Jump to content

Изгрява Слънцето. Цикъл - 7-те Рилски езера. Картини.


 Share

Recommended Posts

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_088.jpg

Изгрява Слънцето,

праща светлина,

носи радост за живота тя.

The Sun rises,

And sends light,

And brings glory to life.

Цикъл - 7-те Рилски езера

Series - The seven Rila lakes

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_089.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_090.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_091.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_043.jpg

Цикъл - 7-те Рилски езера

Series - The seven Rila lakes

В развълнуваното езеро

не виждам нищо. Тихото езеро

отразява планинските върхове,

небето, слънцето и звездите.

In the rough lake

I do not see anything. The quiet lake

Reflects the mount peaks,

The sky, the sun and stars.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_093.jpg

Link to comment
Share on other sites

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_094.jpg

Олга

Olga

В небесните ширини

в небесните глъбини,

в небесните висини

де светлина обитава

и в живота вечно се проявява.

In heaven’s width

And in heaven’s depths,

And in heaven’s hights

Where light is around

And in life is the eternal.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_095.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_096.jpg

Цикъл – „Хавайски острови“

Series – “Hawaiian islands”

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_097.jpg

Грее слънцето, светло е навсякъде, обвита е земята с топла дреха.

Събужда всичко живо!

Чува се радостна песен:

Велик си Ти, Господи, велики са Твоите дела, велико е името Ти над всичко.

Ти цариш в сила и живот,

в знание, мъдрост, в истина, любов.

The sun is shining, there is light everywhere, the earth is covered with a warm gown.

All that is alive is awakened!

A glorious song is chanted:

You are great, God - great are Your deeds, great is Your name above all.

You reign over strength and life,

In knowledge and wisdom, in truth and love.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_098.jpg

Рудолф Щайнер

Rudolph Steiner

И виделината свети в

тъмнината,

и тъмнината я не обзе.

And the light is glowing in

the darkness,

And the darkness has it not.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_099.jpg

И светлината очерта красотата

на Божествения живот,

който се всели

и повдигна моята душа.

And light drew the beauty

Of God’s life,

and lifts my soul which is glorious.

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_100.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_101.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_102.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_103.jpg

Когато малкото клонче прави отклонение нагоре - надолу,

но се държи за дървото няма нищо опасно.

Но когато се откъсне опасността идва.

Когато човек живее за Бога, той е клончето, заловено за дървото.

When the small branch winds up and down,

yet remains bound to the tree, there is no danger.

But when it breaks, the danger comes.

When a person lives for God, he is the branch, secured to the tree.

Link to comment
Share on other sites

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_104.jpg

Всичко в живота

се превръща в добро.

All in life

Shall become good.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_105.jpg

Баща ми

My Father

Блага дума на устата

туй е ключът на сърцата.

Sweet word to the mouth,

This is the key to the hearts.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_106.jpg

Всички форми в природата

са символи на един вечен идеален свят.

All the forms of nature

Are symbols of the eternal world.

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_107.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_108.jpg

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_109.jpg

Майка ми

My Mother

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_110.jpg
Link to comment
Share on other sites

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_111.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_112.jpg

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_113.jpg

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_114.jpg

Симона

Simona

Слушай гласа на песента,

що разнася вече пролетта.

Дар велик е за живота тя.

Listen to the song

Of spring.

It is a great gift to life.

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_115.jpg

* * *

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_116.jpg

Лазарки

Lazarki

Ранен час е;

всичко пей, трепти.

Слънце грей,

радва се душата на света

за великата любов.

It is early;

All are singing, twinkling.

The sun is shining

Making the world’s soul delight

In divine love.

Kam_svetlinata_Lili_Dimkova_117.jpg

Кукер

Kuker

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...