Jump to content

ЧИСЛАТА


Ани

Recommended Posts

ЧИСЛАТА

Целият Космос е създаден за основа на известно съчетание от числа и идеи. (СВЕТЛИНА НА МИСЪЛТА - 85)

Всички числа са живи, а не мъртви белези, които само пишем. Ако се разглеждат като живи величини и ги разбираме правилно, животът напълно ще се осмисли и подобри. (КОЗАТИВНИ СИЛИ - 14)

Всяко число представя едно разумно същество. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 67)

Всяко число пренесено в живота, означава сбор от живи сили, от енергия. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 145)

Всички числа, с които си служите, представят отношения, сили, разумни същества, които се намират в различна степен на развитие. (ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА -184)

Числата са живи величини. Всяко число е свързано с известни разумни сили. Същевременно на всяко живо число отговаря едно разумно същество. В този смисъл няма свободни числа в Природата. Големите числа може да са свободни, но числата от милион надолу не са свободни. Човек работи повече с малките числа. като работи повече с малките числа. като работи с тях той трябва да се ползва от тяхната сила. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 308)

Разумното е строго определено, изразено в числа. Искате ли да познаете, да разберете тази разумност, трябва да дойдете до известно отношение с нея. Иначе числата не могат да се разберат. достатъчно е човек да разбере вътрешното значение на числата от 1 - 10. Останалите числа са съставени от първите десет. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 67)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...