Jump to content
Ани

МЛАД

Recommended Posts

МЛАД

Млади хора са нужни. 70-121

Младостта е красив живот, който се поддържа само от хармонията. 70-85

Думата „млад" подразбира възможността на човека да свети; да има Божествено разположение, да бъде Син Божии. 132-88

Две възрасти съществуват в света: вечна младост и вечна старост. Вечно младите наричаме хора на Любовта. 144-117

Докато е млад, човек може да се нарече красив. 145-308

Ако си млад, трябва да се проявиш, да потекат през тебе всички Божествени енергии. 93-53

Да бъдеш вечно млад, каквато е душата, това значи, да носиш в себе си всички възможности за постигане на своите идеали. Да бъдеш млад, това значи, да използуваш условията, които ти са дадени за растене и развитие. 86-126

Младият трябва да има една основна идея, която да постигне в живота си. 75.4-224

До като си млад ще сееш Божествени семена. Сей на младини, за да се ползуваш на старини от плода на дървото. Не сееш ли, на старини ще станеш последен бедняк. 93-53

Младият се ръководи от Любовта. Той живее в градината на Любовта, накичена с безброй сладки плодове. Като е млад човек изучава любовта. 145-290

Човек е млад, докато мисли и чувствува право. 70-158

Младият трябва да прилага закона на прилежанието и да се ползува и от най-малките блага, които Бог му е дал, за разрешаване на задачите в неговия живот. 83-54

Някой пропуснал условията да учи на младини. Като млад, външните условия го изкушавали. 145-313

Всички хора, особено младите, като мислят, че благата идат от света, увличат се в него, турят го близо до сърцето и до съзнанието си, вследствие на което страдат. Много естествено! Те не познават законите на света и не могат да се справят с него. 87-39

Младият е пъргав, подвижен, лесно се огъва. 70-194

Докато работи, човек е млад. 70-158

Вие трябва да бъдете млади, да се пригодите към новите условия. 145-111

От вас се иска вяра, която да ви подмлади и освежи. 145-111

Ще пожелаеш да се подмладиш и ще се подмладиш. 70-92

Окултистът, който се занимава със законите на живата природа, разполага с методи и начини, чрез които може да се подмладява. 13-9

Без Божията Любов, без Божията Мъдрост и без Божията Истина никакво подмладяване не може да става. 70-104

Любовта е причина за вечното подмладяване, за вечното обновяване на човешката душа. 145-61

За да се подмлади, две неща се искат от човека: ако е млад, той трябва да почита стария; ако е стар, той трябва да обича младия. Следователно, ако иска да се подмлади, старият трябва да обича младия. Ако иска да придобие знание, да поумнее, младият трябва да почита стария. 144-117

Не можеш да се подмладиш, ако не влезеш в рая. 70-91

Станете млади! Казвате: Тежко ми е на душата. Стар съм. - Какво да правя? - Стани млад! - Как? - Не мисли за велики работи в света. Тури само 1/2 кг хляб в стомаха, 100 гр знание в мозъка и 5 гр чувства в сърцето си - това е достатъчно. 4-190

Да стане човек млад подразбира да хвърли от гърба си всичкия ненужен товар, да задържи само най-необходимото. 74- „Отношение на два закона

Казвам: всеки от вас може да стане млад. - Как? - Като се съблече от греха си, а всеки може да се съблече от греха. От него зависи. 96.3-55

Обичайте, учете, пейте за да се подмладите. 70-118

Ако старият може да люби, той се подмладява; ако младият изгуби любовта си, той преждевременно остарява. 145-169

Мекотата прави човека млад. 142-36

На каквато и възраст да е човек, трябва постоянно да се подмладява. 144-117

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×