Jump to content
Ани

УВАЖАВАЩ

Recommended Posts

УВАЖАВАЩ

Учтивост, уважение е вътрешно, морално качество на човека. 76.9-58

Ти уважаваш хората за съзнанието, което имаш в себе си. 129-13

Що е почит? - Да съзнаваш достойнството си като човек. 129-13

Ако искаш да те уважават, трябва да уважаваш. 145-66

Който уважава хората, уважава и себе си и който уважава себе си, уважава и хората. Това правило трябва да поставите като основа на живота си. 76.9-58

Няма по-красиво нещо от това, да влезете в един дом, дето всички членове се уважават и почитат. 145-88

От всички хора се изисква разумно уважение. Това е една от благородните черти, които човек трябва да развива на земята. От вас се изисква разумно уважение. В разумното уважение почива разумният живот. 0-8.4.1988

Едно ценно качество, което липсва у младите, е взаимното почитание и уважение, което произтича дълбоко от душата. Ако търсите външна учтивост, външно уважение, това ще срещнете донякъде у младите, но то е повърхностно качество, което скоро изчезва. Срещнете ли един човек, който има дълбоко уважение към другите, всички го считат за слаб човек и ще се качат на главата му. 76.9-47

Взаимно уважение - това е едно от най-благородните черти, които човек трябва да развива на земята. Върху взаимното уважение почива разумния живот. 76.7-88

Вие трябва да развиете тази черта във вашия характер, по която да се отличавате. Не само привидно, външно да имате уважение, но да развиете тази черта вътре в себе си, вътрешно да имате уважение един към друг. Само по този начин ще придобиете нежност и разумност. 76.7-89

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×