Jump to content

БИБЛИОГРАФИЯ


Recommended Posts

БИБЛИОГРАФИЯ

0. Мисли за всеки ден

ПЪРВИ СЛОВА

1. Наука и възпитание изд. 1949 г. София.

2. Възвание към народа ми - препис.

НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ

3. Сила и живот - 1 серия изд. 1924 г. „Гутемберг” Казанлък

4. Сила и живот - 2 серия изд. 1933 г. Пловдив

5. Сила и живот - 3 серия изд. 1929 г. „Д. Петров” Русе

6. Сила и живот - 4 серия изд. 1922 г. „Едисон” София

7. Сила и живот - 5 серия изд. 1922 г. „Съгласие” София

8. Двата природни метода изд. „Фотинов" София

9. Настанало е Царството Божие

10. Сила и живот - 8 серия изд. 1926 г. „Малджиев” Русе

11. Затова се родих изд. 1929 г. София

12. Влизане изд. 1930 г. София

13. Праведният изд. 1930 г. София

14. Вехтото премина изд. 1932 г. София

15. Мнозина казваха изд. 1933 г. София

16. Ни мъж, ни жена изд. 1933 г. „Гутенберг” Казанлък

17. Синове на възкресението изд. 1934 г. „Гутенберг” Казанлък

18. За съдба дойдох изд. 1929 г. София

19. Учителю благи изд. 1934 г. „Бр. Миладинови” София

20. Който има невеста изд. 1935 г. София

21. Голямото благо изд. 1936 г. „Гутенберг” Казанлък

22. Крадецът и пастирът изд. 1937 г. „Гутенберг” Казанлък

23. Да възлюбиш Господа изд. 1946 г. „Житно зърно” София

24. Все, що е писано изд. 1942 г. „Литопечат” София

25. Дали може изд. 1942 г. „Литопечат” София

26. Великите условия на живот изд. 1944 г. София

27. Новият човек изд. 1947 г. „Житно зърно” София

28. Ще управлява всички народи изд. 1948 г. „Житно зърно” София

29. Живият Господ изд. 1948 г. „Житно зърно” София

30. Поучаваше ги изд. 1949 г. „Житно зърно” София

31. Петимата братя изд. 1949 г. София

32. Който дойде при мене изд. 1950 г. „Житно зърно” София

33. Да ви даде изд. 1938 г. „Гутенберг” Казанлък

34. Условия за растене изд. 1949 г. „Житно зърно” София

35. Делата Божии зид. 1942 г. „Гутенберг” Казанлък

36. Вечно подмладяване изд. 1944 г. София

37. Учителю, да прогледам изд. 1931 г. София

ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

38. Трите живота изд. 1942 г. София

39. Правила на окултната школа изд. 1923 г.

40. Правилният растеж на ученика изд. 1923 г. „Малджиев” Русе

41. Положителни и отрицателни сили в природата изд. 1922 г. „Малджиев” Русе

42. Високия идеал изд. 1923 г. „Малджиев” Русе, Разумност в природата изд. 1948 г. София

43. Абсолютна справедливост изд. 1924 г. „Д. Златев” Русе

44. Козетивни сили изд. 1930 г. София

45. Светлина на мисълта изд. 1930 г. „Венера” София

46. Условия за разумния човек изд. 1930 г. София

47. Простите истини изд. 1933 г. София

48. Неразрешеното изд. 1933 г. София

49. Възможни постижения изд. 1934 г. София

50. Четирите кръга изд. 1934 г. София

51. Великото и красивото изд. 1935 г. „Задруга” София

52. Малки и големи придобивки изд. 1936 г. „Задруга” София

53. Добри и лоши условия изд. 1937 г. „Задруга” София

54. Ключа на живота изд. 1937 г. „Задруга” София

55. Смени в природата изд. 1938 г. София

56. Форми в природата изд. 1938 г. София

57. Определени движения изд. 1938 г. София

58. Естествен ред на нещата изд. 1939 г. София

59. Степени на съзнанието изд. 1939 г. София

60. Доброто оръжия изд. 1939 г. София

61. Божият глас изд. 1940 г. София

62. Просветено съзнание изд. 1940 г. София

63. Реалност и сенки изд. 1941 г. София

64. Събуждане изд. 1944 г. София

65. Законът на любовта изд. 1936 г. София

66. Начало на мъдростта изд. 1947 г. София

67. Новата мисъл изд. 1947 г. София

68. Работа на природата изд. 1948 г. „Житно зърно” София

69. Трите посоки изд. 1948 г. „Житно зърно” София

70. Новият светилник изд. 1946 г. „Житно зърно” София

МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

71. Двата пътя изд. 1934 г. София

72. Противоречия в живота изд. 1934 г. София

73. Допирни точки в природата изд. 1935 г. София

74. Добри навици изд. 1936 г. София

75. Разумният живот изд. 1926 г. Просв. комитет София

76. Лекции на младежкия окултен клас - 1924 ^ 25 г. изд. 1927 г. София

77. Лекции на младежкия окултен клас - 1925 г. изд. 1929 г. София

78. Влияние на светлината и тъмнината - 1925 - 26 изд. 1937 г. „Задруга” София

79. Жива реч изд. 1937 г. София

80. Посока на растене изд. 1938 г. София

81. Святото място изд. 1939 г. София

82. Божествената мисъл изд. 1942 г. „Литопечат” София

83. Божествените условия изд. 1942 г. „Литопечат” София

84. Отворени форми изд. 1943 г. „Литопечат” София

85. Служене, почит и обич изд. 1940 г. София

86. Закони на доброто изд. 1940 г. „Литопечат” София

87. Път към живота изд. 1941 г. „Литопечат” София

88. Методи за самовъзпитание изд. 1942 г. „Литопечат” София

89. Живот и отношения изд. 1947 г. „Житно зърно” София

90. Фактори в природата изд. 1947 г. „Житно зърно” София

91. Великата разумност изд. 1949 г.

92. Съразмерност в природата изд. 1949 г. „Житно зърно” София

93. Силите на природата изд. 1947 г. „Житно зърно” София

МЛАДЕЖКИ СЪБОРИ

94. Разцъфтяване на човешката душа - 1 събор изд. 1923 г. Русе

95. Да възлюбиш - 2 събор изд. 1940 г. Просв. комитет София

96. И обхождаше Исус всичката Галилея - 3 събор

изд. 1940 г. Просв. комитет София

97. Вътрешни и външни връзки - 4 събор изд. Просв. комитет София

98. Мислещият човек - 5 събор изд. Просв. комитет София

99. Закон за единство и общност - 6 събор изд. 1928 г.

100. Първите стъпки - 7 събор изд. 1929 г. София

101. Право си осъдил - 8 събор изд. 1930 г София

УТРИННИ СЛОВА

102. Абсолютна истина изд. 1949 г. „Житно зърно” София

103. Ново разбиране изд. 1949 г. „Житно зърно” София

104. Сеятелят изд. 1950 г. София

105. Дрехата на живота изд. 1950 г. София

105-2 Новото разбиране за времето изд. 1996 г. София

105-3 Младият, възрастният и старият изд. 1996 г. София

106. Учение и работа изд. 1939 г.

107. Трите родословия изд. 1943 г. София

108. Ценната дума изд. 1941 г. „Литопечат” София

109. Устойчиви величини изд. 1943 г. „Литопечат” София

110. Той създава изд. 1947 г. „Житно зърно” София

111. Старото отмина изд. 1947 г. „Житно зърно” София

112. Ликвидация на века изд. 1948 г. „Житно зърно” София

113. Красотата на душата изд. 1948 г. „Житно зърно” София

114. Новото начало изд. София

СЪБОРНИ И ПЛАНИНСКИ БЕСЕДИ

115. Мировата любов и космичната обич изд. 1919 г. Просв. комитет София

116. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя - 1919 г.

117. Беседи и напътвания на събора - 1920 г.

118. Новото човечество изд. 1947 г. „Житно зърно” София

119. Пробуждане на колективното съзнание изд. 1921 г. „Слово” София

120. Беседи и упътвания от Учителя - 1921 г.

121. Новият живот изд. 1947 г. София

122. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя - 1922 г.

123. Разумният живот изд. „Малджиев” Русе

124. Наряд и упътвания изд. 1925 г. Просв. комитет София

125. Две свещени положения изд. Просв. комитет София

126. Свещеният огън изд. Просв. комитет София

127. Пътят на ученика изд. Просв. комитет София

128. Обич към знанието

129. Абсолютна чистота изд. 1929 г. София

130. По Бога направени изд. 1929 г. София

131. Благословена между жените изд. 1930 г.

132. Любов към Бога изд. 1931 г. София

133. Нашето място изд. 1932 г. София

134. Отиване и връщане изд. 1932 г. София

135. Светът на великите души

136. Ценното из книгата на великия живот изд. 1932 г. София

137. Бъдещето верую на човечеството изд. 1934 г. София

138. Часът на любовта изд. 1934 г. София

139. Великото на живота

140. Царският път на живота изд. 1935 г. „Задруга” София

141. Да им дам живот изд. 1936 г.

142. Лъчите на живота изд. 1937 г. София

143. Двигатели на живота изд. 1938 г.

144. Езикът на любовта изд. 1939 г. „Литопечат” София

145. Божествен и човешки свят изд. 1940 г. „Литопечат” София

146. Възможности за щастие изд. 1941 г. София

147. Опорни точки на живота изд. 1942 г. София

148. Вечното Благо изд. 1944 г. София

СБОРНИЦИ ОТ БЕСЕДИ

149. Път на мисълта изд. 1940 г. „Житно зърно” София

150. Кротостта и смирението

151. В царството на живата природа изд.1933 г. София

152. Трите основи на живота изд. 1921 г. „Слово” София

153. Успоредните пътища. Проявление на ума изд. 1928 г.

154. Чист и светъл изд. 1926 г. Пловдив

155. Човешкият дух изд. 1933 г. София

156. До скончанието на века изд. 1926 г. Русе

157. Отличителни черти на човека изд. 1927 г. Просв. комитет София

158. Отворените очи изд. 1928 г.

159. Положителни и отрицателни черти на човека изд. 1928 г.

160. Сфинксът - начало и край на нещата

161. Изгревът на слънцето изд. 1928 г. София

162. Духовното У човека изд. 1929 г. София

163. Линиите на природата

164. Пътят на добрите постижения

165. Учителят изд. 1930 г. Пловдив

166. Новата Ева изд. 1932 г.

167. Жал ми е за народа

168.Майката на времето изд. 1932 г.

169: Разумно разбиране изд. 1934 г.

170. Великото в живота изд. 1934 г. „Гутенберг” Казанлък

171. Да мисли изд. 1935 г. София

172. Отец ме люби

173 Баща и син изд. 1937 г. София

174: Да живеем за Господа изд. 1937 г. София

175 Дигни одъра си изд. 1938 г. София

176. Свещени думи на Учителя

177. Големият брат изд. 1939 г. София

178. Учителят говори

179. Живот за цялото

180. Заветът на цветните лъчи изд. 1940 г.

181. Новият ден изд. 1941 г. София

182. Линиите на природата

183. Общение с Бога изд. 1943 г. София

184. Към новата култура изд. 1946 г.

185. Истината изд. 1948 г.

186. Новото човечество изд. 1948 г.

187. Възходящият път изд. 1921 г.

188. Тихият глас

189. Повече светлина

ПОСЛЕДНО СЛОВО

190. Заветът на любовта - 1 том изд. 1944 г.

191. Заветът на любовта - 2 том изд. 1944 г.

192. Заветът на любовта - 3 том изд. 1944 г.

МУЗИКАЛНИ ТВОРБИ

193. Песни на Всемирното Бяло Братство

194. Песни от Учителя - 1 част

195. Паневритмия - голяма

196. Братски песни

197. Паневритмия - малка изд. 1941 г. „Литопечат” София

198. Песни от Учителя - 2 част

199 Слънчеви лъчи изд. 1948 г.

200 Песни от Учителя - текст изд. 1948 г.

201. Песни от Учителя - братски песни

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...