Jump to content
Ани

ЧИСТОТА

Recommended Posts

ЧИСТОТА

Ако хората биха приложили чистотата в живота си, те щяха да прогресират по-бързо. 192-113

Чистотата е първото стъпало от лесницата на вечния живот. Като се качите на Второто стъпало, пак ще прочетете „чистота”. 129-30

Чист живот се иска от всички. Който иска да живее добре, трябва да прояви своята разумност, доброта и вътрешна сила. Само така човек може да постигне своя идеал, да очисти живота си от всички утайки на миналото. 64-97

Дето ходи, човек трябва да пази абсолютна чистота. По улиците в дома си или в планината. той трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? 129-11

Закон е: Нямаш право да плюеш и да се секнеш по земята. Тя е твоя майка, ще я пазиш чиста. Нямаш право да тропаш и да риташ на земята. 112-226

Някой мисли за себе си, че е чист и свят човек, а навсякъде оставя нечистотии. Който съзнателно поддържа чистота в физическия живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения живот. 129-11

Законът на чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи: от него зависи хигиената на душата. 24-112

Порочният човешки живот произвежда особени нечистотии, които отиват в атмосферата и с това препятствуват на онзи живот изразен в мисли и чувства, които слизат отгоре. Не само това, но тези нечистотии произвеждат различни физически и психически болести. Това се забелязва особено през време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, стават причина за сериозни и тежки физически, умcтвeни и психически заболявания. 112-123

Дето е нечистота, там е cтpaданиeтo. Не можеш да бъдеш нечист и да не страдаш. 112-121

Страданията в света произтичат от факта, че тялото, сърцето или умът на човека са нечисти. И тогава Божествените сили като влязат в човека, срещат съпротивление. 99-35

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×