Jump to content

Забележка. Богомилство и възраждане


Recommended Posts

ЗАБЕЛЕЖКА.

Богомилство и възраждане.

Богомилството и възраждането са две важни точки в историята на българската култура. Ако ги сравним, ще видим между тях нещо общо: и двете са важни прояви на народния гении, на народните творчески сили. Обаче, между тях има и разлика: Богомилството се характеризира с своя универсализъм. То е движение космополитно, всемирно, общочовешко; няма чисто национален или расов характер. Георги Константинов в статията си „Световно значение на нашия език и на нашата литература“ в „Вестник на вестниците“ от 24. май 1937 год. с право изтъква тая съществена разлика между тия две велики прояви, в българската култура.

Разбира се, и в двете движения има вътрешна красота. Дейците и в двете движения се отличават с самоотричане, безкористие, вяра, идеализъм. Но необходимо е да се изтъкне универсализма, космополитизма, общочовешката идея на богомилството. То е едничкото движение в България, дето българската душа се издига и твори космополитни идеи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...