Jump to content

Recommended Posts

ЗАЩОТО

Тази игра се състои в следното: Всяко дете си измисля някаква професия. Водачът или учителката запитва едно от децата: „Какво си?“ Детето отговаря, напр., „Аз съм градинар“. От страна на учителката следват въпроси: „Защо не ми донесе домати?“ или „Защо толкова късно минаваш?“ и др. т. Детето трябва да отговаря без да употреби думата „защото“. То може да каже: „свършиха се“ или „бяха малко“, но не „защото бяха малко“. Ако последното отговори със „защото“, изгаря и учителката пита друго дете.

Играе се бърже.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...