Jump to content
Ани

ПОЧИВКА

Recommended Posts

ПОЧИВКА

„Отиде, пресели се, да си почива.” Когато си почине добре на онзи свят, човек се връща пак на земята, да работи.

Има два свята за почивка и два свята за работа. Законът е следният: Които е работил на земята, отива на онзи свят, да си почине; който е работил на онзи свят, слиза, да си почине на този свят. Мнозина са ме питали: Защо този човек е богат, защо има пари, защо жена му и децата му са всички здрави? Защо няма никакви мъчнотии и страдания? Отговарям: този човек е работил на онзи свят, а тук почива. И за тебе е същото: сега ти ще работиш на този свят, а ще почиваш на онзи свят. Там ще бъдеш богат, всичко ще имаш. 103-143

Почивката е необходима за всички живи същества като обновителен процес. 59-116

Сега хората се оплакват от нервност. Те не подозират, че тяхната нервност се дължи на невежеството им. Те не знаят да почиват. Някой седне на стол, наведе се надолу и мисли, че си почива. Друг ходи из стаята, нищо не мисли, нищо не работи и казва, че си почива. Нито едното е почивка. нито другото. Може да си починеш на стол, но трябва да отпуснеш всичките си мускули, да се облегнеш спокойно на стола. Може и с ходене да си починеш но трябва да ходиш ритмично. 149-212

Ако искате да си починеш, отпуснете ръцете си настрани. В спокойно състояние на мускулите. 148-211

Почивката подразбира временно прекратяване дейността на динамото в човека. 148-211

Да си почиваш, това значи, да канализираш силите на своя организъм така, че да протичат хармонично, плавно, без насилие и напрежение. 148-212

Какво е почивката? - Свещена почивка. 70-47 „Послушание

Благоприятните условия подтикват човека към почивка. Почивката е добро нещо за тялото, но не и за ума. 84-144

Съвременните хора се нуждаят от почивка. Всички несгоди, всички болести в живота на хората се дължат на преумората, на изтощаването, организмът се отклонява от нормалните условия на здравето. 145-84

Xopaтa не знаят как дa отпочиват. Животът на сегашните хора е крайно интензивен. Вследствие на което умът, сърцето, волята и телата им се изтощават. 145-44

Почивката подразбира освобождаване от безпокойството. 70-221

Каквото е отношението на човека към тялото му, тaкoвa трябва да бъде отношението му към неговия ум, към неговото сърце и към неговата душа. И те се нуждаят от почивка. Като работят през деня, вечер трябва да от починат, да се освободят от всички грижи и безпокойства. 147-242

Когато боледува, човек губи част от енергията на своя организъм. Вследствие на което и да иска да работи, не може, трябва да отпочине. 145-84

Да починеш сред пpиpoдaтa значи да усетиш в себе си едно вътрешно облекчение, а в ума ти да проблесне една велика мисъл. 75-171, „Езикът на природата

Приятно и практично е след като си работил лятно време и си се уморил, да седнеш под сянка, да си починеш. 70-207 „Благата в живота

Първо ще дадеш възможност на приятеля си да си почине, после ще му дадеш да се нахрани добре. Най-после ще разговаряш с него. 70-22

Мойсей, който е дал закона за почивката, е бил много по-умен - казал е: Шест деня работи за себе си, за жена си, за децата си за приятелите си, а седмия ден е на Господа Бога твоего.” Тази почивка е необходима за тебе, за да влезеш вътре в себе си и да прецениш отношенията, които си имал през дните на седмицата. Ще кажете на жена си и на децата си: „Оставете ме свободен днес, да послужа на Господа. Ама децата се биели. жената била неразположена оставете ги, не ги прекомерно съжалявайте. Ако жалите вашите близки и приятели този ден, вие ще излезете вън от Божествената хармония и ще изгубите един велик момент от живота от. 5-261

Не трябва да от почивате повече, отколкото е потребно. 5-76

Често в хората се явява желание повече да почиват, да се успокоят, да не се движат. Това желание е опасно. Защо? - Човек не може да остане в едно положение, да почива само. Ако дойде до положение само да почива, той трябва да знае, че това състояние е свойствено на материята. Само материята почива, само тя е неподвижна. Щом дойде до живота, той трябва да се радва, че работи. че се движи, защото движението е качество на живота. И най-после щом дойде до мисълта, нека се радва на този елемент. Това показва, че неговата мисъл, неговата разумност работи. Човек трябва да се радва на тpитe елемента в своя живот: на почивката, на движението и на мисълта. 137-88

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×