Jump to content

Дишането и продължителността на живота


Ани

Recommended Posts

ДИШАНЕТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА

НА ЖИВОТА

„Ако дишате добре, можете да останете и 120 години на земята. Ако не дишате добре, едва ще изкарате 30 — 40 години. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувствуване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез въздуха“.

Учителя

Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане — ето правилото, което винаги трябва да имаме пред вид, ако искаме да имаме дълъг и здрав живот.

Обикновено, продължителността на нашия живот, както и нашето физическо и душевно здраве са предварително и до голяма степен определени от цяла редица фактори, които са действували в миналото и с това са определили вече веригите на известна причинност. Но ние никога не трябва да забравяме, че, освен факторите, които са действували в миналото, освен причините, които са вече положени от тях в миналото, съществуват и фактори, които действуват сега, в настояще време, и че тия фактори днес поставят в действие нови причини, които не могат да не упражнят известно, по-голямо или по-малко влияние върху нашето състояние, върху нашето здраве и върху продължителността на нашия живот.

Наистина, има неща, които са така да се каже, абсолютно предопределени, т. е. неизбежни. Но има много повече неща в живота ни, които могат да станат или да не станат, в зависи- мост от това, дали ние, съзнателно или несъзнателно, ще сложим в действие нови фактори, които ще повлияят в едно или в друго направление на крайния резултат.

Така стои въпроса и с човешкото здраве и с продължителността на човешкия живот. Наследствеността, (разбирайки под тази дума нещо много по-обширно, отколкото обикновено се разбира), изобщо, миналото на човека, определя както целия му настоящ живот, така също и неговото здраве и възможностите за продължителността на живота му. Но то не ги определя напълно и окончателно. Почти винаги на човека е оставен известен изход, през който той, макар често с големи усилия, може да излезе из трудните условия, които действуват върху живота му. Човек винаги може да измени повече или по-малко от това, което съдбата му предоставя във форма на възможности. Не бива да се забравя, разбира се, че той може, както да подобри, така също и да влоши известни възможности, известни изгледи за своя живот, в зависимост от своето поведение.

Всичко това ще рече, че, обикновено, т. е. в повечето случаи, човек наистина може да продължи, или пък да съкрати живота си, той може да подобри или да влоши своето здраве, според това, как постъпва.

И едно от най-мощните средства за продължение на живота ни е дишането. Да се научим да дишаме дълбоко, да привикнем към упражненията 33 дълбоко дишане, като ги правим редовно и така ги превърне м в навик, с това ние вече сигурно удължаваме нашия живот, правейки го същевременно по-здрав, по-радостен, по-успешен.

Както и по-рано казахме, изисква се настойчивост. С малки, откъслечни усилия големи резултати не могат да се достигнат. Само постоянството може да ни даде трайни и съществени резултати.

И нашето постоянство в упражненията за дълбоко дишане не може да не бъде богато възнаградено. От него ний ще получим много повече, както за нашето здраве, така и за нашия успех в живота, отколкото чрез много други, досега употребявани средства. Макар и за него да се изискват усилия и настойчивост, все пак, то е най-икономичният път, най-икономичният начин за достигане на големи резултати.

Дишайте дълбоко, и ще бъдете здрав. Дишайте дълбоко, и ще продължите живота си. Дишайте дълбоко и ще извършите най-трудното нещо най-великия подвиг, възможен за човека на земята — ще въздействувате върху вашата съдба, ще я промените, в кръга на възможното.

Дишайте дълбоко!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...