Jump to content

Възпитанието на детето


Recommended Posts

ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО

Възпитанието и образованието на нашите деца е най-важният принос, който можем да направим за човешкото развитие. Мъдрите родители, които желаят да дадат на детето всички предимства, още преди раждането, дори преди зачеването, трябва да насочат мислите си в молитва към задачата, която предприемат.

Те трябва да са убедени, че за растежа допринасят подходящите звездни влияния, когато Луната преминава през фази, благо­приятни за създаване на едно силно и здраво тяло. Разбира се, техните тела трябва да са във възможно най-доброто физическо, морално и душевно (психическо) състояние.

След това, по време на утробния период, родителите трябва постоянно да поддържат във въображението си идеала за един силен и полезен живот на идващото същество.

Веднага след раждането е добре да направят хороскоп на детето, защото идеалният родител е също и астролог. Ако не са в състояние сами да направят хороскопа, те поне могат да научат звездните знаци, които ще им дадат възможност да разберат смисъла на думите на астролога. От рождената диаграма на детето могат лесно да бъдат видени силните и слабите страни от характера му.

Тогава родителите ще бъдат във възможно най- добрата позиция да поощрят доброто и да вземат подходящи мерки, за да променят слабостите, преди те да станат действителност. По такъв начин те ще могат до голяма степен да помогнат на идва­щото същество да преодолее недостатъците си.

Като погледнем на Духа като на вечен странник и на всеки земен живот като на събитие във времето, различните фази от нашето съществуване ще заемат полагащите им се места. Ако размислим върху думите от поемата на сър Едуин Арнолд:

“Духът никога не се е раждал!

Не е било време, в което да го няма,

И никога няма да спре да съществува!...

ще имаме възприемем преходността на времето, съпоставено с вечността на Бога. Вероятно това осъзнаване може да ни помогне в разбирането на децата, които преминават през трудните фази на растежа.

Книгата на личния физически живот на земята започва от първата глътка въздух на бебето и продължава до последния му дъх.

“Когато детето поеме първата си вдишка, физиологичните условия в сърцето му вече са променени, връзката с утробата е прекъсната и кръвта е принудена да циркулира през сърцето и белите дробове.”

При контакта на кръвта с въздуха в белите дробове тя е в състояние да състави картина на обкръжаващата я среда.

Кръвта е превозното средство на Егото и когато тя се втурне през сърцето, оставя отпечатък от семенния атом в лявата камера на сърцето (която изпраща кръв към артериите). Върху тази безкрайно малка повърхност са отпечатани всички картини от външния свят през целия живот на човека.

Родителят трябва да разбере, че това, което ние наричаме раждане, е раждане само на видимото, физическо тяло, което идва до настоящата си висока фаза на работоспособност за по-кратко време, отколкото невидимите превозни средства (тела) на човека, защото е имало най-дългата еволюция.

Както плодът, обвит в защитната утроба на майката през периода на бременността, е предпазен от въздействията на видимия свят, така и фините тела са в обвивки от етер и желание - субстанция, която ги защитава, докато се развият достатъчно и са в състояние да издържат условията на външния свят.

Виталното тяло се ражда на около 7-годишна възраст - времето, когато детето си сменя зъбите;

Тялото на Желанието (астралното) се ражда около 14-тата година - времето на пубертета.

Умът се ражда около 21 -та година от живота, когато казваме, че човек е станал пълнолетен.

Има някои важни неща, за които можем да се погрижим само през подходящия период от растежа и родителят трябва да ги знае.

Въпреки че органите вече са оформени до момента на раждане, границите на растежа се определят през първите 7 години, и ако те не са приели правилната форма през това време, едно иначе здраво дете, може да стане болен мъж или жена.

В окултната школа учим, че през първите 7 години от детския живот са активни само отрицателните полюси на всички етери във виталното тяло. Затова способностите да виждаме и чуваме, които зависят от негативните сили на Светлинния Етер, правят детето да бъде цялото “очи и уши”.

Много полезно за растежа на детето е, ако родителите обръщат внимание на цветовете, с които е обградено и дори по-важно е, ако обръщат внимание на звука и ритъма около него. Това важи за през първите седем години от детския живот.

В първа глава от книгата на Св. Йоан четем:

“В началото беше Словото...

И нищо от това, което е станало,

не стана без Него... И Словото стана плът”.

Словото е ритмичен звук, а звукът е великият космичен създател. Следователно, през първия 7-годишен период от неговия живот, детето би трябвало да бъде обградено от подходяща музика, от музикален език. Особено ценни са естеството и ритъмът на стиховете в детската стая. Смисълът не е толкова от значение, от значение е ритъмът. Колкото повече детето ги слуша, толкова по-здраво ще расте.

Две велики думи можем да приложим за този период от живота на детето: имитация и пример. Няма такова създание на света, което да е толкова подражаващо, колкото едно малко дете: То следва примера, доколкото може, до най- малките подробности. Затова родителите, които искат да възпитат детето си добре, трябва да бъдат внимателни в негово присъствие. Безполезно е да го учат да мисли, то не мисли, не разсъждава, може само да подражава. Може да спре да имитира толкова, колкото може да спре водата, която се спуска по голям наклон. Ако ние ядем храна, която има много подправки, а дадем на детето друго ядене и му кажем, че нашето не е добре за него, тогава то няма да бъде в състояние да ни подражава, но ние насаждаме апетит за такава храна в него. Когато то порасне и може да си достави удоволствие е този вкус, той ще го направи.

Следователно, внимателните родители трябва да се въздържат от тези храни и напитки, които не желаят да употребява тяхното дете.

Що се отнася до облеклото, можем да кажем, че по това време детето би трябвало изобщо да не забелязва половите си органи и следователно дрехите би трябвало да бъдат (предимно) свободни през цялото време.

Това е необходимо особено при момченцата, защото често пъти един много сериозен лош навик в по-късния период от живота им може да произтича от триенето на твърде тесните дрехи.

Въпросът за с наказанието също трябва да бъде взет под внимание: това също е един важен фактор през цялото време на осъзнаване на половата принадлежност и трябва да бъде внимателно избягвано. Колкото и трудно да се контролира едно дете, то не може да не реагира на метода за възнаграждение при добри дела и на отнемане на привилегиите при неговото непослушание.

Освен това, ние познаваме факта, че боят пречупва духа на едно куче, а се оплакваме, че някои хора са развили безхарактерност вместо достойнство - че им липсва воля. До голяма степен това се дължи на безжалостно биене в детството. Нека родителят да погледне на това от гледна точка на детето.

Кой би харесал да живее е някого, който е много по-голям от него, от чиято власт не може да избяга, и трябва да понася да го бият ден след ден? Оставете биенето настрана и повечето от социалното зло ще изчезне за едно поколение.

На 7-годишна възраст жизненото (виталното) тяло се ражда и сега възприемането и паметта ще изиграят основната си роля. През този 7- годишен период, детето е безпристрастно и без предварително замислени идеи. Затова, през този период, то може да се изучи най-добре. То вярва в родителите си и в учителите и ще следва техните наставления.

Когато виталното тяло се роди през 7-та година, способностите за възприемане и запаметяване трябва да бъдат възпитавани (тренирани). Думите за този период трябва да бъдат послушание и учение.

Ако имаме преждевременно развито дете, не бива да го подтикваме към занимания, които изис­кват голямо изразходване на умствена енергия. Детските таланти обикновено стават мъже и жени с по-малко от нормалния умствен капацитет.

На детето трябва да му бъде разрешено да следва собствените си наклонности в това отношение. Способностите му за наблюдение трябва да бъдат подобрени и трябва да му бъдат показани живи примери.

Нека да види пияницата и до какво зло го е довело пиенето: покажете му също добрия човек и му поставете високи идеали. Учете го да приема всичко, което му казвате с авторитет и да се стреми да бъде такъв, че да може да уважава ролята ви като родители и учители.

По това време детето трябва да бъде подготвено да усвои силата, която сега се събужда в него и която ще му даде възможност да продължи своя род в края на втория период от седем години. Не трябва да му се разрешава да събира тези знания от съмнителни източници, само защото родителите бягат от отговорността да му обяснят, заради погрешно разбрано чувство за срамежливост.

Едно цвете може да бъде взето като предмет за урок, откъдето всички деца - от най-малкото до най-голямото - могат да получат най-доброто познание под формата на приказка. Те могат да научат как цветята са като семейства, без да ги затрудняваме с разни ботанически термини, макар че е добре родителите да познават до известна степен елементарната ботаника. Покажете на децата няколко цветя. Кажете им: “Ето това цвете е от семейство, където има само момчета (тичинков цвят) и ето друго цвете, където има само момичета (плодников цвят). А ето едно, където са и двете - момчета и момичета (цвят, където има и тичинки, и плодници)."

Покажете им тази част, която съдържа прашеца.

Кажете им, че тези малки цветя-момчета са също като момчетата в човешки семейства: че те обичат приключенията и искат да кръстосват света и да се бият в битката на живот и смърт, докато момичетата (женската част, произ­веждащо семена) си стоят вкъщи.

Покажете им пчелите с кошничките за прашеца, който е на техните крачета и им кажете: как тези малки цветя-момчета, възседнали крилата коне като древните рицари, обикалят из света да търсят принцесата, затворена в магичния замък (тичинките, скрити в чашката, която произвежда семена);

как цветният прашец, цветята момчета- рицари, си пробиват път през женската част, която произвежда семена, за да влязат до мястото на опрашването;

тогава им кажете как това означава, че рицарят и принцесата се женят и че ще живеят щастливо след това и стават родители на много малки цветя - момчета и момичета.

Когато напълно проумеят това, те ще разберат също и продължаването на рода в животинското и в човешкото царства, за тях няма разлика: човек е толкова чист, целомъдрен и свещен, колкото и другите същества.

И малките деца, отгледани по този метод, ще имат винаги почит за размножителната функция, която не може да бъде внушена по по-добър начин. Когато едно дете е било информирано по такъв начин, то е добре подготвено за раждането на “тялото на желанието” по време на пубертета.

Децата под 14-годишна възраст до известна степен са все още част от техните родители, защото в тимусната жлеза е складирана есенцията на родителската кръв, която детето използва за производството на собствената си кръв през годините на детството. Тимусната жлеза на бебето е най-голяма малко преди раждането и намалява с времето. Около 14-та година Егото е готово да се утвърди и е в състояние да произвежда собствена кръв. Детето става една Личност.

Сега е времето за родител и учител да приложат търпимост и да изпитват съчувствие към растящия младеж, изправен пред много проблеми. Ако детето се е научило да вярва и обича по-възрастните членове на семейството, сега то ще следва техните съвети и опасностите, придружаващи растежа, не са големи.

По това време, когато личното “тяло на желанието” се роди, чувствата и страстите вече се усещат. Личният ум още не се е появил и нищо не държи сметка на сексуалния копнеж.

Лесно е през този период, детето да се понесе по течението на нежелателни навици, които могат да имат опасни последствия. Вярно е, че много уроци са научени в този път, но родители и учители трябва да бъдат готови да проявят загрижен интерес и любящо разбиране.

Сега е времето, когато детето трябва да се учи да търси себе си; да учи ползата от внимателно изследване на всичко, което желае да съди. То трябва също да бъде научено, че “колкото по- гъвкави са мненията му за дадени неща, толкова по-добре иде може да изследва нови факти и да придобие ново познание".

Когато страстите и емоциите се отприщят, младежът влиза в най-опасния период от живота си - от 14 до 21 години. По това време Тялото на желанието се е развилняло, а умът още не се е развил, за да действа като спирачка. Това не е опасно за детето, което е възпитано по начина, описан по-горе, защото неговите родители ще бъдат една сила и опора за него, за да преодолее трудния период до времето, когато то ще е напълно родено - 21-годишна възраст, когато се ражда умът.

* * *

Max Heindel

CHILDREN

THE ROSICRUCl AN FELLOWSHIP

Mt. Ecclesia, Oceanside, California, USA

* * *

Макс Хайндл

ВЪЗПИТАНИЕ на ДЕТЕТО

Издател: СД "Алфиола" - Варна

Превод от английски: Симеон Иванов

Редактор: Христо Маджаров

Коректор: Милена Семова

Компютърна обработка: Диан Семов

За контакти: (052} 64-19-91, 610-814

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...