Jump to content
Ани

КОЛКО ДА РАБОТИМ?

Recommended Posts

КОЛКО ДА РАБОТИМ?

Не се иска пресилена работа. 192-92

Човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. В работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Истинска работа е онази, която организира силите на човека. 59-302

Не трябва да работите повече, отколкото силите ви позволят. 5-76

Не изразходвайте енергиите си преждевременно, за да бъдете активни и способни за работа през целия си живот. 86-47

Нормалният човек върши всичко с приятност. Той никога не се претоварва с излишна работа. Той предприема само толкова работа, колкото може да извърши. Той върши всичко по закона на свободата. 78-188

Понякога човек се пресилва, работи повече, отколкото трябва. Защо? - За да спечели нещо повече. Човек трябва да работи, но да разпределя работата си: яденето да остави на физическия свят, труда - за духовния и работата - за Божествения свят. На физическия свят човек не трябва да работи много. Защо? - Защото работата е предвидена за Божествения свят. Ако живее в духовния и в Божествения свят, човек трябва да се труди и да работи. Щом не се труди и не работи, той ще се мъчи. Който казва, че се мъчи, той няма представа за труд и работа. 145-84

Човек трябва да жертвува поне 1/3 от своя живот за Господа. Работи ли девет часа на ден, той трябва да пожертвува три часа за Господа. т. е. за Божествения свят три часа за ангелите - за ангелския свят и три часа за себе си - за физическия свят. 45-95

Три часа работи за Господа, през което време ще посветиш и ума, и сърцето, и волята си само за Него. Който работи за Господа, той изпитва необикновен подем на душата и на духа си, а сърцето и умът му се облагородяват и просветяват. Който работи за Бога, той изпитва вътрешно доволство в себе си. 45-95

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×