Jump to content
Ани

РАЗНООБРАЗИЕ

Recommended Posts

РАЗНООБРАЗИЕ

Единството в живота се крие в разнообразието. 34-10

В разнообразието е красотата и смисълът на живота. 44-132

Красотата на природата се заключава в крайното разнообразие. 34-10

Човек е дошъл на земята, да следва пътя на разнообразието, на Божествените процеси. 144-383

Що е разнообразие? - Това са всички необходими форми, в които битието, животът трябва да се прояви. Животът не може се прояви само в една форма. 5-79

Разнообразието е качество на Духа. Дето е Духът, там има разнообразие. 71-26

Животът на съвременните хора е еднообразен. В природата няма еднообразие. Въпреки това хората се стремят към еднообразие. 91-268

Всеки иска ближният му да бъде като него, да мисли, да чувствува и постъпва като него. Ако бъде така, той ще се натъкне на убийствено еднообразие. 112-100

Всички не сте на еднаква степен на развитие. В това седи красотата на живота. 49-103

Отрицателното в живота произтича от еднообразието. 144-383

Няма нищо по-опасно в света от това човек да се пресити. 126-200

Еднообразието деформира човека, а разнообразието го оформява, прави го красив. 144-382

Кои хора оглупяват? - Хората на еднообразието. 7-133

Не работи ли съзнателно върху себе си, човек изпада в еднообразие. което го довежда до сънно състояние. Ако човек мисли върху едно и също нещо по един и същ начин, най-после той дохожда до хипнотично състояние и заспива. Еднообразието обикновено докарва човека до сънно състояние. Духовното тяло е организираното тяло, в което съзнанието на човека взема участие и го прави буден, за всичко онова, което го заобикаля. 58-128

Еднообразието е зло, разнообразието - добро. Всички трябва да се стремите към разнообразие. 71-26

Търсите ли красотата, ще я намерите в разнообразието на живота, а не в еднообразието. 144382

Поради еднообразието, в което живее, човек е навлязъл в областта на страданията. 34-10

Живее ли с едни и същи неща, човек е изложен на страдания, обезсърчения и противоречия. Всяко нещо, което не се подновява, постепенно отслабва. 59-133

Като не разбира причината на страданията си, човек се стреми към разнообразие, дето не трябва, и казва: Аз имам много идеи. Не, ти трябва да имаш само една идея, един принцип, а много методи за прилагане на принципа или на идеята. Не мислете, че щастието е в разнообразието на принципите. 34-10

Еднообразните постъпки внасят горчивина в човека, а разнообразните - сладчина. 144-382

Човек трябва да се пази от еднообразието в живота. 86-34

Старото убива човека. а новото дава дух, подем, разположение. 59-133

Ако организмът придобива само един елемент, човек дохожда до еднообразие, което убива. 86-34

Като дойде до еднообразието, и богатият се отказва от богатството си. Когато човек преяде, и най-приятната храна произвежда в него тягостно състояние. Човек се нуждае от разнообразна храна. 86-34

Еднообразната работа убива хората. 99-120

Съвременните хора лесно се отегчават от живота. Защо? - Защото попадат в областта на еднообразието. Наистина, няма по-страшно нещо в живота от еднообразието. 145-68

Няма по-страшно нещо в света от пресищането. Даже и най-хубавите неща, най-красивите неща могат да произвеждат пресищане. 156-3

Сегашните хора са отегчени вече от еднообразието на живота и се стремят към вътрешно, разумно разнообразие. Хората са преситени от външния живот, от външното разнообразие и търсят живота на вътрешното разнообразие, в което има растене и подем. 145-176

Вие трябва да избягвате еднообразието, защото еднообразието убива, а разнообразието оживява човека. Аз говоря за вътрешното разнообразие, а не за външното. 49-65

Дойде ли в ума ви някоя еднообразна мисъл, турете я веднага настрана. Не обръщайте внимание на еднообразните мисли, чувства и постъпки. 144-382

Всяко повторение, в което има еднообразие - носи смърт. По-страшно нещо от еднообразието няма. 137-64

Едно от качествата на реалността е повторението. Това повторение на нещата се отличава с вечно разнообразие. В реалността има повторение на явления, на факти, но по съвършено различен начин. 137-64

Всеки трябва да се стреми към разнообразие. 71-26

Кpacoтaтa на живота се крие в разнообразието на мислите, на чувствата и на постъпките на xopaтa. 70-242

Колкото да е напреднал в духовно отношение, човек все се нуждае от нещо ново. Той трябва вceки ден да придобива по нещо ново, което да се влива тато струя в неговия живот, да го освежава. 59-16

Колкото по-разнообразен е животът, външно и вътрешно, толкова повече Божественото се изявява. Божественото внася разнообразието. Човешкият живот сам по себе си е еднообразен. Иска ли да живее в истинското разнообразие, човек трябва да влезе в Божествения живот. Ако живее по човешки, а търси разнообразие, човек е на крив път. Това значи, че той иска специални условия за себе си. Това е невъзможно. 80-186

ПРЕПОРЪКА

Добре е да имате приятели от трите типа: физически, сърдечни и умствени, да се хармонизирате. Еднообразието действува убийствено върху човека. Не е добре всички да бъдете само умствени типове или само сърдечни, или само физически. Ако в човека преобладават физически сили, той ще бъде крайно активен, ще бъде повече в движение. В него най-добре са развити костната и мускулната система, ако преобладават низките чувства, той мисли само за ядене и пиене. Животът му ще се превърне в грижи за ядене, и пиене той ще заприлича на буре. Ако преобладава умственият живот, той изсъхва пpeждeвpeмeннo, в него се проявява главно нервната система, За да не изпадне нито в едно от тези положения, човек трябва да работи в трите посоки: физически, духовно и умствено, Само така той ще хармонизира силите на своя организъм. Като метод за самовъзпитание на човека се препоръчва работа в трите направления: няколко часа върху ума, един или два часа върху сърцето и два или четири часа върху тялото - физическа работа. 38-348

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×