Jump to content
Ани

ГЕНИАЛЕН

Recommended Posts

ГЕНИАЛЕН

Човечеството се нуждае от добри гении, които творят и създават, а не от зли гении, които разрушават и унищожават. 27-168

За предпочитане е, човек да бъде признат от природата за гениален, отколкото от хората. 82-214

Ученият, талантливият, гениалният човек са големи, пълноводни реки, в които се втичат множество поточета и рекички. 85-26

Геният не е израз на възможностите на една душа само, но той представя колективно усилие на множество души, които от векове работят в известно направление. Като намерят един подходящ организъм, те се проявяват чрез него. Ние наричаме този човек гении. 55-56

Геният не живее за себе си, той е колективен дух, т.е. израз на колективното желание на множество хора. 49-98

Гениалността подразбира сбор от много таланти. 81-93

Високо съзнание, неприривна работа и непоколебима воля се изисква от човека, за да дойде на земята като гений. 49-15

За да се прояви някой на земята като гений, това подразбира усилена работа на човешкия дух в редица свои минали съществувания. Геният е човек с пробудено съзнание, който е работил и работи непрекъснато, при всички условия на живота, и на земята, и на небето. 49-15

Организмът на гениалния е изтъкан от фина материя, нервната му система е добър приемник и предавател, понеже няма никакви наслоявания. 81-92

Истински гениален човек е този, на когото всички удове на тялото са гениални. Ако един от удовете му не отговаря на изискванията на гениалността, този човек не може да бъде гениален. 47-63

Геният е построен въз основа на строго определени математически данни. Всяка черта, всеки уд от неговия организъм е точно определена математическа величина. 49-16

Гениалният разполага с ум, на който всички сили и способности са добре развити и се проявяват в положителна посока. 81-92

Гениалният прави нещата достъпни за окръжаващите. 81-92

Погледът на гениалния човек е дълбок. Той е свързан с цялото Битие. 47-63

Да бъде човек гений, това подразбира да помни поне десет свой прераждания. 49-16

Ако средата, почвата, от която расте и се развива, не е гениална, той не може да бъде гений. 49-16

Майката и бащата на гения също така са гениални хора. 49-16

При това геният трябва да се роди от добродетелна майка и от умен баща. 49-15

Няма ли човек зад гърба си десетки, стотици или хиляди прародители, които да са вървели в Божествения път, в пътя на красивото и великото, той не може да бъде нито учен, нито гениален, нито светия. 12-93

Гениалните хора нямат никакви недостатъци, никакви недъзи; не трябва да имат никакви слабости. Всичките им органи и чувства трябва да са добре развити. Ако човек има недъзи и недостатъци, той не може да бъде гениален. 13-109

Когато се разговаряш с някой гениален човек, той те изслушва внимателно, изучава те, без да те унижи. Той е толерантен към всички. 47-63

Великите и гениални хора пишат чисто, красиво, правилно. Гениалният не обича да преписва произведенията си. 35-284

Гениалният все още е свързан с земята, вследствие на което има поне една слабост. И за Толстоя, като гениален човек, разправят, че имал някаква слабост, която често го довеждала до желание да се самоубие. Като виждал, че животът няма смисъл, той решил да се самоубие. За тази цел той отивал в гората, дето се предавал на дълбоко размишление. Като мислил дълго време, най-после гората, със своите сенки, го спасявала. Сенките на дърветата му показвали смисъла на живота. Не само Толстой е дохождал до мисълта за самоубийство. Гениалните хора са крайно честолюбиви. Личните им чувства са силно развити. Те не позволяват да им правят забележки. Достатъчно е да ги погледнете само, за да разберат, че са направили някаква погрешка, и бързат да я изправят. 81-94

Великите и гениалните хора са станали такива, защото ден и нощ са работили върху своя ум и своето сърце, разработили са ги. 145-287

Мнозина мислят, че силата на човека е във външните удобства. Това е така за обикновените хора, но не за гениалните. Геният носи силата в себе си. Дето отиде, дето бутне, силите на природата му се отзовават. 34-143

Геният, разбира и прилага правилно законите на природата. 34-128

Той владее принципите на живота. Той живее повече в умствения свят. 86-185

Който иска, може да стане гениален най-много в продължение на десет години. Кога може да стане човек гениален? Когато милиони хора съсредоточат мисълта, чувствата и желанията си към него. Той ще бъде център, фокус, в който всички добри мисли и чувства на тия хора се съсредоточават. По този начин той става израз на това общо желание. 49-98

Обикновено на сто години се раждат няколко гениални хора. 81-92

Време е вече хората да започнат съзнателно да работят, да проявят своята гениалност. 145-285

Гениалността се появява само тогава, когато човек съдържа огън в себе си. Огънят ражда гениалността. 21-25

Вярвайте на всички добри и гениални хора, които говорят на вашия ум, на вашето сърце, на вашата воля и вашето тяло. Човек трябва да се учи от онези, които стоят по-високо от него. 145-247

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×