предварителното разпределение на материала, могат да ни послужат като канава, върху която ще изразим свободната си творческа дейност.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...