Jump to content
Ани

РАБОТЛИВ

Recommended Posts

РАБОТЛИВ

Различаваме три вида работа: физическа, духовна и умствена, които се отнасят към живота на ученика. Ученикът не може да прави разлика в работата. За него физическата, умствената и духовната работа трябва да бъдат еднакво важни, да бъдат свещени. Физическата работа е един метод, чрез който се възприемат енергиите от земята. Тези енергии се възприемат чрез краката. Ето защо, когато човек работи физически, порите на краката му трябва да бъдат отворени, за да могат енергиите правилно да циркулират в тялото. При духовната работа се засягат чувствата, затова неговото сърце трябва да бъде отворено, за да приема енергиите на духовния свят. При умствената работа умът трябва да бъде отворен, т.е. мозъкът да е в състояние да възприема. 38-30

Какви трябва за бъдат пръстите на човешката ръка, за да върши човек работа? Ако на човек с квадратни пръсти, възложите да прекопае едно лозе, той ще свърши работата добре. Дадете ли същата работа на човек с заострени пръсти, или с мека, нежна ръка, лозето ще остане непрекопано. Това не значи, че пръстите на всички хора трябва да бъдат квадратни. Човешката ръка трябва да се мени, да претърпи поне четири промени, да мине през всички полета на работа: през физическото, през духовното, през умственото и най-после да влезе в полето на Божествения свят. Като свърши работата си в четирите полета, ръката на човека трябва да приеме естествената форма. Човешката ръка трябва да се мени всеки ден, всяка минута. Това значи човек да прилага в действие всички свои сили, да се развива хармонично. Когато ученикът работи няколко часа в умственото поле, той трябва да вземе мотиката и да отиде на лозето или на нивата, да покопае. Перото на ученика трябва да се превръща и в мотика и в лопата, с която да обработва земните пластове. Като работи по този начин, човек се свързва с всички хора по земята и им помага. 88-96

Нужно е повече светлина за ума, повече топлина за сърцето и мир за душата, за да може да се внесе по-голяма широта в живота, да може човек да работи правилно и хармонично. 47-15

От всички ученици се изисква правилно отношение към работата. Това се отнася главно към онези, които имат желание да работят. Всеки трябва сам, от любов, да си наложи изпълнение на поетата работа. Започнеш ли някаква работа, дадеш ли обещание да я свършиш, изпълни я. Бъди верен на обещанието си. Веднъж пожелал да бъде ученик и обещал да работи, той вече отговаря през Бога за задължението, което е поел. 38-30

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×