Jump to content
Ани

ЧЕСТЕН

Recommended Posts

ЧЕСТЕН

Честността е онзи елемент, който алхимиците са търсили, елексирът на живота, първоначалният зародиш на живота. 0-19.8.1990

Какво разбирате под думата „честност"? - Честността подразбира справедливост, абсолютно никаква лъжа у човека. 76.6-44

Отличителните черти на честния човек са следните: в каквото и общество да влезе, с когото и да се свърже, той не причинява абсолютно никаква вреда, а на всекиго е полезен. Освен това той не се дразни. Никому обидна дума не казва. Каквото вземе от другите, навреме го връща, никому длъжен не остава. 76.6-46

Честният човек е точен и изпълнителен във всичко. Той е изправен и точен и като слуга, и като ученик, и като цар. Той предприема такава работа, каквато може да свърши. 76.6-47

Каквото обещае, изпълнява. 76.6-47 Човек трябва да бъде честен пред себе си, да констатира фактите тъй, както са; защото има факти, които са верни по форма, но не и по съдържание; има факти, които са верни по съдържание, но не и по смисъл. 122-29

Честността влиза като елемент в интелигентността. 76-654

Честен човек е този, който мисли и действува правилно. 5-233

Честен е този, който изпълнява навреме своите задължения. 154-3

Честността подразбира справедливост. 0-12.3.1988

Честността има външни признаци. Честният човек винаги е прав, никога не се прегърбва. 76.6-51

Честният човек е благороден. Той издържа на всички лоши условия в живота. 0-19.8.1990

И боси да сте, но да бъдете честни и справедливи. 27-64

Честността ще създаде гръбнака на човешкия характер. 151- 48

Преди всичко ние трябва да имаме един честен и почтен живот. 122-38

Някой казва на другите хора да бъдат честни. Не казвай на другите хора да бъдат честни, но ти сам бъде честен! Можеш да загубиш милиони, но честен бъди! Честният човек е всякога богат. 76.6-53

Преди всичко трябва да бъдете честни спрямо себе си. Честността усилва волята. 76.6-54

Честността подразбира такава дреха, която като се пере, не прави водата мътна, нито пък тъканта е се изменя. 76.6-46

Не мислете, че сега ще придобиете честността. Тя седи у вас като елемент, като сила, която трябва да се развива. Тя седи у вас като зародиш, като една потенциална, разумна жива сила, на която трябва да дадете условия да се развива. Дадете ли е повече вода, въздух, светлина и топлина, оставете я по-нататък сама да се развива, не мислете вече за нея. Тя е в състояние сама да се развива. Мислите ли за нея, вие я спъвате. 76.6-50

Като ви казвам, че трябва да бъдете честни, не мислете, че трябва да насочите ума си изключително в това направление, механически да развивате честността. Не, честността е жива сила, тя сама расте. От вас се иска да я насадите в себе си, да е дадете почва. 76.6-50

Като работите върху честността, ако не успеете изведнъж, няма да се откажете от опита си. Ще го повторите, ще го потретите, докато имате резултат. 76.6-55

Аз искам да изучавате честността като наука, да държите по нея изпит. 76.6-55

Вие трябва да знаете положително, всеки за себе си, честен ли е, или не. 76.6-55

Законът трябва да бъде за всички - от най-малките до най-големите. Законът трябва да бъде абсолютен, да се прилага съзнателно от всички, а не чрез стражари. Ако си служиш със стражари и минаваш за честен, аз се съмнявам в твоята честност. Ако си служиш със затвори и минаваш за честен, аз се съмнявам в твоята честност. Ако в една държава не съществуват затвори, бесилки, стражари и навсякъде е отворено, тогава мога да кажа, че в тая държава има честни хора. Днес навсякъде срещате войници, стражари и после казвате, че сте културни хора. 27-186

Честен си, защото се страхуваш от тоягата. Прилагайте доброто, избягвайте злото не от страх, но от разбиране на законите. 27-254

Неговата честност ще бъде подложена на изпит и, ако не лъже, не краде, той е честен човек. 27-140

Как ще реализирате вашата честност в практическия, в реалния живот? - При високо и будно съзнание. 76.6-50

Знаете ли защо ви говоря за честността? Понеже вие се намирате в присъствието на множество интелигентни същества, когато постъпвате нечестно, те ви виждат. Вие изпадате тогава в жалко и смешно положение пред тях. 76.6-56

Разумните същества отгоре винаги познават нечестните намерения на хората и хвърлят по едно камъче, за да им пречат, като казват: Не ви е позволено по този начин. 76.6-57

Да бъдеш честен - да знаеш, че си човек. 42.9-3

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×