Jump to content

Кучешко царство.


Recommended Posts

КУЧЕШКО ЦАРСТВО

Що мъка изтегли Шарко от Деко и Дана! Ту го щипнат за носа, ту с вода го полеят, ту в количка го впрегнат, ту шията с верига стегнат — ще го удушат!

Търпя, търпя Шарко, не можа да изтрае. Избяга в кучешкото царство.

В кучешкото царство само кучета живеят. Дори една котка няма. Кучета ходят с чадъри. Кучета четат вестници. Кучета продават месо в месарниците. Кучета купуват гевреци. По улици, в магазини, из дворища и къщя — навсякъде се чува само: ау, ау, ау, ау!

Сред кучешкото царство се издига златна колиба. В колибата живее кучешкият цар. На шията му блести гердан от безценни камъни. На главата му има златна корона.

Отиде Шарко при кучешкия цар, поклони се и рече:

— Царю честити, много ме мъчат Деко и Дана.

— Как те мъчат?

— В кола ме впрягат. Шията ми с верига стягат. С вода ме поливат. . .

— Стига, стига! Тия немирници ще получат каквото заслужават. Ти остани тука! Хей, Черньо!

Едно рунтаво куче изскочи пред царя:

— Иди доведи Дека и Дана!

— Слушам!

Черньо замаха опашка и тозчас се втурна към къщата, дето живееха Деко и Дана.

Деко и Дана се връщаха от училище. Черньо ги причака на вратата. Щом го видяха, Деко и Дана плеснаха ръце и извикаха: „Ах, какво голямо куче! Ей сега ще го впрегнем“!

Докараха количка. Впрегнаха Черня. Деко и Дана седнаха в колата.

Шибнаха Черня. А той това чака. Полетя като вятър.

Уплашиха се Деко и Дана. Закрещяха:

— Спри, куче! Стой, стой!

А Черньо тича ли, тича!

Деко и Дана удрят на молба. А Черньо мълчи и тича колкото може. Спря се чак пред царската колиба в кучешкото царство. Две страшни кучета свалиха Дека и Дана от колата.

— Ох, майчице, къде сме? — изпищя Деко.

— Не ни изядайте! . . Олеле-е! — заплака Дана.

— Ние не ядем деца — отговориха кучетата. — Ние сме пазачи на кучешкия цар. Вас чакаме. Ще ви заведем при него. Той ще ви съди, дето мъчихте Шарка.

През туй време кучешкият цар излезе от колибата.

— Р-р-р-р! — изръмжа царят и показа зъбите си.

— Ей сега ще ни изяде! — помислиха си Деко и Дана и затре- пераха.

— Ах вий лоши момчета! — изръмжа пак кучешкият цар. — Как смеете да мъчите нашите братя! Ще останете тука в моето царство, докато ви дойде умът в главата!

Двата пазачи отведоха Деко и Дана в една колиба и ги вързаха с вериги през шията. Сламата в колибата беше мръсна както в Шарковата колиба. Деко и Дана се хвърлиха на земята и заплакаха. Дълго време не можаха да заспят. Най-после заспаха. Присъни им се, че са в къщи при майка си и ядат сладки банички. Но когато се събудиха, намериха само оглозгани кости и късче мухлясал хляб.

Дека и Дана взеха хляба и го разчупиха. Но две кучета се втурнаха. Отнеха го от ръцете им. Тъй и те отнемаха често хляба от устата на Шарка.

— Ау, ау! — залая едно бяло куче и отвърза Дека и Дана.

Впрегна ги в една количка. Седна в количката и започна да ги

шиба с камшик. Тичаха, тичаха Деко и Дана — умориха се. Спряха насред пътя. . . .

— Бяло кученце, — замоли се Дана — закарай ни при вашия цар. Искаме да му кажем нещо.

Бялото куче ги покара към царя.

— Какво искате? — изръмжа кучешкият цар.

— Искаме да станем добри! — каза Дана,

— Като искате, защо не станете?

— Пусни ни да си отидем при мама! Там ще бъдем много добри!

— Да дойде тука Шарко! — заповяда кучешкият цар.

Шарко дотърча и погледна децата.

— Можеш ли да простиш на тези деца, Шарко ? — попита царят. - Те казват, че няма вече да те мъчат.

Шарко замаха опашка и рече:

— Мога ли да не им простя! Те са весели деца. Били са ме, мъчили са ме, но и добро .съм видял от тях!

— Щом е тъй, откарайте ги при майка им!

Деко и Дана се поклониха и излязоха. Позволиха им да се качат не количката. Те взеха и Шарка при себе си. Пазачите впрегнаха Черня, и той полетя с количката към къщата на децата.

Деко прегърна Шарка и рече:

— Жив да си ни, Шарченце! Ти ни спаси. Никога вече няма да те мъчим!

— И котките няма да мъчим! — добави Дана. — И птичките. Че има и котешко царство, и птичи нар. Нали Шарко?

— Ау-ау! — отвърна Шарко и близна Дана по нослето.

Ран-Босилек

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...