Jump to content

Необходими познания


Ани

Recommended Posts

НЕОБХОДИМИ ПОЗНАНИЯ1)

Как дишаме обикновено ний, хората? Задавали ли сте си този въпрос? Колко въздух вкарваме в гърдите, в дробовете си и достатъчен ли е този въздух, за да извърши напълно окисляването и пречистването на кръвта, намираща се в даден момент в крайните разклонения на нашите бели дробове? Какво е отношението между капацитета на нашите дробове и това количество въздух, което ние поглъщаме при нашето слабо и едва забележимо дишане? Наблюдавайте се малко и вие ще забележите веднага това: ние обикновено вкарваме в дробовете си малко, съвсем малко въздух, когато, при съзнателно дишане, ние можем да вкараме в дробовете си много по-голямо количество. Направете неколко опити и вие ще почувствувате скоро разликата между резултатите на едното и на другото дишане.

Спрете се спокойно, и бавно, съсредоточено, едно след друго, направете неколко дълбоки вдишвания, като задържате въздуха в гърдите си по възможност повече и издишвате също така бавно,, ритмично, спокойно. Вие веднага ще почувствувате едно освежаване на ума и едно ободряване на цялото тяло. Това е ясния, видим и напълно реален резултат само на едни малки, откъслечни, незначителни усилия за правилно дишане. А какъв ще бъде резултата на дълги, систематични, настойчиви усилия в това направление? — Естествено резултата ще бъде много по-голям, той ще бъде огромен.

Ето що казва Учителя за дишането:

„Съвременните хора дишат бързо и повърхностно. В една минута те правят 20 вдишки и издишки. Значи, в една минута те вземат 20 въздушни обяда. Това е извънредно много. Това е бързо и плитко дишане. Като се учи човек да диша правилно, той трябва да намалява постепенно вдишките, които прави в течение на една минута, докато дойде най-първо до 3 въздишни обяда на минута, а после и до два. Това се постига постепенно, с течение на времето. Човек като достигне до задържане на въздуха даже до 30 секунди, той ще се справя с много от своите неразположения и болести“.

На друго място Учителят казва: „Ако човек в минута прави три вдишки, той е здрав. Колкото повече се увеличава бързината на дишането, толкова той по не е здрав. За да бъде човек здрав, една вдишка, една задръжка и една издишка заедно трябва да завземат 20 секунди — всичко в 60 секунди три вдишки. Дишането на всички нетърпеливи хора е неправилно. Дишането на търпеливите хора е дълбоко, а не плитко“.

„Човек се нуждае от дишане, не само за да приеме въздух, но и за да храни своя етерен двойник. Въздухът съдържа особена енергия, на речена от индусите „прана“. Други учени я наричат „животворно електричество“ и животворен магнетизъм“. Вие отивате на планината не само за чист въздух, както мнозина мислят, но още и за праната, т. е. за животворното електричество и магнетизъм. Дробовете приемат праната от въздуха най-добре сутринта. Когато човек усвои праната чрез дробовете си, тя веднага се разпространява по цялото тяло и внася във всички органи сила, живот и здраве, обнова“.

_________________________________________

1) По-обширни подробности върху дишането читателят ще почерпи от книгата „Учителят за дишането“ от Боян Боев, издание на книгоиздателство „Братство“ – Севлиево.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...