Jump to content

Най-хубавото място в света.


 Share

Recommended Posts

НАЙ-ХУБАВОТО МЯСТО В СВЕТА

Един ден Майка-Зайка рано привършила сутришната си работа и седнала пред къщи да си поотпочине и порадва на хубавото есенно слънце.

Скок, подскок, скок, подскок, скоро пристигнало при нея й малкото й зайче.

— Мамо, разкажи ми една приказка — замолило се то.

— Добре, миличко, ще ти разкажа за най-хубавото място на света“, Имало едно време, — започнала Майка-Зайка приказката и се прозинала.

— Имало едно време, но пак започнала да се прозява и задрямала.

— Е, мама уж щеше да ми разказва приказка за най-хубавото място в света, пък заспа. Сигурно е много уморена. Аз ще ида да потърся най-хубавото място в света и ще се върна докато тя се събуди.

И скок, подскок, скок, подскок, излязло зайчето, като се оглеждало навсякъде.

Ей насреща му сивата Катеричка,

— Къде отиваш Заю-Баю, — попитала тя.

— Отивам да търся най-хубавото място в света.

— Далеч ли е това място? — казала катеричката.

— И аз не зная — отговорил Заю-Баю.

— Добре, и аз ще дойда с тебе.

Тръгнали двамата и скоро срещнали едно птиченце.

— Къде отиваш катеричке? — попитала птичката.

— Отивам със Заю-Баю — отговорила катеричката.

— А къде отиваш ти, Заю-Баю?

— Аз отивам да намеря най-хубавото място в света.

— Далече ли е това място? — попитала птичката.

— И аз не знам — отговорило зайчето.

— Нито пък аз — добавила катеричката.

— Тогава и аз ще дойда с вас — казала птичката.

Тръгнала дружината и като повървяли малко, стигнали до една дупка в една голяма черна скала. Тази дупка била къщата на баба Меца. Тя седяла пред къщата си и се приличала на слънце.

— Къде сте се запътили деца? — попитала баба Меца.

— Аз отивам с катеричката — рекла птичката.

— А къде отиваш ти, катеричке?

— Аз отивам със Заю-Баю.

— Аз съм тръгнал да търся най-хубавото място в света. Казват, че е много далеч от тука. Знаеш ли ти, бабо Мецо, къде е това място?

Баба Меца погледнала към небето — малко път оставал на Слънчо, за да се скрие зад планината. Сенките на дърветата по земята станали големи, а въздухът бил вече доста хладен за стари хора като баба Меца.

— Ще се прибирам вече, — рекла тя — но първо ще ви кажа къде е най-хубавото място на света. Не е много далече. Виждате ли онуй голямо дъбово дърво там. От това дърво ще вървите все направо и ще стигнете до едно малко борово дръвче, което е в началото на пътя Ще повървите надолу до боровото дръвче до могилката Обърнете се след това на дясно и ще отидете право в най-хубавото място на света.

Поблагодарили и тримата на баба Меца и тръгнали. Заю-Баю подскачал напред, след него тичала катеричката и след нея леко хвъркала птичката. Стигнали до голямото дъбово дърво и от там отишли до бора.

Скоро видяли и могилката и като се обърнали на дясно — къде мислите били? Точно пред тяхната къща. Тогава птичката и катеричката погледнали Заю-Баю и се засияли. И Заю-Баю се засмял и казал: „Стара е баба Меца и знае много. Наистина, че най-хубавото място в света е у дома.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...