Jump to content

Патарак и рибок.


Recommended Posts

ПАТАРАК И РИБОК

На разходка из реката
тръгна баю Патарак,
весело с крила запляска
и закряска: „квак-квак-квак"
А отдолу из водата
там в съседний вир дълбок,
важно, важно и надменно
гледа господин Рибок.
„Здрасти, — казва Патаракът, —
ех, но скрит под таз вода,
ти не знаеш що е въздух,
слънце, радост, свобода!
О, ела при мене горе,
с мене тук заплувай ти,
над водата ти заплувай
и приятел ми бъди",
Господин Рибок изплува
над водата в тоя миг,
глътна въздух. — но му стана
зле, и той нададе вик:
„Не, не мога тъй да плувам,
въздухът не е за мен;
най-добре е да си бъда
там, където съм роден ..."
Свят му се зави, назад се
килна господин Рибок,
и отново се цамбурна
пак във своя вир дълбок.
А над него Патаракът
се закиска: „квак-квак-квак!
нищо не разбираш, байно ...
Гледай ти, какъв глупак!"
Гео Милев
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...