Jump to content
Ани

ПЪТ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО

Recommended Posts

ПЪТ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО

Всички хора се движат в посока на истината. 35-82

Хората се движат в два порядъка: човешкия и Божествения. 35-82

Правият път на движение е онзи, който води от малкото към голямото. Като върби по този път, човек трябва да спазва три неща: да придобива, да пази придобитото и да го развива. 35-191

Какъв е смисълът на земния живот? - Да намери правата посока на движение. Растенията накъде се движат? При слизането си на земята, растенията са забравили де е центъра на живота и заровили главата си в гъстата материя, а крайниците си, т. е. клоните обърнали в посока, отдето са дошли. Спасението на растенията се заключава в завъртането им на 180°. Направят ли това движение, те ще обърнат главата си нагоре, към центъра на земята, да дойдат до първоначалното си състояние. Често човек губи правата посока на движението си, съзнанието му потъва в гъстата материя и той губи понятие за право и криво. 70-80

Доброто и злото са две посоки на движение. Когато твоите мисли, чувства и постъпки възлизат нагоре, ти си добър; когато слизаш надолу съзнателно или несъзнателно, ти ставаш лош -влизаш в областта на злото. Като знаете това, опитвайте посоката. по която вървите. Четете надписа и гледайте посоката. надолу ли сочи, или нагоре. Ако отивате нагоре, слънцето ви изгрява, ако отивате надолу, изменете посоката на вашето движение. Че някои не бил учен, или не бил богат. Това е второстепенна работа. Важна е посоката на движението, накъде се движи тоя човек. 70-276

От черната ложа от центъра на земята постоянно изменят движенията ви. 39.32-17

Ако живее съзнателно, човек може да измени посоката на свое то движение. 35-82

Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е туй, което стимулира правилното движение у вас. движението аз тълкyвaт или превеждам с думата любов, защото само любовта образува движение. 5-150

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×