Jump to content

Десет - 10


Ани

Recommended Posts

10

Нулата и единицата заедно образуват числото десет. (ПЪТ КЪМ ЖИВОТА -112)

Вземете числата 1, 2, З, 4. като съберем тия числа, ще получим числото 10. Съгласно Питагоровата теория за числата, числата 1, 2, З, 4 са най-важните числа, а числото 10 е свещено число. Какво показва това число? - Това показва, че всички точки, които образуват даден кръг, са дошли в съприкосновение с външния свят. Кръгът пък показва, че всяка точка от него също така е дошло в съприкосновение с външния свят. (МОК - IV г. - 9 л. -171)

Който има желание да заповядва, той представя числото десет. Следователно той може да заповядва на десет души. Махне ли се нулата от него, той изгубва възможността да заповядва, защото остава сам, единица. Единицата е мъж, който има власт да заповядва, когато нулата стои зад него. (ФОРМИ В ПРИРОДАТА - 22)

Съберат ли се десет души, те веднага ще се разделят на две партии и ще почнат да се карат. (ВЛИЯНИЕ НА СВЕТЛИНАТА И НА ТЪМНИНАТА - 12)

Числото 10 е връзка между първата и втората група. Това показва, че тези десет души ще почнат пак по десет пак да се групират в друга група. последният, десетият от една група е връзката между нея и следващата група. Това число показва и връзката между човека и ангелите. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ - 1919 г. - 35)

Числото десет е също разумно. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ - 239)

Природата е турила 10 пръста на ръцете и краката ми, но той до днес още не знае значението на числото десет. (СТЕПЕНИНА СЪЗНАНИЕТО - 308)

Когато двама души искат да станат приятели, те се ръкуват с дясната ръка. Единият дава своите пет пръста, и другият - своите пет пръста и се образува числото десет - число на приятелство. (СТЕПЕНИНА СЪЗНАНИЕТО - 308)

Десет - отиване при БОГА, да дадеш отчет за всичко, което си направил на Земята. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 75)

Числото 10 е щастливо... При моите научни френологически изследвания, когато поставих 10 стотинки вход за сказката, пълнеше се салонът. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - И том -121)

Числото 10 създаде всичките тайни на Битието. И ако аз съм на ваше място ще мисля, какво мога до направя с 10 лева. - Ще си купя едно Евангелие и, като го прочета ще извадя всичкото богатства от Евангелието; след 5 ^ 6 години от тези десет лева, ще направя голям капитал. Една нива ще купя за 10 лева. Много неща мога да купя за десет лева. (МИЛОСЪРДИЕ, СМИРЕНИЕ И МОЛИТВА - изд. „АЛФА-ДАР” София - 70)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...